Stressiz Yaşam ve Hobilerimiz

    Desen ve yalın anlamıyla çizgi, bir sanatçının doğayla olan sembolik ilişki düzeninin biricik temelidir. Desen, bir sanatçının çıraklık serüvenini öte bir duruma taşıması için gerekli donanımları sağlayan vazgeçilmez bir araç olarak kabul edilir. Bu açıdan çizgi ve desen, plastik sanatların temelinde...

Hobi Kursları, Anadolu Sanat, Çizim Atölyeleri, Eğlenceli Kurslar, En Başarılı Yetenek Geliştirici Kurslar, Güzel Sanatlar Atölyesi, Hobi Atölyeleri, Hobi Atölyesi, Hobi Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Sanat Kursları, Eğlenceli Kurslar

Devamını oku...

En Başarılı Hobi Evleri Sanat Etkinlikleri

  Üretimindeki her ilerleme, aynı zamanda, ezilen kesimlerin, yani, büyük çoğunluğun durumunda bir gerileme olmuştur.»   Bir başka deyişle, kapitalist toplum maddi üretimde ilerleme gösterdikçe, kitlelerin bu üretim zenginliklerinden yararlanamaması sonucu bir gerileme göstermiş; maddi üretim zenginliklerinin...

Hobi Kursları, Anadolu Sanat, Çizim Atölyeleri, Eğlenceli Kurslar, En Başarılı Yetenek Geliştirici Kurslar, Güzel Sanatlar Atölyesi, Hobi Atölyeleri, Hobi Atölyesi, Hobi Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Sanat Kursları, Eğlenceli Kurslar

Devamını oku...

Yağlı Boya Sanatı Nerelerde Öğretiliyor

Ancak, unutmamak gerekir ki, kültür kuram ve anlayışları, hem tarihsel süreç içinde ortaya çıktıkları, dolayısıyla bağlı ve içinde var oldukları kültürün ayrılmaz bir parçasıdırlar; yani bizlere bağlı oldukları toplumsal ekonomik yapıyı, üretim tarzını ve ilişkilerini gösterirler; hem de, bu kültürün...

Devamını oku...

En Başarılı Hobi Heykel Sergileri

      Çizgi ve desen, insanın evrenle olan gelişmiş ilişkisel ve iletişimsel deneyimlerini, konuşma eylemi öncesinde gerçekleştirmiştir.   Lascaux ve Altamira mağaralarında yer alan ilkel insan desenlerinden görüleceği üzere, saf ve ilkel (primitif) bir yapı özelliği gösteren mağara resimleri, teknik...

Hobi Kursları, Anadolu Sanat, Çizim Atölyeleri, Eğlenceli Kurslar, En Başarılı Yetenek Geliştirici Kurslar, Güzel Sanatlar Atölyesi, Hobi Atölyeleri, Hobi Atölyesi, Hobi Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Sanat Evi, Hobi Sanat Kursları, Eğlenceli Kurslar, Sanat Sergisi, Heykel Sergisi

Devamını oku...

En Başarılı Hobilerimle Mutluyum

  Manevi kültür ile maddi kültürün birbirinden ayrılması, birinin uygarlık, ötekininse kültür olarak görülmesine dayanan burjuva kültür anlayışı, öte yandan, gelişmiş kapitalist ülkelere bağımlı ülkelerde bir başka sömürgen işleve kaynaklık eder.     Şöyle ki, uygarlığın maddi kültür olarak ele alınıp...

Hobi Kursları, Anadolu Sanat, Çizim Atölyeleri, Eğlenceli Kurslar, En Başarılı Yetenek Geliştirici Kurslar, Güzel Sanatlar Atölyesi, Hobi Atölyeleri, Hobi Atölyesi, Hobi Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Sanat Kursları, Eğlenceli Kurslar

Devamını oku...

En Başarılı Hobi Sergisi ve Galeriler

  KÜLTÜR KAVRAMI VE TANIMI Bilindiği gibi, kültür sözcüğü Latincedeki cultura, cultus, agrikultura gibi sözcüklerden gelme olup, genelinde «işleme» («toprağı işleme») anlamına gelmekte ve insan emeği, insanın etkin, dönüştürücü faaliyeti ile yakın bir bağıntı içinde bulunmaktadır. Ne var ki, daha...

Hobi Kursları, Anadolu Sanat, Çizim Atölyeleri, Eğlenceli Kurslar, En Başarılı Yetenek Geliştirici Kurslar, Güzel Sanatlar Atölyesi, Hobi Atölyeleri, Hobi Atölyesi, Hobi Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Sanat Evi, Hobi Sanat Kursları, Eğlenceli Kurslar, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Güzel Sanatlar Heykel Eğitimleri Ve Adresleri

    Öyle ki çizgi ve desen pratikleri, Rönesans ve sonrası dönemlerdeki klasik olarak nitelene sanatın temsilcileri olan başat sanatçıların atölyelerindeki eğitimin de vazgeçilmez aşamalarını oluşturmuş, sanatçının insan ve yaşam arasındaki ilk deneyimleri, desenin varlığı ile açıklanmıştır. Bu...

Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları, Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları, Karakalem Atölyesi

Devamını oku...

Nasıl Hobi Kursu Bulurum

  KÜLTÜR VE TOPLUMSAL GELİŞME Kültür, hiç kuşkusuz, toplumsal bir olgu olarak, yukarda da değindiğimiz gibi, toplumun genel nesnel gelişme yasaları uyarınca bir gelişme gösterir, bu nedenle de toplumdaki üretim tarzına sıkı sıkıya bağlıdırlar.   İnsanoğlu toplumunun gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan...

Hobi Kurs, Hobi Kursları, Anadolu Sanat, Çizim Atölyeleri, Eğlenceli Kurslar, En Başarılı Yetenek Geliştirici Kurslar, Güzel Sanatlar Atölyesi, Hobi Atölyeleri, Hobi Atölyesi, Hobi Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Sanat Kursları, Eğlenceli Kurslar

Devamını oku...

En Başarılı Güzel Sanatlar Hobi Sanat Sergileri

  Başa dönersek, kültürün işlenmiş, dönüşüme uğratılmış, insanî faaliyet sonucu ortaya çıkmış yeni bir doğayla («ikinci doğa»yla, «insanîleştirilmiş doğa»yla) ilintisi olduğunu, insanın üretici faaliyetinin bir sonucu olarak ortaya çıktığını görmekteyiz.   İnsan doğayı dönüşüme uğratırken, hiç kuşkusuz,...

Hobi Kursları, Anadolu Sanat, Çizim Atölyeleri, Eğlenceli Kurslar, En Başarılı Yetenek Geliştirici Kurslar, Güzel Sanatlar Atölyesi, Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları, Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları, Hobi Atölyeleri, Hobi Atölyesi, Hobi Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Sanat Evi, Hobi Sanat Kursları, Karakalem Atölyesi, Eğlenceli Kurslar, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Resim Ve Heykelcilik

    Göstergebilimci ve filozof Roland Barthez’in sıklıkla üzerinde durduğu anlatı olgusu, bir çağdaş sanat yapıtının katmanlarını analiz etmede önemli teoriler ve hipotezler ortaya atmıştır.   Sanat eserinin bünyesinde barındırdığı simgeler, nesneler, formlar artık göstergeler dünyasının birer nesneleridir...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Karakalem Kursları

Devamını oku...

Hobi Kursları ve Kişisel Beceri Edindirme Merkezleri

    Bu nedenle, öncelikle kendi fikirsel-değerler içeriğinde dile gelmek üzere, toplumda çelişkin kültürel farklılaşmalar görülür. Örneğin, kapitalizm aşamasındaki burjuva toplumlarda iki çeşit ulusal kültür vardır; biri, burjuva kesimin kültürü, öbürü emekçi kitlelerin kültürü ki burjuva kültürü...

Hobi Kursları, Kişisel Gelişim Eğitimleri, Anadolu Sanat, Çizim Atölyeleri, Eğlenceli Kurslar, En Başarılı Yetenek Geliştirici Kurslar, Güzel Sanatlar Atölyesi, Hobi Atölyeleri, Hobi Atölyesi, Hobi Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Sanat Kursları, Kişisel Eğitim Kursları, Yetenek Kursları, Eğlenceli Kurslar

Devamını oku...

En Başarılı Hobi Dünyası

  Demek ki, kültürün oluşması kadar, kültür ürünleri ile onların nitelik ve değerlerinin oluşması da insanın pratikteki eylemselliği, üretici, doğayı insanîleştirici faaliyetiyle ölçülmekte, insanın kendi gereksinimlerine karşılık verebilmesiyle belirlenmektedir.   O halde, insanın bu üretici faaliyeti...

Hobi Kursları, Anadolu Sanat, Çizim Atölyeleri, Eğlenceli Kurslar, En Başarılı Yetenek Geliştirici Kurslar, Güzel Sanatlar Atölyesi, Hobi Atölyeleri, Hobi Atölyesi, Hobi Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Sanat Kursları, Eğlenceli Kurslar

Devamını oku...

Heykel Eğitimleri ve Sergileri

Göstergebilimci ve filozof Roland Barthez’in sıklıkla üzerinde durduğu anlatı olgusu, bir çağdaş sanat yapıtının katmanlarını analiz etmede önemli teoriler ve hipotezler ortaya atmıştır.   Sanat eserinin bünyesinde barındırdığı simgeler, nesneler, formlar artık göstergeler dünyasının birer nesneleridir...

Sanat Sergisi, Heykel Sergisi

Devamını oku...

Açılan En Güzel Sergiler

Başlamadan önce insanlardaki oranlan gösteren şemalara yeniden göz atarak öğrendiğiniz temel dersleri hatırlayın Şimdi doğal insan pozları içeren resimler bulun ve bu alıştırmayı deneyin Bu çizim şekli size som derece basit çizgileri kullanarak figürün konumunu nasıl tasvir edebileceğimiz Figürlerinizi...

Sanat Sergisi

Devamını oku...

En Başarılı Hobi Evi Sanat Sergisi

  Dolayısıyla, bu belirlemelerin ışığında kültürü şöyle tanımlayabiliriz: «Kültür, insanın maddi ve manevi üretiminde gerçekleşen etkin, yaratıcı faaliyettir; öyle ki, bu faaliyet süreci içinde, toplumsal önemde maddi ve manevi değerler yaratılırken, insanın yaratıcı etkinliği de bu değerlerin tümünde...

Hobi Kursları, Anadolu Sanat, Çizim Atölyeleri, Eğlenceli Kurslar, En Başarılı Yetenek Geliştirici Kurslar, Güzel Sanatlar Atölyesi, Hobi Atölyeleri, Hobi Atölyesi, Hobi Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Sanat Evi, Hobi Sanat Kursları, Eğlenceli Kurslar, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Rölyef Yapanlar

Desen, çizgi ve boya gibi klasik geleneksel tavırları, klasik görme biçimi olarak barındıran sanat eserleri, imgelerin yaratıldığı ya da daha doğru bir deyimle, betimlendiği bir dünyada biçimsel vazifelere (kompozisyon, modeleme etme, perspektif, oran-orantı) sahiptir.   Burnett, “imgeleri görme...

Devamını oku...

Güzel Sanatlar Bölümleri Ve Sergiler

CANLI İNSAN ÇİZİMİ Bir önceki alıştırmayı sayısız kereler tekrarlayıp kendinize güvenmeye başlayınca gerçek bir insan çizmeye hazır olmalısınız. Birkaç farklı kişiden size yirmi dakika kadar poz vermesini rica edin. Öznelerinize önceki alıştırmada gösterildiği gibi yaklaşın.

Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları, Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları, Karakalem Atölyesi, Sanat Sergisi

Devamını oku...

En Başarılı Heykel Resim Grafik Sanat Sergileri

Günümüzün burjuva düşüncesine hangi eğilimin egemen olacağı sorusu hiç kuşkusuz kültür politikasının hangi düşünce eğilimine göre belirleneceği sorusuyla yakından ilintilidir. Bu yüzden «resmi düşünce mücadelesi», sonunda «resmi kültür politikası mücadelesi»   biçimini alarak güncellik kazanmış bulunmaktadır.  ...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Karakalem Kursları, Sanat Sergisi, Heykel Sergisi

Devamını oku...

Resim Heykel Tasarım Atölyeleri

  Sanat kuramcısı Hal Foster’in “gerçeğin geri dönüşü”* olarak vurguladığı durumdan hareketle, sanatın nesneyle olan kadim bağlantısının gündelik yaşamın içerisindeki nesnelerde gizli olması gerçeği desenin varlığıyla ilişkilendirilebilir.   Yalın haldeki tekil nesnelere karakalemle ve kuruboyalarla...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Karakalem Kursları, Sanat Atölyeleri, Sanat Atölyesi

Devamını oku...

Sitesiz Ortamlar

Önceki adımda yapmış olduğunuz gibi, burada gördüğünüz açıları basitleştirmeye çalışın. İleride bu portrelerin hepsini tam olarak yapma şansınız olacak. 1. Dörtte üç büyüklükte görünüm çene açısını ve başın arka kısmını vurgular. İzleyenden uzakta olan göz burun kemeri tarafından kısmen kapatılmış...

Devamını oku...

Güzel Sanatlar Fotoğrafçılık Bölümleri

    Gerçi ister «milli görüşçü», ister «hümanist», ister «yapısalcı» olsun, tüm seçkinci burjuva kültür görüşleri kitle kültürüne karşı ister istemez tavır alırlar. Örneğin Prof. Orhan Türk doğan şöyle diyor: «Bin yıllık dengeli ve uyumlu toplum yapımız giderek sınıflı bir yapıya dönüşürken bir yanda...

Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları, Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları, Karakalem Atölyesi

Devamını oku...

En Başarılı Sanat Sergilerimiz

BATILILAŞMA DÖNEMİNDE VE DÖNEMİN SANAT ORTAMINDA TÜRK KADINI Kadının sanata katılımı aslında kadının sosyal yaşama katılımıyla mümkün olabilmektedir. Savaş yıllarında erkeğin savaşa gitmesiyle pek çok işi yüklenen kadınlar savaşın hemen arkasında ağır görevler üstlenmiştir.   Bu dönemde hastabakıcılık...

Sanat Sergisi

Devamını oku...

Sergiler ve Sağlıklı Yaşam

Günümüzün kültür sorunlarını, günümüzde kültürün aldığı çeşitli görünüşleri doğru bir şekilde değerlendirebilmemiz için, doğru bir kültür kuramına, kültür düşüncesi ve anlayışına sahip olmamız gerekir.   Böyle bir kuramın oluşturulabilmesi ya da geliştirilebilmesi ise öncelikle bu tür kültürel olguların...

Sanat Sergisi

Devamını oku...

En Başarılı Sanat Felsefesi

Günümüzde yukarda sözü edilen çeşitli bilimsel alanlarda ortaya konulan düşünce ve yöntemlerin yalnız estetik bilimi alanına değil, ama sanat bilimi ile edebiyat bilimine de uygulanabilmesi için büyük çabalar gösterildiği gibi sanat bilimi ile edebiyat biliminde, bu öbür bilimlerle bağlılaşıklık...

Devamını oku...