Açılan En Güzel Heykel Sergileri

  Ne var ki, kitabın bir başka çok önemli özelliği olarak, bu bütünsellik, kapalı bir estetik yaratmaya çalışan bazı maddeci düşünürlerden, örneğin Lukacs'tan farklı olarak, «dinamik» bir bütünsellik; çünkü temelinde pratikle ilişkisi içinde ele alınmakta.   Bir başka deyişle, sistemsel var olma...

Açılan Heykel Sergilerimiz

    Ne var ki, kitabın bir başka çok önemli özelliği olarak, bu bütünsellik, kapalı bir estetik yaratmaya çalışan bazı maddeci düşünürlerden, örneğin Lukacs'tan farklı olarak, «dinamik» bir bütünsellik; çünkü temelinde pratikle ilişkisi içinde ele alınmakta.   Bir başka deyişle, sistemsel var olma...

Çocuklar İçin Heykel Sergileri

KÜLTÜR KAVRAMI  Bilindiği gibi, kültür sözcüğü Latincedeki cultura, cultus, agrikultura gibi sözcüklerden gelme olup, genelinde «işleme» («toprağı işleme») anlamına gelmekte ve insan emeği, insanın etkin, dönüştürücü faaliyeti ile yakın bir bağıntı içinde bulunmaktadır. Ne var ki, daha başından,...

Çocuklar İçin Heykel Sergileri

Çocuklar İçin Yaz Kurslari KÜLTÜR KAVRAMI  Bilindiği gibi, kültür sözcüğü Latincedeki cultura, cultus, agrikultura gibi sözcüklerden gelme olup, genelinde «işleme» («toprağı işleme») anlamına gelmekte ve insan emeği, insanın etkin, dönüştürücü faaliyeti ile yakın bir bağıntı içinde bulunmaktadır. Ne...

Çocuklar İçin Heykel Sergilerim

  KÜLTÜR KAVRAMI  Bilindiği gibi, kültür sözcüğü Latincedeki cultura, cultus, agrikultura gibi sözcüklerden gelme olup, genelinde «işleme» («toprağı işleme») anlamına gelmekte ve insan emeği, insanın etkin, dönüştürücü faaliyeti ile yakın bir bağıntı içinde bulunmaktadır.   Ne var ki, daha başından,...

Çok Başarılı Resim Heykel Sergileri

Lise-9-10-11 Siniflarina Guzel Sanatlar Fakulteleri Icin Egitim Kurslar Burjuva kültür ideolojisinde bu ikililiği saptayan Prof. Kongar, «güç birliği» önermektedir; bizce tıpkı Ahmet Hamdi Tanpınar gibi. Ama bu «eklektik» görüşe de karşı çıkılarak, «tekleşme» istenmekte, ancak, «İslâm'a yeniden...

Çok Kolay Çocuklar İçin Heykel Sergileri

Çocuklar İçin Yaz Kurslari KÜLTÜR KAVRAMI  Bilindiği gibi, kültür sözcüğü Latincedeki cultura, cultus, agrikultura gibi sözcüklerden gelme olup, genelinde «işleme» («toprağı işleme») anlamına gelmekte ve insan emeği, insanın etkin, dönüştürücü faaliyeti ile yakın bir bağıntı içinde bulunmaktadır.   Ne...

En Başarılı Heykel Hobi Sergisi

  Bu toplumsal dönüştürücü pratik içinde insanlar yalnız kendi yaşamlarının maddi koşullarını ve araçlarını değil ama, kendi bilinçlerini de üretirler; «çeşitli biçimler altında toplumsal bilinç ya da bir başka deyişle, manevi üretimse manevi kültürü oluşturur.» Manevi üretim, maddi üretimlerin somut...

En Başarılı Heykel Resim Grafik Sanat Sergileri

Günümüzün burjuva düşüncesine hangi eğilimin egemen olacağı sorusu hiç kuşkusuz kültür politikasının hangi düşünce eğilimine göre belirleneceği sorusuyla yakından ilintilidir. Bu yüzden «resmi düşünce mücadelesi», sonunda «resmi kültür politikası mücadelesi»   biçimini alarak güncellik kazanmış bulunmaktadır.     Sanatın,  ...