İnsanın özgürlüğü, kendisine yapılanlara karşı takındığı tavırda gizlidir.
Jean Paul Sartre