Sergisinde Başarılı Satış Grafiğimiz

    Çizgi ve desen, insanın evrenle olan gelişmiş ilişkisel ve iletişimsel deneyimlerini, konuşma eylemi öncesinde gerçekleştirmiştir. Lascaux ve Altamira mağaralarında yer alan ilkel insan desenlerinden görüleceği üzere, saf ve ilkel (primitif) bir yapı özelliği gösteren mağara resimleri, teknik olarak sürekliliği amaçlarken, içeriksel ve biçimsel olarak büyü ve yaşamsal temel ihtiyaçlar gibi göstergeleri ve belgeleri tarihe geçirmiştir.   Bu kanıtlar, desen ve çizginin yaşamsal bir motifin parçaları olduğunun temel göstergeleridir. Dolayısıyla biçim olgusunu elde etme çabaları, sanatın...

Devamını oku...

Yağlı Boya resim Sergileri

Oran, kompozisyonda yer alan varlıkların ve desenin elemanlarının kendi içinde, birbirleriyle ve bütünle olan ölçü ilişkisidir.   Etkili ve dengeli bir kompozisyon kurabilmek oranların doğru tespit edilmesiyle ilişkilidir. Bu dengenin oluşturulması kompozisyondaki dinamizmi de artırmaktadır. Desen çalışmalarında oranların tespinde, varlıkların en ve boy olarak kapladığı alan ile form çevresindeki boşluklar arasında matemaksel ilişki kurulmaya çalışılır. Zihinsel olarak yapılan bu matemasel ölçülendirme içinde varlıkları doğru görmek gerekir. Varlıklar farklı büyüklüğe sahiptir ve kompozisyonda...

Devamını oku...

Üniversiteyi Kazanan Öğrencilerimizin Çalışmalarından Görsel Sanatlar

  Lise-9-10-11 Siniflarina Guzel Sanatlar Fakulteleri Icin Egitim Kurslar Çizime başlarken yatay ve dikey eksen çizgileri çizilip başın genişlik ve yüksekliği eksen çizgileri üzerine işaretlenir. Yukarıda verilen ölçüler ideal baş ölçüleridir. Bu ölçüleri bilmek imgesel çizimler yaparken başın proporsiyonlarını hatırlamada yardımcı olabilir. Fakat her insanda ölçüler karakteristik yapıya bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bu yüzden canlı modelden çizim yaparken, kâğıdınıza çizeceğiniz yatay ve dikey aks (eksen) çizgileri üzerine (ölçü alma tekniğini kullanarak başın en veya yüksekliğinden...

Devamını oku...

Görsel Sanatlar Üniversite'yi Kazananların B.S.Bel. Sergileri

Kursumuzdaki Sanat Dokumanlari Valör Bir tonun göreceli, şiddeti veya bir tona ait kuvvet. Bir tondaki ışık-gölgelerin derecesinin getirdiği fark, renklerin içlerindeki siyah ve beyaz ile ilgilerinden doğan açık koyu farklarına, değerlerine renklerin valörleri denir. Derecelendirme hafifçe bir tondan diğerine ani geçişlerden kaçınarak uygulanır. Böylece tonlar birbirine daha kolay kaynaşır ve iyi bir derecelendirme elde edilir. Silindir objeleri hac imlendirirken çizgiler dairesel yönlü, küresel formları hac imlendirirken küresel yönlü ve köşeli formlara hacim verirken kenar çizgilerine...

Devamını oku...

Sanat Sergilerimiz

Ebru Kursları Desenin elemanlarının kullanımı, ışığın etkisi ve leke dağılımı mekânın algılanmasında farklı etkiler uyandıracaktır. Adria Van de Venne [Adriya Van dö Ven (1589–1662)] ’in deseninde figürler ve etraflarına yerleştirilen nesneler, aldıkları ışığın etkisiyle ve koyu-açık leke dağılımlarıyla mekânı oluşturmaktadır. Bu eserde farklı düzenlemeler içinde birçok plan bir arada görülmektedir. Kompozisyon içinde planları oluştururken figür ve nesnelerin mekanla olan oranları doğru tespit edilmelidir. Desende figür ve nesneler yerleştirildikleri konuma göre birbirleriyle ve çevreleriyle...

Devamını oku...