Belediyede Açılan Fotoğraf Kursu Sanat Sergisi

    Daha önce baflkasi tarafindan yapilmifl taklit edilerek ortaya çikarilan ürün güzel olsa da sanat eseri ayilmaz. Örne¤in seri olarak üretilen fabrika ürünleri sanat eseri değildir. insanlarin bir takim maddi ihtiyaçlarini karflilamak amaciyla yapilan dokumaclik, aflçilik, marangozluk, duvarcilik...

Devamını oku...

Belediyede Açılan Fotoğrafcılık Sergileri

    Çizim yapabilmeyi öğrenmek isteyen öğrenciler için kimi zorluklar aşılamaz gibi görünebilir. Çizim sanatını öğrettiğim yetişkin ve genç sınıflarında bu durumla sıklıkla karşılaştım. Pek çok neden çizimi güçleştirebilir ve öğretmenin elinde de bu nedenleri bir anda ortadan kaldırabilecek bir...

Devamını oku...

Real de Düzenlenen Fotoğraf Sergileme

  Bireylerin yaratıcı güçlerini geliştirmede en önemli etkenlerlerden biri de sanat eğitimidir.Toplumun gelişmesi ancak yaratıcı insanların ortaya koyduğu ürünlerle mümkündür.   Çağdaş olmanın önemli koşullarından biri de sadece çevresiyle uyumlu olmak değil yaşanan çevreye yeni şeyler katarak...

Devamını oku...

Orjinal Fotoğraf Çekim Pozları

    Sanat eğitimi alan bireylerin sanat tarihi bilincini geliştirerek geçmişten günümüze neler yapıldığını bilmesi, bireyin kendini gerçekleştirmesi ve çağını anlamlandırabilmesi açısından önemlidir. Kültürel birikimini tamamlayan birey, bu sayede bir sanat eserini tanıyıp kavrayacaktır. Geçmişten...

Devamını oku...

Sanatsal Fotoğraf Çekimlerimiz

  Elinizdeki sanat tarihi kitabı, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 8/12/2006 tarih ve 392 sayılı kararıyla kabul edilen “Sanat Tarihi Dersi Öğretim Programı” uyarınca “öğrenci merkezli eğitim yöntemi”ne göre hazırlanmıştır. Öğrenci merkezli eğitim için yöntem ve tekniklerin...

Devamını oku...

İstediğiniz kadar yüksek sırıklar üzerine çıkın. Her koşulda kendi bacaklarınızla yürüyeceksiniz.
Montaigne