Kategori: Fotoğraf Grubu Kurs Ortamı Fotoğrafları

Fotoğrafcılık Kursu Arayanlar Anadolu Güzel Sanatlara Gitsin

Thumbnail image

Peyjaj Mimarlıği Icin Ozel Dersler

Adana

Anadolu Güzel Sanatlar Merkezi

Fotoğrafcılıkla ilgili Sormak İstediğiniz Herşey İçin Bizi Çekinmeden Arayabilirsiniz

Tel: 0322 459 37 37

Fotoğrafçılık kursları ve temel bilgiler Fotoğraf çekmeyi ister bir hobi, ister profesyonel anlamda meslek olarak düşünenler için fotoğrafçılık kursları ve birçok temel bilgi burada!

Thumbnail imageThumbnail image

Thumbnail imageThumbnail image

okumaya devam et

Fotoğraf Eğitimleri

Thumbnail image

Telefon    : 0322 459 37 37
Cep          : 0543 763 45 49
Cep          : 0537 281 97 97

Fotografcilik Kursları

21.yüzyıl eğitiöğretim yöntemleri açısından değişim ve gelişim çağıdır. Öğretim yöntemleri değişen eğitim anlayışına göre yenilenmektedir.
Eğitim paradigmalarında yaşanan değişim görsel sanat eğitimine de yansımaktadır. Görsel sanatlar eğitimi alanında paradigmalar ve yarattığı sonuçlar sürekli kendisini yenileyen bir öğretim ihtiyacı doğurmaktadır. Eğitimde modern anlayışın yerini postmodern anlayış almaktadır. Bu çerçevede görsel sanat eğitiminde de yeni yaklaşımlar görülmektedir.
Ancak görsel sanat eğitimi stratejileri açısından bu yaklaşımların değerlendirilmesi gerekmektedir. Oluşturulan yeni yaklaşımlardan birisi de

Disiplin Temelli Sanat Eğitimi görüşüdür.
Bu araştırmada Görsel Sanatlar Eğitiminde kullanılan Disiplin Temelli Sanat Eğitimi yaklaşımı incelenmiştir. Araştırma betimleme yolu ile yapılmıştır. Araştırmadan amaç Görsel Sanatlar Eğitimi alanında uygulanan klasik yöntemlerle Disipline Dayalı Sanat Eğitimi yönteminin farklılıklarını saptamaktır.
Araştırma verilerine göre, Disipline Dayalı Sanat Eğitimi sonuçları halen araştırılan, geliştirilen ve etkinliği tartışılan bir yöntemdir.
Anahtar Kelimeler: Görsel Sanatlar Eğitimi, Resim-İş Eğitimi, Sanat Eğitiminde Yöntemler.

Thumbnail imageFotoğrafçı   Thumbnail imageFotoğrafçıThumbnail imageFotoğrafçıThumbnail imageFotoğrafçıThumbnail imageFotoğrafçı

okumaya devam et

Fotoğraf Eğitim Gezileri

Fotoğraf Gezilerimiz den Mersin Cehennem Deresi Vadisine Gittik

Thumbnail image
Telefon      : 0322 459 37 37
Cep          : 0543 763 45 49
Cep          : 0537 281 97 97

Çocuklar İçin Yaz Kurslari

Böylece okulun geleneksel görevi olan “bilgi aktarma” rolü değişmiş, öğrenmenin sadece bilgilenme değil, “bilgi üretme” işi olduğu da kabul görmüştür. Böylelikle gelişim kavramı tartışmaya açılmıştır. Bu yönde eğitimde, bireyin psiko-sosyal gelişimine dayalı öğrenme süreçlerinin planlanması ön plana çıkmıştır. Bireyin psiko-sosyal gelişimi bilişsel(cognitive), duyuşsal(emotional) ve ahlaki(ethical) yönleriyle incelenmiştir.

Thumbnail imageAdana Anadolu Sanat GezileriThumbnail imageAdana Anadolu Sanat GezileriThumbnail imageAdana Anadolu Sanat Gezileri

okumaya devam et

Fotoğrafcılık Kursları

Thumbnail image 

Çocuklar İçin Ozel Kurslar

 

Post-modernist pedagoji alanındaki gelişmeler Görsel Sanatlar Eğitiminde uygulanan öğretim yöntemlerine de yansıtılmaktadır.
Genel eğitim kapsamında Görsel Sanatlar Eğitimi; sanatların yasa ve teknik-lerini kullanarak bireye estetik kişilik kazandırmayı hedefleyen bir eğitim alanıdır. Sanat eğitimi sürecinde; algılama, bilgilenme, düşünme, tasarlama, yorumlama, ifade etme ve eleştirme davranışları estetik ilkeler doğrultusunda sanatların dili kullanılarak edinilir. Bu eğitim alanında birey; resim, müzik, tiyatro, dans, şiir, öykü, heykel, seramik, fotoğraf, yaratıcı drama, film, video gibi sınırsız sanat evreninden, kendine en uygun dili seçme şansına sahip olarak kendini ifade olanağını bulmaktadır.

Fotoğrafçılık kursları ve temel bilgiler

Fotoğraf çekmeyi ister bir hobi, ister profesyonel anlamda meslek olarak düşünenler için fotoğrafçılık kursları ve birçok temel bilgi burada!

Thumbnail imageFotoğrafçıThumbnail imageFotoğrafçı

Thumbnail imageProfesyonel FotoğrafçılıkThumbnail imageProfes.Fotoğrafçılık

okumaya devam et