Skip to main content

Uzun bir tartışma her iki tarafında haksız olduğunun delilidir. Voltaire

Resim Atölyesi Çizim Merkezleri

  Dolayısıyla, eğer, sözgelişi, ülkemizde ulusal kültürden söz açacaksak, bunun en önce, temelinden bağlı olduğu kapitalist üretim biçimi ve ilişkileriyle ortaya koymamız, yani, kapitalist toplum kültürü çerçevesinde, daha doğrusu, tarihsel gelişimi ve niteliği gereği, «azgelişmiş kapitalist toplum...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Teknikleri, Ebru Sanatının Çeşitleri, Ebru Üzerine Hat, Eğitim Merkezleri, Hat ve Ebru Sanatı, Karakalem Kursları, Sanat Atölyesi

Devamını oku...

Sanar ve Ebrular

Bunun en son somut bir örneği. Kültür Bakanlığı'nın yine kaldırılarak, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'na bağlanışı; daha doğrusu, tümüyle büyük sermaye kuruluşlarının etkinliği alanma devredilmeden bir «yed'i emine tevdi edilerek», sözünü ettiğimiz «geçiş dönemi» içinde yerinin belirlenmesidir.   İşte...

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Teknikleri, Ebru Sanatının Çeşitleri, Ebru Üzerine Hat, Eğitim Merkezleri, En İyi Ebru Kurslar, Hat ve Ebru Sanatı

Devamını oku...

Sanat Sergileri

Ülkemizde sanatsal kültürün yönlendirilmesi ve kültür politikası seçenekleri üstüne yaptığımız bu genel değerlendirme sonunda şu gerçeklerle karşılaştığımızı sanıyoruz:   1— Ülkemizde sanatsal-kültür'ün yönlendirilmesinde devletçilik dönemi bitmiştir, «liberalizm» dönemi başlamıştır. 2— Tıpkı...

Ebru Atölyeleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Teknikleri, Ebru Sanatının Çeşitleri, Ebru Üzerine Hat, Eğitim Merkezleri, Hat ve Ebru Sanatı, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Altın Kızlar Belediye Sergisi

Öte yandan, kapitalizmin emperyalizm aşaması içine girmesiyle birlikte, kitle kültürü de uluslararası bir anlam kazanmıştır.   Başka bir deyişle, ulusal burjuva kültürlerin emperyalist kültürlere dönüşmesi sonucu, uluslararası ölçekte maddî üretime egemen olan gelişmiş ülkeler, aynı ölçekte manevî...

Ebru Kursları, Ebru Sanatı Teknikleri, Ebru Sanatının Çeşitleri, Ebru Üzerine Hat, Eğitim Merkezleri, Hat ve Ebru Sanatı, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Ebru ve Resim Sergisi

    Bundan sonraki aşama ise, kitle Kültürü’nün tüm toplumda olumlanışının sağlanmasıdır. Bu burjuva kültür kuram ve anlayışlarına düşen bir görevdir. Böylece, kültürü temelinde seçkinlerin kültürü olarak gören burjuva kültür anlayışları, kitle kültürünü kurumsallaştırmaya çalışırlar.   Temelinde...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Teknikleri, Ebru Sanatının Çeşitleri, Ebru Üzerine Hat, Eğitim Merkezleri, En İyi Ebru Kurslar, Hat ve Ebru Sanatı, Karakalem Kursları, Sanat Sergisi, Ebru Sergisi

Devamını oku...

Öğrenci Sergilerimiz

Bu arada, yine son yüzyılda, sınaî-teknik üretimdeki gelişmeler sonucu, kültür endüstrisi, kitle iletişim araçlarına egemenliği de getirmiş; kamu aracılığıyla kültürel iletişim zengin bir kazanç kaynağı olmuştur. Kendinden de anlaşılacağı gibi, gerek kültür endüstrisi, gerekse ona bağlı kitle iletişim...

Ebru Atölyeleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Teknikleri, Ebru Sanatının Çeşitleri, Ebru Üzerine Hat, Eğitim Merkezleri, Hat ve Ebru Sanatı, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Büyükşehir Tiyatro Sergileri

  Model olacak kişinin herkesin görebileceği bir yere oturmasını ve modelin bacaklarından birini bir kaide üzerine uzatmasını sağlayınız. Oturma konumunuzu, modeli cepheden (karşıdan) görebileceğiniz biçimde oluşturunuz.   Modeli inceleyiniz. Kaide üzerine uzatılmış bacakta nasıl bir kısaltımın...

Ebru Kursları, Ebru Sanatı Teknikleri, Ebru Sanatının Çeşitleri, Ebru Üzerine Hat, Eğitim Merkezleri, Hat ve Ebru Sanatı, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Öğrenci ACS Sergileri

  «KÜLTÜREL ETKİNLİKLER VE BÜYÜK KURULUŞLAR» Ülkemizde büyük kuruluşların sanatsal-kültürel yaşamı yönlendirmeye kendilerini tek aday olarak ortaya koymaya başlamaları genel kamuoyumuzca bilinen bir gerçek. Ne var ki, bu konuda deneyimsiz olduğu için, bu türden etkinliklerini düzene koyma ve «devletsin...

Ebru Atölyeleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Teknikleri, Ebru Sanatının Çeşitleri, Ebru Üzerine Hat, Eğitim Merkezleri, Hat ve Ebru Sanatı, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Resim Sergisi

Ülkemizde kitle kültürünün maddî tohumlarının atılışı 1950 yıllarına, yani, tekelci kapitalizmle ilişkiler içine girildiği yıllara bağlayabiliriz.   Hiç kuşkusuz, ülkemizde ilk sanayileşme etkinliklerine devletçiliğin ağır basması ve bu ilk sanayileşme süreci ve boyutlarının, kitle kültürünün...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Ebru Atölyeleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Teknikleri, Ebru Sanatının Çeşitleri, Ebru Üzerine Hat, Eğitim Merkezleri, Hat ve Ebru Sanatı, Karakalem Kursları, Sanat Sergisi

Devamını oku...