Heykel Sergi Programları

Dolayısıyla, «Ancak tüm olarak batılılaşma, yani batının tekniğini ve somut kuruluşlarını kabul etmekle yetinmeyip, onun iç evrenini de, düşünsel içeriğini de benimseyen batılılaşma» gerekmektedir. Çünkü «Yeni Türk kuşaklarına verilecek hümanist eğitim açısından bakılırsa, Osmanlı çağının edebi eserleri...

Sanat Sergisi, Heykel Sergisi

Devamını oku...

Yetişkeinler İçin Resim Ve Hobiler

  Fotoğrafı photoshop ile pekiştirmek isteyen arkadaşlar kursumuzda photoshop dersleri alabilirler. Yapılan çekimler sonucunda elde edilen fotoğraflardan bazıları yılsonu sergisinde sergilenerek beğeniye sunulur. Kurs sonunda öğrencilerimize "Başarı Belgesi" verilmektedir.

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Anadolu Sanat, Çizim Atölyeleri, Eğlenceli Kurslar, En Başarılı Yetenek Geliştirici Kurslar, Güzel Sanatlar Atölyesi, Hobi Atölyeleri, Hobi Atölyesi, Hobi Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Sanat Kursları, Karakalem Kursları, Eğlenceli Kurslar

Devamını oku...

Hobi Olarak Sanat

O halde, buraya kadar açıkladıklarımızdan şunları özetleyebiliriz. Bir toplumdaki manevi kültürü (bilimi, sanatı, ahlâkı, dini, hukuku, vs.) ancak maddi kültürle (maddi üretim tarzı, ilişkileri, araçlarıyla vs.) bağıntılı bir bütünlük içinde, yani, genel yaratıcı toplumsal etkinlik içinde ve kültürün...

Hobi Kursları, Anadolu Sanat, Çizim Atölyeleri, Eğlenceli Kurslar, En Başarılı Yetenek Geliştirici Kurslar, Güzel Sanatlar Atölyesi, Hobi Atölyeleri, Hobi Atölyesi, Hobi Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Sanat Kursları, Eğlenceli Kurslar

Devamını oku...

Güzel Sanatlar Heykel Sergi

    Bu yüzden, bu düşünceler, kendi anlam ve içeriklerinin çok uzağında taslaklar olmanın ötesine geçememektedir. Buysa, çoğu zaman, edebiyat ve sanatın gerçek özelliklerinin önemli boyutlarda çarpıtılmasına yol açmaktadır. Çünkü edebiyat ve sanatın özelliklerine ilişkin bu gibi tasarımlar, sanatsal...

Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları, Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları, Karakalem Atölyesi, Sanat Sergisi, Heykel Sergisi

Devamını oku...

Kurslar Ve Hobilerimiz

Böylesine bir kültür anlayışı ise en sonunda «tek bir bütün Avrupa kültürü» ya da «tek bir bütün dünya kültürü» şeklinde ifadesini bulmaktadır. Üçüncü başlıca görüş ise yazımızın birçok yerlerinde değişik anlamlarıyla değindiğimiz «kitle kültürü» görüşüdür.   Bu görüş, «seçkinler kültürü»nün karşı...

Hobi Kursları, Anadolu Sanat, Çizim Atölyeleri, Eğlenceli Kurslar, En Başarılı Yetenek Geliştirici Kurslar, Güzel Sanatlar Atölyesi, Hobi Atölyeleri, Hobi Atölyesi, Hobi Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Sanat Kursları, Eğlenceli Kurslar

Devamını oku...

Hobi Dünyası

  Demek ki, kültürün oluşması kadar, kültür ürünleri ile onların nitelik ve değerlerinin oluşması da insanın pratikteki eylemselliği, üretici, doğayı insanîleştirici faaliyetiyle ölçülmekte, insanın kendi gereksinimlerine karşılık verebilmesiyle belirlenmektedir.   O halde, insanın bu üretici faaliyeti...

Hobi Kursları, Anadolu Sanat, Çizim Atölyeleri, Eğlenceli Kurslar, En Başarılı Yetenek Geliştirici Kurslar, Güzel Sanatlar Atölyesi, Hobi Atölyeleri, Hobi Atölyesi, Hobi Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Sanat Kursları, Eğlenceli Kurslar

Devamını oku...

Güzel Sanatlar Fotoğrafcılık Bölümleri

Gerçi ister «milli görüşçü», ister «hümanist», ister «yapısalcı» olsun, tüm seçkinci burjuva kültür görüşleri kitle kültürüne karşı ister istemez tavır alırlar. Örneğin Prof. Orhan Türk doğan şöyle diyor: «Bin yıllık dengeli ve uyumlu toplum yapımız giderek sınıflı bir yapıya dönüşürken bir yanda...

Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları, Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları, Karakalem Atölyesi

Devamını oku...

Hobi Kursları ve Başarılı Dersler

  Bu nedenle, öncelikle kendi fikirsel-değerler içeriğinde dile gelmek üzere, toplumda çelişkin kültürel farklılaşmalar görülür. Örneğin, kapitalizm aşamasındaki burjuva toplumlarda iki çeşit ulusal kültür vardır; biri, burjuva kesimin kültürü, öbürü emekçi kitlelerin kültürü ki burjuva kültürü topluma...

Hobi Kursları, Anadolu Sanat, Çizim Atölyeleri, Eğlenceli Kurslar, En Başarılı Yetenek Geliştirici Kurslar, Güzel Sanatlar Atölyesi, Hobi Atölyeleri, Hobi Atölyesi, Hobi Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Sanat Kursları, Eğlenceli Kurslar

Devamını oku...

Hobi Evi Sanat Sergisi

  Dolayısıyla, bu belirlemelerin ışığında kültürü şöyle tanımlayabiliriz: «Kültür, insanın maddi ve manevi üretiminde gerçekleşen etkin, yaratıcı faaliyettir; öyle ki, bu faaliyet süreci içinde, toplumsal önemde maddi ve manevi değerler yaratılırken, insanın yaratıcı etkinliği de bu değerlerin tümünde...

Hobi Kursları, Anadolu Sanat, Çizim Atölyeleri, Eğlenceli Kurslar, En Başarılı Yetenek Geliştirici Kurslar, Güzel Sanatlar Atölyesi, Hobi Atölyeleri, Hobi Atölyesi, Hobi Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Sanat Evi, Hobi Sanat Kursları, Eğlenceli Kurslar, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Hobi Sergi Tarihi Kız Lisesi Güzel Sanatlar

Bir tasarımda dengesizlik hissediliyorsa, yeri, rengi, dokusu, yönü, aralığı, ölçüsü gerektiği oranda değiştirilmeli ya da diğer boşluklara denge sağlayıcı yeni biçimler eklenmelidir. Görsel denge, özünde düşünsel dengeyi de taşımalıdır. Bütün içinde her eleman, paylaşıma, etkileşime, ortaklığa girmek...

Hobi Kursları, Anadolu Sanat, Çizim Atölyeleri, Eğlenceli Kurslar, En Başarılı Yetenek Geliştirici Kurslar, Güzel Sanatlar Atölyesi, Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları, Güzel Sanatlar Liselerine Hazırlık, Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları, Hobi Atölyeleri, Hobi Atölyesi, Hobi Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Sanat Evi, Hobi Sanat Kursları, Karakalem Atölyesi, Eğlenceli Kurslar, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Hobi Araçları Neler

  Çünkü kültürde, özellikle de bilimde, toplumsal kesim farklılığını gösteren şey olguların, yasaların ya da araştırma yöntemlerinin kendisi değil, ama bunların belirli bir felsefî-yöntembilimsel görüşle çözümlenmeleri, yorumlanmaları, genellendirilmeleri ve pratikte uygulanmalarıdır. Bu nedenle,...

Hobi Kursları, Anadolu Sanat, Çizim Atölyeleri, Eğlenceli Kurslar, En Başarılı Yetenek Geliştirici Kurslar, Güzel Sanatlar Atölyesi, Hobi Atölyeleri, Hobi Atölyesi, Hobi Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Sanat Kursları, Eğlenceli Kurslar

Devamını oku...

Hobi Edinin

Başında felsefî özelliklerini açıklarken gördüğümüz gibi, idealist kültür anlayışının başlıca bir açmazı, kültürü «manevi kültür» alanı içinde görmesi ve onu maddi kültürden koparıp ayırmasıdır.   Böyle bir ayırım, maddi kültürün «uygarlık», manevi kültürün ise «kültür» olarak ele alınmasına yol...

Hobi Kursları, Anadolu Sanat, Çizim Atölyeleri, Eğlenceli Kurslar, En Başarılı Yetenek Geliştirici Kurslar, Güzel Sanatlar Atölyesi, Hobi Atölyeleri, Hobi Atölyesi, Hobi Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Sanat Kursları, Eğlenceli Kurslar

Devamını oku...

Stresiz Yaşam ve Hobilerimiz

    Desen ve yalın anlamıyla çizgi, bir sanatçının doğayla olan sembolik ilişki düzeninin biricik temelidir. Desen, bir sanatçının çıraklık serüvenini öte bir duruma taşıması için gerekli donanımları sağlayan vazgeçilmez bir araç olarak kabul edilir.   Bu açıdan çizgi ve desen, plastik sanatların...

Hobi Kursları, Anadolu Sanat, Çizim Atölyeleri, Eğlenceli Kurslar, En Başarılı Yetenek Geliştirici Kurslar, Güzel Sanatlar Atölyesi, Hobi Atölyeleri, Hobi Atölyesi, Hobi Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Sanat Kursları, Eğlenceli Kurslar

Devamını oku...

Hobi Nasıl Edinirim

  Günümüzde karşılaşılan temel kültürel sorun, daha önce gelişmesindeki özellikleri açıklamaya çalıştığımız üzere, bugünkü emperyalizmin, tekelci kapitalizmin içinde yaşadığı «kültür "Bunalımı»dır.   Bu bunalım, sanayice gelişmiş kapitalist ülkelerin erişmiş oldukları kültür düzeyi ile kültürün toplumdaki...

Hobi Kursları, Anadolu Sanat, Çizim Atölyeleri, Eğlenceli Kurslar, En Başarılı Yetenek Geliştirici Kurslar, Güzel Sanatlar Atölyesi, Hobi Atölyeleri, Hobi Atölyesi, Hobi Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Sanat Kursları, Eğlenceli Kurslar

Devamını oku...

Hobi Evleri Sanat Etkinlikleri

  Üretimindeki her ilerleme, aynı zamanda, ezilen kesimlerin, yani, büyük çoğunluğun durumunda bir gerileme olmuştur.» Bir başka deyişle, kapitalist toplum maddi üretimde ilerleme gösterdikçe, kitlelerin bu üretim zenginliklerinden yararlanamaması sonucu bir gerileme göstermiş; maddi üretim zenginliklerinin...

Hobi Kursları, Anadolu Sanat, Çizim Atölyeleri, Eğlenceli Kurslar, En Başarılı Yetenek Geliştirici Kurslar, Güzel Sanatlar Atölyesi, Hobi Atölyeleri, Hobi Atölyesi, Hobi Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Sanat Kursları, Eğlenceli Kurslar

Devamını oku...

Hobi Eğitimlerimiz

  Ne var ki, üretim ilişkilerinin biçimine bağlı olarak uzlaşmaz çelişkilerin ortaya çıktığı toplumlarda bu uzlaşmaz çelişkiler bütün bir toplumsal yapı, toplumsal bilinç biçimi ve kültürel yaşamda kendi yansımasını bulmuştur.   Bu nedenle, bu çelişkin toplumlarda kültür de çelişkin özellikler taşır;...

Hobi Kursları, Anadolu Sanat, Çizim Atölyeleri, Eğlenceli Kurslar, En Başarılı Yetenek Geliştirici Kurslar, Güzel Sanatlar Atölyesi, Hobi Atölyeleri, Hobi Atölyesi, Hobi Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Sanat Kursları, Eğlenceli Kurslar

Devamını oku...

Nasıl Hobiler Bulabilirim

    Günümüzün başlıca burjuva kültür görüşleri işte bu bunalımın açıklanmasına,'korunmasına ya da atlatılmasına dayanan görüşlerdir. Ne var ki, hiçbir zaman sorunun özüne imlemediğinden, ortaya konan görüşler de burjuva fikir sisteminde yaşanan bunalımın bir anlatımı olmaktan öteye geçememektedir;...

Hobi Kursları, Anadolu Sanat, Çizim Atölyeleri, Eğlenceli Kurslar, En Başarılı Yetenek Geliştirici Kurslar, Güzel Sanatlar Atölyesi, Hobi Atölyeleri, Hobi Atölyesi, Hobi Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Sanat Kursları, Eğlenceli Kurslar

Devamını oku...

Hobilerimle Mutluyum

  Manevi kültür ile maddi kültürün birbirinden ayrılması, birinin uygarlık, ötekininse kültür olarak görülmesine dayanan burjuva kültür anlayışı, öte yandan, gelişmiş kapitalist ülkelere bağımlı ülkelerde bir başka sömürgen işleve kaynaklık eder.   Şöyle ki, uygarlığın maddi kültür olarak ele alınıp...

Hobi Kursları, Anadolu Sanat, Çizim Atölyeleri, Eğlenceli Kurslar, En Başarılı Yetenek Geliştirici Kurslar, Güzel Sanatlar Atölyesi, Hobi Atölyeleri, Hobi Atölyesi, Hobi Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Sanat Kursları, Eğlenceli Kurslar

Devamını oku...

Nasıl Hobi Kursu Bulabilirim

    KÜLTÜR VE TOPLUMSAL GELİŞME Kültür, hiç kuşkusuz, toplumsal bir olgu olarak, yukarda da değindiğimiz gibi, toplumun genel nesnel gelişme yasaları uyarınca bir gelişme gösterir, bu nedenle de toplumdaki üretim tarzına sıkı sıkıya bağlıdırlar. İnsanoğlu toplumunun gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan...

Hobi Kurs, Hobi Kursları, Anadolu Sanat, Çizim Atölyeleri, Eğlenceli Kurslar, En Başarılı Yetenek Geliştirici Kurslar, Güzel Sanatlar Atölyesi, Hobi Atölyeleri, Hobi Atölyesi, Hobi Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Sanat Kursları, Eğlenceli Kurslar

Devamını oku...

Heykel Hobi Sergisi

  Bu toplumsal dönüştürücü pratik içinde insanlar yalnız kendi yaşamlarının maddi koşullarını ve araçlarını değil ama, kendi bilinçlerini de üretirler; «çeşitli biçimler altında toplumsal bilinç ya da bir başka deyişle, manevi üretimse manevi kültürü oluşturur.» Manevi üretim, maddi üretimlerin somut...

Hobi Kursları, Anadolu Sanat, Çizim Atölyeleri, Eğlenceli Kurslar, En Başarılı Yetenek Geliştirici Kurslar, Güzel Sanatlar Atölyesi, Hobi Atölyeleri, Hobi Atölyesi, Hobi Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Sanat Evi, Hobi Sanat Kursları, Eğlenceli Kurslar, Sanat Sergisi, Heykel Sergisi

Devamını oku...

Güzel Sanatlar Hobi Sanat Sergileri

  Başa dönersek, kültürün işlenmiş, dönüşüme uğratılmış, insanî faaliyet sonucu ortaya çıkmış yeni bir doğayla («ikinci doğa»yla, «insanîleştirilmiş doğa»yla) ilintisi olduğunu, insanın üretici faaliyetinin bir sonucu olarak ortaya çıktığını görmekteyiz. İnsan doğayı dönüşüme uğratırken, hiç kuşkusuz,...

Hobi Kursları, Anadolu Sanat, Çizim Atölyeleri, Eğlenceli Kurslar, En Başarılı Yetenek Geliştirici Kurslar, Güzel Sanatlar Atölyesi, Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları, Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları, Hobi Atölyeleri, Hobi Atölyesi, Hobi Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Sanat Evi, Hobi Sanat Kursları, Karakalem Atölyesi, Eğlenceli Kurslar, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Hobi Heykel Sergileri

Çizgi ve desen, insanın evrenle olan gelişmiş ilişkisel ve iletişimsel deneyimlerini, konuşma eylemi öncesinde gerçekleştirmiştir. Lascaux ve Altamira mağaralarında yer alan ilkel insan desenlerinden görüleceği üzere, saf ve ilkel (primitif) bir yapı özelliği gösteren mağara resimleri, teknik olarak...

Hobi Kursları, Anadolu Sanat, Çizim Atölyeleri, Eğlenceli Kurslar, En Başarılı Yetenek Geliştirici Kurslar, Güzel Sanatlar Atölyesi, Hobi Atölyeleri, Hobi Atölyesi, Hobi Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Sanat Evi, Hobi Sanat Kursları, Eğlenceli Kurslar, Sanat Sergisi, Heykel Sergisi

Devamını oku...

Hobi Kursu Olarak Heykel

Öte yandan, belirleyici maddi kültür olmak üzere, maddi kültür ile manevi kültür arasında karşılıklı bir etkileşim vardır ve bu, toplumsal gelişme yasalarına bağlı, karmaşık bir ilişkidir. Öyle ki, toplumda maddi kültürün düşük düzeyde olduğu dönemlerde manevi kültürün ileri gelişmiş bir düzeyde...

Hobi Kurs, Hobi Kursları, Anadolu Sanat, Çizim Atölyeleri, Eğlenceli Kurslar, En Başarılı Yetenek Geliştirici Kurslar, Güzel Sanatlar Atölyesi, Hobi Atölyeleri, Hobi Atölyesi, Hobi Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Sanat Kursları, Eğlenceli Kurslar

Devamını oku...

Hobi Sergiler ve Sitres Yönetimi

Çağımızdaki burjuva felsefesi, idealist kültür anlayışı da kültürü maddi temellerinden sıyıran, üretim ilişkilerinden ve insanın pratik eylemselliğinden soyutlayan bu geleneksel burjuva idealist felsefesinin çeşitli değişik görünüşleriyle devamından başka bir şey değildir. Bütün bu gibi görüşleri...

Hobi Kursları, Anadolu Sanat, Çizim Atölyeleri, Eğlenceli Kurslar, En Başarılı Yetenek Geliştirici Kurslar, Güzel Sanatlar Atölyesi, Hobi Atölyeleri, Hobi Atölyesi, Hobi Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Sanat Evi, Hobi Sanat Kursları, Eğlenceli Kurslar, Sanat Sergisi

Devamını oku...