Temel Fotoğraf Öğrencileri Karma Sanat Sergilerimiz

    BELİRLİ ŞEKİLLERİN RENKLENDİRİLMESİSıra fırçayı kontrol etmeyi öğrenmede. Bunun da nasıl yapıldığını görünce, düşündüğünüzden daha kolay olduğunu göreceksiniz. olduğu gibi içleri boyanacak şekillerin konturlarmı boyarken çok özenli olmak gerekiyor....

Fotoğraf Sergisi, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Resimlerle Fotoğraflar

  PERSPEKTİF ÇİZİMİNİN ANA KURALLARI Denize baktığımızda ister bir tepede, ister deniz kıyısında olalım, ufuk çizgisi daima göz hizamızdadır. Böylece ufuk çizgisi, göz hizası olur. Kapalı bir mekânda ise ufuk çizgisi olmadığından göz hizası geçerlidir. Bunu...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Karakalem Kursları

Devamını oku...

Fotograf Gezisi

Telefon    : 0322 459 37 37Cep          : 0543 763 45 49Cep          : 0537 281 97 97     Ancak öğretim stratejileri açısından bu yöntemlerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Görsel sanatlar eğitimi alanında kullanılan öğretim yöntemleri diğer alanlarda...

Devamını oku...

Resim Fotoğraf Sergilerimiz

    Niçin akrilik boya kullanmalı? Bu soru bana sürekli yöneltilir. Cevabım ise şu; akrilik boyalar hem kişiliğime uyuyor, hem de onları kullanmayı seviyorum. Akrilik boyalar ilk olarak 1960'larda piyasaya çıktı. ilk çıktığında (yukarıdaki resimdeki...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Karakalem Kursları, Fotoğraf Sergisi, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Fotoğraf ve Resim Sergi

    Modernizm, Avrupa’da 17. yüzyılda ortaya çıkan, zamanla tüm dünyaya yayılan toplumsal değerler sistemine ve organizasyona verilen addır. Genel anlamda geleneğe karşı duruş ve ondan kopuşu ifade eden; bireysel, toplumsal ve politik yaşam alanlarının...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Karakalem Kursları, Fotoğraf Sergisi, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Sanatsal Fotoğraf Çekimlerimiz

  Elinizdeki sanat tarihi kitabı, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 8/12/2006 tarih ve 392 sayılı kararıyla kabul edilen “Sanat Tarihi Dersi Öğretim Programı” uyarınca “öğrenci merkezli eğitim yöntemi”ne göre hazırlanmıştır....

Devamını oku...

Resim ve Fotoğraf Sergisi

  Resim yapmak, ilk zamanlardan beri insanoğlunun kendini ifade etmek için kullandığı yollardan biridir. Taş devri insanı mağaraların duvarlarını resimlerdi. Bunlar vahşi hayvan resimleri ve av sahneleriydi. Bu resimlerin hangi amaçla yapıldığını...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Karakalem Kursları, Fotoğraf Sergisi, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Fotoğraf ve Resim Sergilerimiz

    Sanat, insanlığın var oluşundan bu yana sürekli olarak değişim geçirmekte ve insanın ihtiyaçlarını dile getirmektedir. İnsan, sanatla birlikte gelişerek sanatı, kendini ifade etme aracı olarak kullanmaktadır.     Sanat, bir arama ve sorgulama...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Karakalem Kursları, Fotoğraf Sergisi, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Fotoğraf Geleneği

  SANAT NEDİR?Sanat; düş gücü, yaraticilik ve yetenek gerektiren bir insan etkinli¤idir. Baflka deyiflle bir duygunun, bir düflüncenin, bir tasarinin veya güzelli¤in anlatiminda kullanilan yöntemler sonucu ortaya çikmifl üstün yaraticiliktir.   İnsanlarin...

Devamını oku...

Çok Güzel Fotoğraf

1. Görsel eser, sizce hangi desen türüne aittir?2. Desende açık, orta, koyu çizgi ve lekeler nasıl kullanılmıştır?3. Işığın türüne ve yönüne göre ton değerleri nasıl dağılım göstermektedir? Bu dağılımı basit çizimlerle gösteriniz.4. Hacmin oluşumunda...

Devamını oku...

Fotoğraf Günlerimiz

    Batı uygarlığının gelişiminde 18. yüzyıl her bakımdan önemlidir. “Akıl çağı” olarak da nitelendirilen 18. yüzyılda, felsefeden edebiyata kadar “akıl” egemen olmuştur. 18. yüzyılda Avrupa’da örnek ülke konumundaki Fransa, tüm batının yıldızıdır....

Devamını oku...

Profesyonel Fotoğraf Kursları

    Binlerce yıldır varlığını sürdüren insan, hayvanlara göre daha savunmasızdır, buna rağmen avcılık yeteneğiyle zekâsını birleştirerek doğayla mücadele etmiştir. Yaşama, yeme ve giyinme gereksinimlerini karşılayabilmek amacıyla avlanmıştır. Yiyecekleri...

Devamını oku...

Resim Ve Fotoğraf Kurs Sergilerimiz

    Sanatsal fotoğrafın malzemeleri, sanat fotoğrafı ilkeleri, sanatsal fotoğrafta vurgulanması gerekenler ve estetik öğeler, makro ve mikro fotoğraf, ön ve arka plan denetimi, sanatsal fotoğrafta ışık çözümlemeleri, dış mekân ve iç mekân, Sanat fotoğrafından...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Karakalem Kursları, Fotoğraf Sergisi, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Belediyede Açılan Fotoğraf Kursu Sanat Sergisi

    Daha önce baflkasi tarafindan yapilmifl taklit edilerek ortaya çikarilan ürün güzel olsa da sanat eseri ayilmaz. Örne¤in seri olarak üretilen fabrika ürünleri sanat eseri değildir. insanlarin bir takim maddi ihtiyaçlarini karflilamak amaciyla...

Fotoğraf Kursları, Fotoğraf Sergisi, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Sanatsal Fotoğrafcılık

    Anadolu’da Paleolitik Çağ’a ait ilk bulgular, 1894’te Şanlıurfa’da elde edilmiştir. İlk kapsamlı araştırma ise 1941’de başlamıştır. Burada saptanan yüzlerce mağara ve açık yerleşim alanı, insanların yüz binlerce yıldır bu bölgede yaşadığını ortaya...

Devamını oku...