Sezgin Shola'yla Heykel Ders Merkezi

    Alman ruhunun ve Alman gücünün birer «timsali»dir. Bu anlamda, Nazi sanatına, tarihte bir eşi gerçekten görülmemiş biçimde, «tümel sanat», «toplumsal mitos» sanatı, «kült sanatı», yani «siyasal Nazi dini sanatı» ya da «tipik çoğunluk sanatı» diyebiliriz.   Gerçekten de Hitter'in bütün amacı,...

Devamını oku...

Heykel Dersleri

Tüm toplum işte bu siyasete uygun olarak yönetilecektir. Bu anlamda, tüm Nazi sanatı işte bu Nazi siyasal yönetimi doğrultusundaki kültür ideolojisine bağımlı kılınacak, onun ayrılmaz bir parçası olacaktır. Tarihin toplumsal ekonomik itici gücü, bundan böyle, «Aimanlığın değişmez doğası»nda aranacak,...

Devamını oku...

Heykel ver Resim Atolyasi Öğrencileri

    İşte tüm Nazi sanat anlayışı, Nazi sanatı ve estetiği bu mithos'a dayanır. Ama bu mithosa niçin gereksinim duyulmaktadır onu yanıtlamamız gerekmektedir. Hiç kuşkusuz, Nazi sanatsal ideolojisi, Nazi siyasal ideolojisinin bir sonucu olduğu gibi,   Nazi siyasal ideolojisi de Nazi ekonomi-politiğinin...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Karakalem Kursları

Devamını oku...

Resim Heykel Grafik Sanat Atölyesi Çizim Dershenesi

  Nitekim Nazi sanatının kendisine baktığımızda birçok burjuva sanat eğilimin, hiç kuşkusuz, çarpıtılmış ve Nazi estetiğine uydurulmuş biçimde burada yer aldığını görürüz; mimaride yeni-klasikçilik, heykelde Maillol çizgisi, resimde natüralizm, tiyatro ve edebiyatta dışavurumculuk, genelinde klasikçilik,...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Karakalem Kursları

Devamını oku...

Resim Heykel Grafik Sanat Atölyesi

  Alman faşizmi olarak Nazizmcin bugüne değin genellikle tarihsel, siyasal, toplumsal ve ekonomik yönleri üzerinde durulmuş, sanatsal - ideolojik ve sanatsal - estetik yönleri çok az ele alınıp işlenmiştir.   Daha 1930'larda, Herbert Marcuse Nazi ideolojisinin genel özellikleri üstüne W. Reich...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Karakalem Kursları

Devamını oku...

İstediğiniz kadar yüksek sırıklar üzerine çıkın. Her koşulda kendi bacaklarınızla yürüyeceksiniz.
Montaigne