Heykel Resim Ebru Sanat Atölyeleri

    Türkiye'de bu zenginlik vardır, ancak elini atacak insanları beklemektedir.» Görüldüğü gibi burada temel sorun İslâm düşüncesi ve sanatının günümüz karşılığı içinde yeniden yaratılması, bunun için de İslâm değerlerinin, İslâm sanat ilkelerinin...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, En İyi Ebru Kurslar, Karakalem Kursları, Sanat Atölyeleri, Sanat Atölyesi

Devamını oku...

Güzel Sanatlar Heykel Bölümlerimiz

Türkiye'de düşünce ve kültür yasanımın bugün de derin bir bunalım içinde olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu bunalım, günümüze özgü özellikler taşımakla birlikte, aslında, yüzyıllardan bu yana süregelmektedir. Bu bunalımın derin toplumsal ve tarihsel...

Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları, Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları, Karakalem Atölyesi

Devamını oku...

Heykel Bölümleri Nered Var

    Milli eğitim konusunda yeni bir organizasyona YÖK yoluyla gidildiği tartışılmaz bir gerçektir. YÖK'ün tartışılması dışında, burada söylemek istediğimiz şey, kültür politikası çerçevesinde verilen mücadelenin somut bir biçimde üniversitelere de...

Devamını oku...

Heykel ve Resim Sergileri

    Birinci Dünya Savaşı’nda Türk kadını, eskiden beri kendisini çember içine almış yapay her toplum yasasını yararak kendine düşen görevi fazlası ile yerine getirir. 1919–1923 Türk Kurtuluş Savaşı’nda ise bizzat cephede savaşa katılır.   Cumhuriyet’in...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Karakalem Kursları, Sanat Sergisi, Heykel Sergisi

Devamını oku...

Güzel Sanatlar Heykel Bölümleri İçin Kurslarımız Başladı

    Öte yandan, siyaset, belli bir toplumsal ekonomik düşüncenin, uygulamaya geçirilmesi, pratiğin ona göre yönlendirilmesi olduğundan, burada, sözü edilen kültür politikalarının hangi ekonomik-toplumsal temele oturduğuna da bakmamız gerekir. Yani,...

Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları, Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları, Karakalem Atölyesi

Devamını oku...

Sezgin Shola'yla Heykel Dersleri

  Alman ruhunun ve Alman gücünün birer «timsali»dir. Bu anlamda, Nazi sanatına, tarihte bir eşi gerçekten görülmemiş biçimde, «tümel sanat», «toplumsal mitos» sanatı, «kült sanatı», yani «siyasal Nazi dini sanatı» ya da «tipik çoğunluk sanatı» diyebiliriz....

Devamını oku...

Güzel Sanatlar Heykelcilik

    Egemen seçkinci burjuva düşüncesindeki çekişme günümüzde dil konusunda doruğuna ulaşmaktadır; çünkü dil alanında, ister istemez, soyutluktan kurtulup, somut düzleme girmektedir. Yalnız, hemen belirtelim, öbür konularda olduğu gibi burada da, sözünü...

Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları, Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları, Karakalem Atölyesi

Devamını oku...

Resim Heykel Sergileri Güzel Sanatlar

  Desen, resim sanatının temelidir. Renkler, ışık ve gölgeler, tablonun genel yapısı, kompozisyon gibi temeller üzerine kurulan iyi deseni çizebilmek; desenin işlevinde yer alan çizgi, hareket, denge, hacim, oran, form, ritim, kompozisyon, perspektif,...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları, Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları, Karakalem Atölyesi, Karakalem Kursları, Sanat Sergisi, Heykel Sergisi

Devamını oku...

Resim Heykel Tasarım Atölyesi

  Sanat kuramcısı Hal Foster’in “gerçeğin geri dönüşü”* olarak vurguladığı durumdan hareketle, sanatın nesneyle olan kadim bağlantısının gündelik yaşamın içerisindeki nesnelerde gizli olması gerçeği desenin varlığıyla ilişkilendirilebilir. Yalın haldeki...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Karakalem Kursları, Sanat Atölyeleri, Sanat Atölyesi

Devamını oku...

Güzel Sanatlar Heykel

    Öyle ki çizgi ve desen pratikleri, Rönesans ve sonrası dönemlerdeki klasik olarak nitelene sanatın temsilcileri olan başat sanatçıların atölyelerindeki eğitimin de vazgeçilmez aşamalarını oluşturmuş, sanatçının insan ve yaşam arasındaki ilk deneyimleri,...

Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları, Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları, Karakalem Atölyesi

Devamını oku...

Heykel Bölümlerine Giriş Sınavları

    Burada amacımız, hiç kuşkusuz, ne yapısalcılığın bir çözümlenişini yapmak, ne de yapısalcılığı tartışmak. Belirtmek istediğimiz olgu, 20-25 yıl önce Avrupa'da tartışması yapılmış bitmiş ama sonradan «yeni sol»ca yeniden canlandırılmış yapısalcılık...

Devamını oku...

Güzel Sanatlar Heykel Sınavları Yıl Sonu

    İnsan figürü çizmesi en zor ama en zevkli öznedir; hiçbir sanatçı bu özneyi çizmeye doymaz. Bunu nasıl yapabileceğinizi öğrenmek istiyorsanız canlı modelden çizim sınıflarına katılmalısınız.   Bununla birlikte, kendi başınıza çalışıyorsanız,...

Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları, Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları, Karakalem Atölyesi

Devamını oku...

Heykel Resim Grafik Sanat Sergileri

    Günümüzün burjuva düşüncesine hangi eğilimin egemen olacağı sorusu hiç kuşkusuz kültür politikasının hangi düşünce eğilimine göre belirleneceği sorusuyla yakından ilintilidir. Bu yüzden «resmi düşünce mücadelesi», sonunda «resmi kültür politikası...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Karakalem Kursları, Sanat Sergisi, Heykel Sergisi

Devamını oku...

Heykel ve Heykel Tasarımlarımız

    Göstergebilimci ve filozof Roland Barthez’in sıklıkla üzerinde durduğu anlatı olgusu, bir çağdaş sanat yapıtının katmanlarını analiz etmede önemli teoriler ve hipotezler ortaya atmıştır. Sanat eserinin bünyesinde barındırdığı simgeler, nesneler,...

Devamını oku...

Güzel Sanat Heykel Bölümünü Kazanan Öğrencilerin Yıl Sonu Sergileri

    O yüzden burada önce şu gerçeğin altını çizmek zorundayız: İslâm sanatının incelenmesi başka bir şey, İslâm sanatının yeniden yaratılmak istenmesi başka bir şeydir. Çünkü gerek Türkiye dışında, gerek Türkiye'de İslâm düşüncesi ve sanatı üstüne...

Sanat Sergisi, Heykel Sergisi

Devamını oku...