Kopan bir ipe sımsıkı bir düğüm atarsanız, ipin en sağlam yeri artık bu düğümdür. Çin Atasözü

Açık Havada Sanat Gösteri

  Şimdiye kadar yaptığınız alıştırmalarla akrilik boyanın kıvamına, dokusuna alışmış olmalısınız. Bundan önceki denemelerde birçok değişik tekniği farkında, olarak ya da olmayarak kullanmış olabilirsiniz, ince bir çizgiyi, kaim bir fırçayla çizmenin yolunu bulduysanız, bunun hatalı olduğunu düşünmeyin....

Açık Havada Sanat Gösterileri

  Şimdiye kadar yaptığınız alıştırmalarla akrilik boyanın kıvamına, dokusuna alışmış olmalısınız. Bundan önceki denemelerde birçok değişik tekniği farkında, olarak ya da olmayarak kullanmış olabilirsiniz, ince bir çizgiyi, kaim bir fırçayla çizmenin yolunu bulduysanız, bunun hatalı olduğunu düşünmeyin....

AÇS Sanat Galeri Sanat Sergileri

  MADDİ KÜLTÜR VE MANEVİ KÜLTÜR Başında felsefî özelliklerini açıklarken gördüğümüz gibi, idealist kültür anlayışının başlıca bir açmazı, kültürü «manevi kültür» alanı içinde görmesi ve onu maddi kültürden koparıp ayırmasıdır. Böyle bir ayırım, maddi kültürün «uygarlık», manevi kültürün ise «kültür»...

AÇS Sanat Galerilerisinde Çizim Sergisinde

Ebru Kursları   Desen çalışmalarında mekân, bir boşluktur. Mekânın doğrudan deseni çizilemez. Kompozisyonda kullanılan varlıkların art arda sıralanması, birbirlerine örtme-kapama yapması ve bu sayede boşluğun görünür kılınmasıyla mekân kurgulanır.   Varlıkların birbirleriyle ilişkili olarak...

AÇS Sanat Galerisi

  Desen çalışmalarında mekân, bir boşluktur. Mekânın doğrudan deseni çizilemez. Kompozisyonda kullanılan varlıkların art arda sıralanması, birbirlerine örtme-kapama yapması ve bu sayede boşluğun görünür kılınmasıyla mekân kurgulanır.   Varlıkların birbirleriyle ilişkili olarak yerleştirilmesi,...

AÇS Sanat Galerisinde Sergiler

  Oranları araştırırken iç kontur çizgilerini formun geometrik yapısına uygun olarak kullanmaya çalışınız. Gövdedeki ön, yan ve üst planları göstermeye çalışarak parça-bütün ilişkisini oluşturunuz. Mekândaki nesneler ile figür arasındaki oranlara dikkat ediniz.   Işığın yönüne dikkat ederek açık,...

AÇS Sanat Galesisinde Sergiler

  Çocuklar İçin Özel Eğitici Kurslar   Oranları araştırırken iç kontur çizgilerini formun geometrik yapısına uygun olarak kullanmaya çalışınız. Gövdedeki ön, yan ve üst planları göstermeye çalışarak parça-bütün ilişkisini oluşturunuz. Mekândaki nesneler ile figür arasındaki oranlaradikkat ediniz.   Işığın...

Altın Kızlar Belediye Sergisi

Öte yandan, kapitalizmin emperyalizm aşaması içine girmesiyle birlikte, kitle kültürü de uluslararası bir anlam kazanmıştır.   Başka bir deyişle, ulusal burjuva kültürlerin emperyalist kültürlere dönüşmesi sonucu, uluslararası ölçekte maddî üretime egemen olan gelişmiş ülkeler, aynı ölçekte manevî...

Altın Kızlar Belediye Sergisi Merkezi

Universiteye Hazirlik Guzel Sanatlar Kursu   Bu kültür, gerçek kültürel değerlerin yerini ister istemez «sahte» kültürel değerlerleikame etmekle kalmaz; ama kitlelerde yaratılan ideolojik boşluğu burjuvazinin dayattığı görüşlerle de ikame eder.   Gündelik bilinç biçimi özellikleri ve düzeyinde...

Altın Kızlar Belediye Sergisi Oldu

  Bu kültür, gerçek kültürel değerlerin yerini ister istemez «sahte» kültürel değerlerle ikame etmekle kalmaz; ama kitlelerde yaratılan ideolojik boşluğu burjuvazinin dayattığı görüşlerle de ikame eder.   Gündelik bilinç biçimi özellikleri ve düzeyinde aktarılan bu görüşler, hiç kuşkusuz, stotus...