Fotoğraf ve Resim Sergilerimiz

    Sanat, insanlığın var oluşundan bu yana sürekli olarak değişim geçirmekte ve insanın ihtiyaçlarını dile getirmektedir. İnsan, sanatla birlikte gelişerek sanatı, kendini ifade etme aracı olarak kullanmaktadır.     Sanat, bir arama ve sorgulama biçimi ya da bir dil olarak tanımlanırsa bu...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Karakalem Kursları

Devamını oku...

Fotoğraf Günlerimiz

    Batı uygarlığının gelişiminde 18. yüzyıl her bakımdan önemlidir. “Akıl çağı” olarak da nitelendirilen 18. yüzyılda, felsefeden edebiyata kadar “akıl” egemen olmuştur. 18. yüzyılda Avrupa’da örnek ülke konumundaki Fransa, tüm batının yıldızıdır.   Avrupa kıtasının en kalabalık ve refah seviyesi...

Devamını oku...

Resim Ve Fotoğraf Kurs Sergilerimiz

    Sanatsal fotoğrafın malzemeleri, sanat fotoğrafı ilkeleri, sanatsal fotoğrafta vurgulanması gerekenler ve estetik öğeler, makro ve mikro fotoğraf, ön ve arka plan denetimi, sanatsal fotoğrafta ışık çözümlemeleri, dış mekân ve iç mekân, Sanat fotoğrafından beklenenler, Sanat fotoğrafında vurgulanması...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Karakalem Kursları

Devamını oku...

Real İş Merkezide Düzenlenen Fotoğraf Sergi

    Son buzul çağının sona ermesiyle bitki ve hayvan türleri çoğalmıştır. Bu olumlu gelişmenin sonucunda insanlık tarihinin ilk büyük devrimi kabul edilen Neolitik Devrim yaşanmıştır.   Bu dönemde insanoğlu, tarım ve hayvancılığı öğrenerek üretime geçmiştir. Göçebe hayat tarzından yerleşik...

Devamını oku...

Resimlerle Fotoğraflar

  PERSPEKTİF ÇİZİMİNİN ANA KURALLARI Denize baktığımızda ister bir tepede, ister deniz kıyısında olalım, ufuk çizgisi daima göz hizamızdadır. Böylece ufuk çizgisi, göz hizası olur. Kapalı bir mekânda ise ufuk çizgisi olmadığından göz hizası geçerlidir. Bunu bulmak için, kaleminizi yanlamasına...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Karakalem Kursları

Devamını oku...

Kopan bir ipe sımsıkı bir düğüm atarsanız, ipin en sağlam yeri artık bu düğümdür. Ama ipe her dokunuşunuzda canınızı acıtan tek nokta yine o düğümdür...

Çin Atasözü