Hobi Sergisi ve Galeriler

  KÜLTÜR KAVRAMI VE TANIMI Bilindiği gibi, kültür sözcüğü Latincedeki cultura, cultus, agrikultura gibi sözcüklerden gelme olup, genelinde «işleme» («toprağı işleme») anlamına gelmekte ve insan emeği, insanın etkin, dönüştürücü faaliyeti ile yakın bir bağıntı içinde bulunmaktadır. Ne var ki, daha...

Hobi Kursları, Anadolu Sanat, Çizim Atölyeleri, Eğlenceli Kurslar, En Başarılı Yetenek Geliştirici Kurslar, Güzel Sanatlar Atölyesi, Hobi Atölyeleri, Hobi Atölyesi, Hobi Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Sanat Evi, Hobi Sanat Kursları, Eğlenceli Kurslar, Sanat Sergisi

Devamını oku...

En Başarılı Sanat Galerisindeki Sanat Sergisi

Göstergebilimci ve filozof Roland Barthez’in sıklıkla üzerinde durduğu anlatı olgusu, bir çağdaş sanat yapıtının katmanlarını analiz etmede önemli teoriler ve hipotezler ortaya atmıştır. Sanat eserinin bünyesinde barındırdığı simgeler, nesneler, formlar artık göstergeler dünyasının birer nesneleridir...

Sanat Sergisi

Devamını oku...

Güzel Zaman Ve Üretim

  Fotoğrafı photoshop ile pekiştirmek isteyen arkadaşlar kursumuzda photoshop dersleri alabilirler. Yapılan çekimler sonucunda elde edilen fotoğraflardan bazıları yılsonu sergisinde sergilenerek beğeniye sunulur. Kurs sonunda öğrencilerimize "Başarı Belgesi" verilmektedir. Kurs süresince uygulamalı...

Devamını oku...

Üniversiteyi Kazanan Öğrencilerimizin Çalışmalarından Örnekler ve Sanat Faaliyetleri

  Öteden beri kişioğlunun resim çizme ve yaratıcı özelliğinin içinde gizlenmiş bir değer olarak var olduğu bilinmektedir. Böyle bir olguyu ilkel toplumlardan günümüze kadar süren zaman dilimi içinde görmek mümkün.

Üniversiteye Hazırlık Kursları, Yetenek Sınavına Hazırlık Kursları

Devamını oku...

En Başarılı Sofulu Lisesi Resim Sergileri

Önceki adımda yapmış olduğunuz gibi, burada gördüğünüz açıları basitleştirmeye çalışın. İleride bu portrelerin hepsini tam olarak yapma şansınız olacak. 1. Dörtte üç büyüklükte görünüm çene açısını ve başın arka kısmını vurgular. İzleyenden uzakta olan göz burun kemeri tarafından kısmen kapatılmış...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Güzel Sanatlar Liselerine Hazırlık, Karakalem Kursları, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Stresiz Nasıl Yaşanır

  Türk Millî Eğitim sistemi, eğitim dünyasındaki bu gelişme ve yönelimler doğrultusunda kendini yenileme çalışmalarına uyum sağlamaya başlamış ve öncelik ilköğretim kademesindeki programların değiştirilmesine verilmiştir. Yapılandırmacı yaklaşımı temele alan bir görüşle hazırlanan yeni öğretim programları,...

Devamını oku...

Anadolu Kursu Karışık Fotoğraflar Örnekği

    Figürü en basit şekilden detaylı figüre giden tüm aşamalar boyunca işledikten sonra çizimin nasıl ilerletileceğim görmeye başlayacaksınız. Pratik kazandıkça bu iş daha da kolaylaşacak.   Bu noktada amacınız modellere genel hatlarıyla benzeyen iyi figürler çizebilmek olmalıdır. Çizimleriniz,...

Devamını oku...

Belediyesi Tiyatro Fuayesinde Düzenlediğimiz Sanat Sergileri

1883’de Sanayi-i Nefise’nin eğitime başlaması ile sanatın gelişimi ivme kazanmıştır. 1916’da başlayan Galatasaray Sergileri bu ortamın ürünüdür. Son Osmanlı halifesi Abdülmecit Efendi de (1868-1944) resim sanatına ilgi duymuştur. Kendisi resim cemiyeti başkanlığı ve ressamlık yapmıştır. 1913 yılında...

Sanat Sergisi

Devamını oku...

Heykel ve Heykel Tasarımları

Göstergebilimci ve filozof Roland Barthez’in sıklıkla üzerinde durduğu anlatı olgusu, bir çağdaş sanat yapıtının katmanlarını analiz etmede önemli teoriler ve hipotezler ortaya atmıştır. Sanat eserinin bünyesinde barındırdığı simgeler, nesneler, formlar artık göstergeler dünyasının birer nesneleridir...

Devamını oku...

Altın Kızlar Belediye Sergisi Nerede

  Doğanın bir parçası olan insanoğlu çevresinde olup biten toplumsal ve doğal değişmeleri anlamaya ve onları açıklamaya uğraşmaktadır. Emekleme çağından sonra çocuklar ilk önce sekemeyerek yürür, daha sonra ise konuşur.   Belli bir zaman sonra değişik fizik hareketleri yapar ve konuşmaya baslar....

Sanat Sergisi

Devamını oku...

Üniversiteyi Kazanan Öğrencilerimizin Çalışmalarından Bazıları

  Öteden beri kişioğlunun resim çizme ve yaratıcı özelliğinin içinde gizlenmiş bir değer olarak var olduğu bilinmektedir. Böyle bir olguyu ilkel toplumlardan günümüze kadar süren zaman dilimi içinde görmek mümkün.

Üniversiteye Hazırlık Kursları, Yetenek Sınavına Hazırlık Kursları

Devamını oku...

Güzel Sanatlar Taban Puanları Dersleri

Salt dinselliğe dayanan bir sanat düşüncesinin günümüzün çok karmaşık estetiksel olgularını nasıl açıklayabileceği oldukça kuşkulu, danası, bizce «abes»tir; çünkü estetik bir bilimdir, ancak bilimsel bir yaklaşımla ele alınabilir, ayrıca, yalnız bir toplum bilimi de değildir, felsefi bir disiplindir;...

Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları, Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları, Karakalem Atölyesi

Devamını oku...

Açılan En Güzel Resim Sergiler

  Başlamadan önce insanlardaki oranlan gösteren şemalara yeniden göz atarak öğrendiğiniz temel dersleri hatırlayın Şimdi doğal insan pozları içeren resimler bulun ve bu alıştırmayı deneyin Bu çizim şekli size som derece basit çizgileri kullanarak figürün konumunu nasıl tasvir edebileceğimiz Figürlerinizi...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Karakalem Kursları, Sanat Sergisi

Devamını oku...

En Başarılı Heykel Sergi

  Ressam, desen yoluyla tabiatı inceler, desen yoluyla onu yorumlar. Bu incelemede, yorumlamada kullanılan tek araç, çizgidir. Eşyanın sınırlarını gösteren, oturtan ve tespit eden bu çıplak çizgi; tek başına, başka biçim güzelliğini, kıvraklığını, hareketini, çeşitli anlamları içinde canlandırmaya...

Sanat Sergisi, Heykel Sergisi

Devamını oku...

Hobi Sergiler ve Stres Yönetimi

Çağımızdaki burjuva felsefesi, idealist kültür anlayışı da kültürü maddi temellerinden sıyıran, üretim ilişkilerinden ve insanın pratik eylemselliğinden soyutlayan bu geleneksel burjuva idealist felsefesinin çeşitli değişik görünüşleriyle devamından başka bir şey değildir.   Bütün bu gibi görüşleri...

Hobi Kursları, Anadolu Sanat, Çizim Atölyeleri, Eğlenceli Kurslar, En Başarılı Yetenek Geliştirici Kurslar, Güzel Sanatlar Atölyesi, Hobi Atölyeleri, Hobi Atölyesi, Hobi Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Sanat Evi, Hobi Sanat Kursları, Eğlenceli Kurslar, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Çok Başarılı Çocuklara Özel Heykel Kursu

  Lise-9-10-11 Siniflarina Guzel Sanatlar Fakulteleri Icin Egitim Kurslar Öte yandan, bilimsel maddeci estetikte, estetiksel olan ile sanatsal olanın birbirinden ayrılmayacağı, estetiğin bu ikisini birden içerdiği görüşü ağır basan bir yönelim olarak ortaya çıkmıştır. Örneğin, Sovyet estetikçi I....

Kişisel Gelişim Eğitimleri, Çocuk, Çocuk Eğitimi, Çocuk Gelişimi Dersleri, Çocuk Gelişimi Kursları, Çocuk Kursları, Çocuk Resim Atölyesi , Çocuk Resim Kursları , Çocuklar İçin Sanat Merkezi, Kültür Sanat Atölyeleri

Devamını oku...

Tarihi Kız Lisesinde Hobi Sergileri

Bir tasarımda dengesizlik hissediliyorsa, yeri, rengi, dokusu, yönü, aralığı, ölçüsü gerektiği oranda değiştirilmeli ya da diğer boşluklara denge sağlayıcı yeni biçimler eklenmelidir.   Görsel denge, özünde düşünsel dengeyi de taşımalıdır. Bütün içinde her eleman, paylaşıma, etkileşime, ortaklığa...

Hobi Kursları, Anadolu Sanat, Çizim Atölyeleri, Eğlenceli Kurslar, En Başarılı Yetenek Geliştirici Kurslar, Güzel Sanatlar Atölyesi, Güzel Sanatlar Liselerine Hazırlık, Hobi Atölyeleri, Hobi Atölyesi, Hobi Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Sanat Evi, Hobi Sanat Kursları, Eğlenceli Kurslar, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Ev Hanımları Ve Etkinlikleri

Adana da çocuklar için vitray çalışmaları yaptırmaktayız. Geleneksel sanatlar içinde olan vitray sanatımız, camları boyayarak çok güzel çalışmalar çıkartmaktayız.   Böylece kurslarımıza katılan öğrencilerimiz, birçok tekniği uzman öğretmeninde uygulamalar yaparak öğrenmektedir. Çocukların işte başarıları...

Devamını oku...

GSAM Derneğinin Resim Sergisi

  BATILILAŞMA DÖNEMİNDE VE DÖNEMİN SANAT ORTAMINDA TÜRK KADINI Kadının sanata katılımı aslında kadının sosyal yaşama katılımıyla mümkün olabilmektedir. Savaş yıllarında erkeğin savaşa gitmesiyle pek çok işi yüklenen kadınlar savaşın hemen arkasında ağır görevler üstlenmiştir.   Bu dönemde hastabakıcılık...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Karakalem Kursları, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Sağlıklı Yaşam Yerleri

Pek tabii, bütün yönleriyle ele alamadığımız, ama özünü irdelemeye çalıştığımız, maddeci bir yaklaşımla kuramsal olarak ele almaya çalıştığımız kültür sorunu çok daha geniş araştırmalara ve değerlendirmelere gereksinim göstermektedir. Ne var ki, asıl belirtmek istediğimiz özellik, kültürün öncelikle...

Devamını oku...

Büyükler Ve Sergiler

  Anadolu Güzel Sanatlar Kursumuzda fotoğraf dersleri birebir özel ders olarak veya talebe göre gruplara verilebilmektedir. Temel dersler 16 saat olup sonrasında isteğe bağlı olarak daha profesyonel anlamda çekim yapabilmek için derslere devam etmektedirler.   Fotoğraf çekmeyi, ister bir hobi, ister...

Sanat Sergisi

Devamını oku...

En Başarılı Yılı Sonu Etkinlikleri Resim Sergileri

Desen, çizgi ve boya gibi klasik geleneksel tavırları, klasik görme biçimi olarak barındıran sanat eserleri, imgelerin yaratıldığı ya da daha doğru bir deyimle, betimlendiği bir dünyada biçimsel vazifelere (kompozisyon, modeleme etme, perspektif, oran-orantı) sahiptir. Burnett, “imgeleri görme ile...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Karakalem Kursları, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Kadınlar İçin Sergiler

Adana da güzel sanatlar fakültelerine hazırlanan öğrencilerimizin düzenlediği resim sergilerine sizleri de bekleriz.   Adana da ressamlar derneği sergi solonun da, büyükşehir belediyesi tiyatro fuayesinde, Seyhan Belediyesi kültür sanat sergi salonunda, Sabancı Kültür Sitesi resim sergi salonunda...

Sanat Sergisi

Devamını oku...

Stressiz Artığı Zaman

  Günümüzdeki hızlı değişim ve teknolojik gelişmeler, eğitim dünyasında oluşan pek çok yenilik ve yönelimleri ortaya çıkarmakta, öğrenme - öğretme sürecini etkilemekte ve öğretmeden çok öğrenmenin daha önemli olduğu gerçeğini ortaya çıkarmaktadır.   Bu anlayış, sadece eğitim uygulamalarını değil,...

Devamını oku...