Etiket: Sanat Sergileri

Fotoğraf ve Resim Sergisi

Thumbnail image

Çocuklar İçin Ozel Kurslar

Modernizm, Avrupa’da 17. yüzyılda ortaya çıkan, zamanla tüm dünyaya yayılan toplumsal değerler sistemine ve organizasyona verilen addır. Genel anlamda geleneğe karşı duruş ve ondan kopuşu ifade eden; bireysel, toplumsal ve politik yaşam alanlarının tamamındaki dönüşüm ya da değişimdir.

Modernizmin sanata yansıması 19. yüzyılın ikinci yarısında başlamış, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde ise tam ifadesini bulmuştur. 16. yüzyılda Avrupa’da coğrafya bilgisinin artması, pusulanın icadı, açık deniz yolculuğuna uygun gemilerin yapılması ve yeni kıtaların keşfi , ticaretin gelişmesini sağlamıştır. Bankacılık ve sigortacılık gibi sektörler de bu dönemde gelişmiştir.

Kentlerde yaşayan burjuva sınıfı, bu gelişmelerden faydalanarak zanaat ve ticaretin gelişmesine yön vermiş ekonominin kurallarını ve toplumsal yapıyı etkileyecek kadar zengin olmuştur. Yeni ticaret kuralları, kapitalizmin hâkimiyetine neden olmuş, buna paralel olarak ticaretin hammadde ihtiyacı ise sömürgeciliği başlatmıştır.

Valimiz İlhan Atış’ın Açılışını Yaptığı Sergi Videosununa Tıklayınız

Anadolu Güzel Sanatlar Merkezi nin Düzenlediği Sergiye Çok Adanalı Dostlarımız Katıldı

Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Fuayesinde Düzenlediğimiz Sergi 9 Gün Açık Kaldı

Bu Sergimizde Çekilen Fotoğraflardan Bir Sunu

 Thumbnail imageRessamThumbnail imageRessamThumbnail imageRessam 

okumaya devam et

Hobi olarak Resim Kurs Evlerimiz

Thumbnail image

Anadolu Genel Bütün Kurslar Hakkında Kısa Bilgi Veriyor

Renk Armonisi Analiz Yöntemi
Işığın cisimlere çarptıktan sonra yansıyarak görme duygumuzda bıraktığı etkiye renk denir. Güneşli bir günde renklerin daha parlak daha canlı olmaları, kapalı bir havada ise renklerin parlaklığını kaybetmeleri ve olduklarından daha koyu görünmeleri rengin ışığa bağlı olduğunu gösterir. Zaten ışık olmadığı zaman her şey, şekil ve renk olarak karanlıkta kaybolur. Resimde renklerin uyumu iki yoldan kurulur.

Ton değerlerine göre kurulmuş uyum: Tablonun uyumu daha çok büyük gölge-ışık kontrastları içinde kurulur. Renk üzerine renk armonisi bu büyük karanlık ve aydınlıklar içinde ikinci planda kalırlar. Özellikle bir veya iki rengin değişik tonlarıyla yapılır.

Renk değerlerine göre kurulmuş uyum: Aynı tondaki renklerin kontrastları ile oluşturulmuş armonilerdir. Gölge ve ışıklar kontrast renklerle çözümlenir. Güneş ışığı bir prizmadan geçirilince yedi renk grubu meydana gelir.

Thumbnail imageManzaraThumbnail imageHobi Resim SanatçılarıThumbnail imageHobi Resim SanatçılarıThumbnail imageHobi Resim

okumaya devam et

Kız Lisesi Resim Sergileri

Thumbnail image

Hobi Sanat Egitici Kurslar

İşte tam burada da, kitle kültürü ile seçkinler Kültürü’nün niçin aynı ideolojik özellikleri taşıdığı ortaya çıkar. (Sözgelişi, «kadercilik», umutsuzluk ve kötümserlik düşüncesi çok çeşitli biçimlerde, hem seçkinci düşünce ve sanatın, hem de kitle kültürü sanatının aynı burjuva-ideolojik bir özelliğidir), ikisi de status guo’nun değişmezliği düşüncesinden, çelişkin toplumsal yaşam ile «insanlık durumu»nun özdeşleştirilmesinden kaynaklanır. Seçkinci kültür anlayışlarının, kitle kültürünü yalnızca nitelik açısından sanatsal olarak «mahkûm etmelerinin, ama ideolojik olarak olumlamalarının; daha doğrusu, kitle kültürünü onun kendi özüne ilişkin toplumsal-ideolojik açıdan değil, görünüşçe sanatsal nitelik açısından eleştirmesinin başlıca nedeni budur. Onun için, burjuva düşünür ve yazarlar, kitle kültürünü «yozlaşmış» olarak gördükleri halde, burjuva düşüncesi ve sanatını «çöküşme» içinde olarak görmez ve kabul etmezler. (Örneğin, yaşanan toplumsal bunalım ve çöküşmeyle özdeşleştiği için, modernist-burjuva sanatının en «gerçekçi» sanat olduğunu öne sürerler; ne var ki, bu mantığı doğru kabul edecek olursak, o zaman kitle kültürü sanatının en «gerçekçi» sanat olduğu, büyük bir ters-çelişki olarak, ortaya çıkar!) Oysa bu ikisinin de kaynağı birdir.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

okumaya devam et

  • 1
  • 2
  • 9