En Başarılı Temel Fotoğrafçılık Ders Notları

İmge üzerine yapılan bütün açıklamalar ve zihnin bu süreciyle ilgili söylenenler henüz imgenin ne olduğu konusunu netleştirememiştir. Çünkü imge yapı ve oluşum bakımından tek bir tanımı içerisinde barındırmayan yapılara sahiptir. Bir metnin yeniden üretilmesi metnin sınırlarını aşamıyorsa, imgenin güçsüzlüğünden söz edilebilir. Ancak imgenin bu hali bile, hayatı anlamada, yorumlamada, yaşamsal derinlikler oluşturmada, eski olandan yeni yaşamlar oluşturma isteğini canlı tutmada, etkin rol oynar. Avner Ziss bu konuya değinirken şunları söylemektedir: “Yaşamdan kaynaklanan imgeler yine yaşama...

Devamını oku...

En Başarılı Öğrencilerimizin Sabanci Sanat Galerisindeki Sanat Sergisi

Şimdi resim kâğıdına geri dönelim. Önce kapağı düz renk bir kitap bulup, kâğıda çizin. Önceki kutu şekline benzer bir cisim olan kitabı boyarken şimdiye dek edindiğiniz diğer becerilerinizden yararlanacaksınız. Her zamanki gibi boyayın.   Sıra sayfaların uçlarını boyamaya gelince gözlerinizi kısarak bakarsanız, sayfaların gölgeli kısımda ne kadar koyu olduklarını göreceksiniz. Bu kadar koyu olmaları sizi şaşırtabilir. 201 serisinden yassı naylon fırçayla sayfa uçları boyunca boyaym. Fırça izlerinin sayfa uçlarını andırdığını farkedeceksiniz. Adanada SergilerAdanada SergilerAdanada SergilerAdanada...

Devamını oku...

En Başarılı Resim Atölyesi Eğitimleri ve Üretimleri

Tarihsel anlamda sanat kavramının tartışılması 19. yüzyıl sonlarında gündeme gelmiştir. O zamana kadarki bilimsel teorilerde olduğu gibi sanatın sınırlandırılmış kesin bir tanımını yapmak kolay değildir. Geçmişteki düşünür ve estetikçiler, sanatın özüne ilişkin somut verilerden öte, varsayım ve tartışmalar üzerinde yoğunlaşmıştır. Sanatın evrensel nitelikleri söz gelimi özgünlüğü, tekliği, yeniliği genel bir tanıma gitmeyi haklı olarak engellemektedir. Ayrıca, tarih boyunca her kültür dönemi ve alanı kendine özgü, bir daha yinelenemeyen bir sanat ortaya koymuştur. Şovale KurulumuŞovale...

Devamını oku...

En Başarılı Üniversiteyi Kazanan Öğrencilerimizin Çalışmalarından Örnek Çizimler

  Çağdaş sanat için de çağın koşullarına uymak ve bu koşulları yansıtıp geliştirmek endişesi söz konusudur. Çağdaş sanatın ayırıcı özelliği; sanatın boy atması, gelişmesiyle olan doğrudan ilişkisidir. Sanatın kendiliğinden gelişmesi beklenemez. Bu gelişim, çeşitli düşünsel süreçleri gerektirir. Çağdaş sanat; dilini, varlığını, ortamını ve amacını sorgulayarak kendini sürekli geliştirmektedir. Plastik sanatların gelişim sürecine bakıldığında, sanatçı ve zanaatkârların çağın gereklerine uyan eserleri, sanatın gelişmesinde ve sürekli üretmesinde etkili olmaktadır. Hızlı Resim Eğitimi AdanaHızlı...

Devamını oku...

En Başarılı Profesyonel Fotoğraf Kursları

Binlerce yıldır varlığını sürdüren insan, hayvanlara göre daha savunmasızdır, buna rağmen avcılık yeteneğiyle zekâsını birleştirerek doğayla mücadele etmiştir. Yaşama, yeme ve giyinme gereksinimlerini karşılayabilmek amacıyla avlanmıştır. Yiyecekleri parçalamak için taş kullanmayı akıl etmiştir. Keskin taşı ve kemikleri biçimlendirerek av aletleri yapmıştır. Bu aletlerden kendini savunurken de yararlanmıştır. Açık arazi savunma güçlüğü yarattığı için mağaraları barınma ve korunma amacıyla kullanmıştır. Mağaralarda yaşamını sürdüren tarih öncesi insan; avladığı hayvanın etini yemiş, postundan...

Devamını oku...