Açılan En Güzel Heykel Sergileri

  Ne var ki, kitabın bir başka çok önemli özelliği olarak, bu bütünsellik, kapalı bir estetik yaratmaya çalışan bazı maddeci düşünürlerden, örneğin Lukacs'tan farklı olarak, «dinamik» bir bütünsellik; çünkü temelinde pratikle ilişkisi içinde ele alınmakta.   Bir başka deyişle, sistemsel var olma ve gelişmenin dinamiklerinin ortaya konması sonucu, kitap-soyut-düşünsel, kurgusal bir yapıt olmaktan çıkarak, pratik içindeki yerine bağlanıyor, yani, bu dinamiği oluşturan «değer» ve «değerlendirme» ilişkileri burada temel ölçüt oluyor.   Buysa, estetik ve sanatın farklı değer ve değerlendirmelerin,...

Devamını oku...

Özel Resim Bölümü Dersleri

  Hobi Sanat Gruplarimiz Kullanılacak Araç ve Gereçler 1. Resim kâğıdı 25x35 cm 2. Yumuşak sivri uçlu kurşun kalem 3. Yuvarlak ve köşeli formlu objeler Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda kompozisyonun basit geometrik yapısını çizmiş olacaksınız. Desen plastik sanatların her görev üstlenmiştir. Bunlardan birincisi, sanatçı alanında geçerli bir eğitim disiplinidir. Desen adaylarının temel eğitimi için kullanılmasıdır. Usta çizmek her şeyden önce baktığını görmeyi sanatçılar, usta çırak ilişkisi içinde disiplinli bir öğretir. Desen çizerken nesneler üzerinde desen eğitiminden geçmişlerdir....

Devamını oku...

Özel Resim Çizme Dershaneleri

  Hobi Sanata Gonul Verenler Işık Gölgeye Göre Planlara Ayırma Işık alan bütün objeler ışık değerleri ile gölgelendirilerek koyu-açık yolu ile hac imlendirilir. Bu zıtlık yolu ile objeler etkileyici duruma sokulur. Bazı yerlerde perde perde açılan ya da koyulaşan ton dereceleri ile, bazen de açık-koyu zıtlık yolu uygulanarak objeler hac imlendirilir.     Önden, hafif yandan gelen ışık formu ve hacmi en iyi gösteren ışık türüdür. Işığın yönü kadar ışığın miktarı da resimde önemli bir faktördür.

Devamını oku...

Özel Resim Çizme Dershaneleri Video

  Universite Deslerine Destek Egitimleri Ölçü Alma Tekniği Bir obje ya da kompozisyon çiziminde önce akslar çizilir. Objelerin uzunlukları, genişlikleri arasındaki farklar kalemle araştırılırlar ve aks çizgileri üzerinde işaretlenirler. Bu teknik bütün modeller için kullanılabilir. Bir kompozisyonun en ve boyu arasındaki oranı; Modele doğru elinizi dirsekten kırmadan uzatmalısınız. Bir gözünüzü kapatıp kalemi, ölçüsünü alacağınız modelin tepe noktasına gelecek şekilde ayarlamalısınız. Başparmağınızı modelin taban noktasına kadar kaydırıp sabit tutmalısınız. Parmağınızı kaydırmadan,...

Devamını oku...

Özel Resim Çizme Dersleri

  Peyjaj Mimarlıği Icin Ozel Dersler Bir kompozisyonu hazırlarken; Model göz seviyesine uygun olarak düzenlenmelidir. Modelin göz seviyesinden çok yukarda veya çok aşağıda olmaması gerekir. Resmi yapacak kişinin modele uzaklığı 3-4 metreden fazla olmamalıdır. Atölye ortamında çalışma yapılırken yerleşim planı buna göre hazırlanmalıdır. Modeli hazırlarken göze hoş görünmesi için uygun malzemelerle (kumaş vb.) fon hazırlanmalıdır. Modele ışık belli bir yerden gelmelidir. Her yönden gelen ışık, modelin biçim ve renk değerlerini iyi göstermez. Resim oluşturan objeler birden fazla ise biçimleri...

Devamını oku...