Anadolu Resim Kursu Çizim Karışık Fotoğraflar

    Ne var ki, bu olgulara 'baktığımızda, yazımızın içinde de yer yer değindiğimiz gibi, ülkemizde sanatsal: kültürün bu yolla gelişemeyeceği açıktır. Çünkü: 1— Avrupa örneğinde görüldüğü gibi, sanatsal-kültürel etkinliklerin yürütülmesine eşlik eden: a) Demokratiklik, b) Siyasal özgürlük, c) Çoğulculuk bizde henüz gerçekleşememiştir. 2— Gerek Avrupa, gerek ABD'de sanatsal-kültürel etkinlikleri sırtlayan büyük kuruluşların gücü, ülkemizdeki büyük kuruluşlarda olmadığı bir yana, kendileri zar zor ayakta durabilmektedirler.

Devamını oku...

Altın Kızlar Belediye Sergisi Oldu

  Bu kültür, gerçek kültürel değerlerin yerini ister istemez «sahte» kültürel değerlerle ikame etmekle kalmaz; ama kitlelerde yaratılan ideolojik boşluğu burjuvazinin dayattığı görüşlerle de ikame eder.   Gündelik bilinç biçimi özellikleri ve düzeyinde aktarılan bu görüşler, hiç kuşkusuz, stotus gt/o'nun, yaşanan toplumsal çelişkisinin değişmezliğine, bu çelişkinin sonuçlarından ortaya çıkan genel görüntünün gerçek «insanlık durumu»ymuş gibi gösterilmesine dayanır.   Buysa, aldatmacaları, yanılsamaları, ham hayalleri içeren, sahte, gerçeklik-dışı bir dünya görüşünün yaratılmasından;...

Devamını oku...

Büyük Şehir Belediye Sergi Salonlarında Sergiler

Bu kültür, gerçek kültürel değerlerin yerini ister istemez «sahte» kültürel değerlerle ikame etmekle kalmaz; ama kitlelerde yaratılan ideolojik boşluğu burjuvazinin dayattığı görüşlerle de ikame eder. Gündelik bilinç biçimi özellikleri ve düzeyinde aktarılan bu görüşler, hiç kuşkusuz, stotus gt/o'nun, yaşanan toplumsal çelişkisinin değişmezliğine, bu çelişkinin sonuçlarından ortaya çıkan genel görüntünün gerçek «insanlık durumu»ymuş gibi gösterilmesine dayanır. Buysa, aldatmacaları, yanılsamaları, ham hayalleri içeren, sahte, gerçeklik-dışı bir dünya görüşünün yaratılmasından; dolayısıyla,...

Devamını oku...

En Başarılı Sanat Etkinlik

Bu doğrultuda, Kastelli Şirketler Topluluğu Genel Koordinatörü şöyle diyor: «Kuruluşların toplumsal sorumluluğu, toplumu, kendi içinde kaynaşmış ve geleceğe yönelik hedeflerde ulusal bilinç etrafında birleşmiş olmaktır.» (1) Burada, Genel Koordinatör'ün temsil ettiği toplumsal-ekonomik kesimin çıkarları doğrultusunda bir sanatsal bilinçlilik şeklinin öngörüldüğü çok açıktır; çünkü kendi bankerlik kuruluşunun çıkarları ile geleceğe yönelik ulusal hedefler aynı bağlam içinde ele alınmaktadır. Oysa, çok açıktır ki, bir ülkenin geleceğe yönelik hedefleri sadece bankerlik kuruluşlarının hedefleriyle...

Devamını oku...

En Başarılı Resim Galerinde Sergiler

Ayrıca, ödüllendirmeler dolayısıyla, bu tür örgütlendirme etkinliklerine canlılık kazandırma yoluna da gidilmektedir. Hiç kuşkusuz, yukarda değindiğimiz gibi, sanatın ideolojik, üretimsel ve işlevsel yönleri arasında yakın bir ilinti vardır. Bu yüzden de, örneğin, bugün belki yüz milyonlarca lira değerinde plastik sanat ürünleri arşivine sahip olan banka ve özel kuruluşlar, gerek açtıkları galeriler, gerek ödüllendirmeler, gerekse yayınları dolayısıyla kendi sanatsal-ideolojileri içinde sanatın gelişmesini yönlendirdikleri gibi; sadece sanatsal ürünlerin maddi değerlerine sahip çıkmakla kalmamakta,...

Devamını oku...