Çizim Atölyeleri

Hobi Eğitim Sanat Sergiler

İnceltilmemiş boyayla (macun kıvamında olmamalı) yumuşak boya üzerinde düzeltmeler yapılabilir. Resmin üzerinde küçük bir fırça darbesiyle oluşmuş bir hatayı düzeltmek için, üzerine uygun renkte boya sürmek yeterlidir. Buna karşılık, geniş yüzeylerde ve çok (kalın) boya kullanılarak yapılmış lekeleri...

Güzel Sanatlar Hobi Eğitimleri

Daha çok renkDiğerlerine oranla, farklı miktarlarda iki temel renk karıştırıldığı zaman ne olur? Oranları değiştirdiğimizde birçok ara renk elde edilebilir. Bu karışımlara aynı zamanda beyaz eklenirse, yaratılabilecek sonsuz sayıdaki renkleri hayal ediniz. Temel renklerle siyah rengi oluşturmakÜç...

Hobi Olarak Resim Kursları

Paletteki kadmiyum kırmızısını, aynı miktarlardaki karmin ve limon sarısı karışımıyla elde edilmiş ikincil kırmızı renkle karşılaştırmanızı öneririz. Sizce renk tamamen aynı mı? Tabii ki aynı değil. Aynı şekilde ikincil yeşille orta yeşil ve zümrüt yeşilini karşılaştırınız. Bunlar üç farklı yeşildir....

Hobilerin Dünyası

Düzgün daire oluşturmak için en uygun araç pergeldir. Fakat sanatsal resim yaparken pergel kullanmaktan kaçınmalıyız. Düzgün bir daire çizmeyi öğrenene kadar farklı yöntemler kullanabiliriz, örneğin bir şablon tabandan, birkaç belirleyici-yardımcı noktayı işaretlemeden (aynı merkezli olan iki kare...

Gidebileceğinmiz Hobi Kursları

Böyle bir ayrımlanma, toplumlarda gerçek işbölümü olan maddi ve manevi üretimin, kafa ve kol emeği olarak ikiye ayrılmasının bir sonucundan başka bir şey değildir. Ne var ki aslolan maddi kültürdür; bir başka deyişle, «kültürün olabilmesi için maddi üretim araçlarının belirli bir gelişme içinde olması,...

Özel Hobi Merkezleri

Sanat tarihi, sanatın doğuşundan günümüze kadar birçok memlekette ne şekilde, ne tür eserler vererek geliştiğini inceleyen, sanat eserlerinin ve onları yapan sanatçıların üsluplarını, sanat anlayışlarını saptayarak değerlendirmeyi amaçlayan bir bilim dalıdır. Bu tanımdan yola çıkıldığında zaman,...

GSF Kursları

Adana da güzel sanatlar fakültelerine hazırlanan öğrencilerimizin düzenlediği resim sergilerine sizleri de bekleriz. Adana da ressamlar derneği sergi solonun da, adana büyükşehir belediyesi tiyatro fuayesinde, Seyhan Belediyesi kültür sanat sergi salonunda, Adana da Sabancı Kültür Sitesi resim sergi...