Uzun bir tartışma her iki tarafında haksız olduğunun delilidir. Voltaire