Yağlı Boya Sergileri Sergileme Yapıldı

    Modernizmi doğuran nedenlerin ele alındığı metinleri okuyarak soruları yanıtlayınız.   Sözlük anlamıyla “çağdaş” anlamına gelen modern, daima şimdiyi temsil eder; yaşanan zamanı ve yeniyi gösterir. Modernizm terimi ise “çağdaşlık” ve “yenicilik” anlamında geri dönüşsüz, tek yönlü ve ilerlemeci sanat akımı için kullanılmaktadır.   Anne ve babanızın gençlik yıllarındaki “modern” anlayışlarıyla sizin “modern” anlayışınızı karşılaştırdığınızda ne gibi fark ve benzerlikler görüyorsunuz? Adana Kişisel GelişimAdana Kişisel GelişimAdana Kişisel Gelişim

Devamını oku...

Altın Kızlar Belediye Sergisi Yapıldı

,   Sanatın geniş kitlelerce daha rahat anlaşılabilmesi, hayatın içinde olması ve kavranabilmesi için sanat eğitimi düşüncesinin başlaması, yaygın ve örgün eğitim içinde yer alma sürecini başlatmıştır.   Sanat eğitimi, görsel düşünceyi gerektirir. Düşünce biçiminin aktarılma şekillerinden biri dil ise diğeri de sanatsal faaliyetlerin şekil bulduğu çizgi ve formlardır. Bu nedenle insanlar konuşma dilinden başka iletişim ve aktarım yolu olarak sanata ihtiyaç duymuştur. Birey karşılaştığı problemleri çözmede, yaşamı kavramada, gördüklerini hissetmede ve olaylara karşı tepki göstermede sanat...

Devamını oku...

En Başarılı Temel Fotoğrafçılık Ders Notları

İmge üzerine yapılan bütün açıklamalar ve zihnin bu süreciyle ilgili söylenenler henüz imgenin ne olduğu konusunu netleştirememiştir. Çünkü imge yapı ve oluşum bakımından tek bir tanımı içerisinde barındırmayan yapılara sahiptir. Bir metnin yeniden üretilmesi metnin sınırlarını aşamıyorsa, imgenin güçsüzlüğünden söz edilebilir. Ancak imgenin bu hali bile, hayatı anlamada, yorumlamada, yaşamsal derinlikler oluşturmada, eski olandan yeni yaşamlar oluşturma isteğini canlı tutmada, etkin rol oynar. Avner Ziss bu konuya değinirken şunları söylemektedir: “Yaşamdan kaynaklanan imgeler yine yaşama...

Devamını oku...

En Başarılı Öğrencilerimizin Sabanci Sanat Galerisindeki Sanat Sergisi

Şimdi resim kâğıdına geri dönelim. Önce kapağı düz renk bir kitap bulup, kâğıda çizin. Önceki kutu şekline benzer bir cisim olan kitabı boyarken şimdiye dek edindiğiniz diğer becerilerinizden yararlanacaksınız. Her zamanki gibi boyayın.   Sıra sayfaların uçlarını boyamaya gelince gözlerinizi kısarak bakarsanız, sayfaların gölgeli kısımda ne kadar koyu olduklarını göreceksiniz. Bu kadar koyu olmaları sizi şaşırtabilir. 201 serisinden yassı naylon fırçayla sayfa uçları boyunca boyaym. Fırça izlerinin sayfa uçlarını andırdığını farkedeceksiniz. Adanada SergilerAdanada SergilerAdanada SergilerAdanada...

Devamını oku...

En Başarılı Resim Atölyesi Eğitimleri ve Üretimleri

Tarihsel anlamda sanat kavramının tartışılması 19. yüzyıl sonlarında gündeme gelmiştir. O zamana kadarki bilimsel teorilerde olduğu gibi sanatın sınırlandırılmış kesin bir tanımını yapmak kolay değildir. Geçmişteki düşünür ve estetikçiler, sanatın özüne ilişkin somut verilerden öte, varsayım ve tartışmalar üzerinde yoğunlaşmıştır. Sanatın evrensel nitelikleri söz gelimi özgünlüğü, tekliği, yeniliği genel bir tanıma gitmeyi haklı olarak engellemektedir. Ayrıca, tarih boyunca her kültür dönemi ve alanı kendine özgü, bir daha yinelenemeyen bir sanat ortaya koymuştur. Şovale KurulumuŞovale...

Devamını oku...