İnsanın özgürlüğü, kendisine yapılanlara karşı takındığı tavırda gizlidir. Jean Paul Sartre

En Başarılı Maskeler Mask Yapımı

  Kitle iletişim araçları toplumsal hayatı, siyasi, kültürel ve ekonomik süreçleri etkilemektedir. Medya, sunduğu haberleri, dizileri ve mesajları seçme ve belirleme, ilettiği mesajları da belirli bir bakış ile çerçeveleme yetkisinden dolayı izleyici üzerindeki etki gücünü artıran ve pekiştiren...

En Başarılı Resim Atölyesi Nerelerde Olabilir

  Türkler, tarih boyunca çok geniş bir coğrafi alana yayılmış olup buralarda birtakım farklı müzik kültürleriyle etkileşim içine girmişlerdir. Bu etkileşimler sonucunda Türk müzik kültürü pek çok koldan beslenmiş ve zengin bir yapıya kavuşmuştur.   Böylesine zengin bir kültür mirasının izlerini...

Fotoğrafçılığın Temel Eğitimi

Fotoğrafçılık kursları ve temel bilgiler Fotoğraf çekmeyi ister bir hobi, ister profesyonel anlamda meslek olarak düşünenler için fotoğrafçılık kursları ve birçok temel bilgi burada!       Fotografcilik Kursları     Fotoğraf çekmek insanın aklını, gözünü...

İmgesel Kurslar

  Güzel Sanatlar Fakültelerine İçin İmgesel Kurslar Düzenliyoruz   Güzel Sanatlar Sınavlarında sorulan soruları yapabilmeleri için kursumuzda imgesel çizim denilen hayalden çizim yapabilmesini yardımcı olmaktayız. Verilen konuyu aktarabilmesi için çizim tekniklerini göstermekteyiz....

Karakalem Yüz Çizme Teknik Çizimleri

    Karakalem Yüz Çizme Teknik Çizimleri İnsan başı çizimi sanıldığı kadar zor değildir. Zor sanılmasının en büyük nedeni oldukça karmaşık ve detaylı görünmesidir.Başın ve yüzün oranlarını bilmek çizim yaparken büyük kolaylıklar sağlayacaktır. İnsan başının karşıdan görünüşünde ortadan...

MC Donalds

  Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezleri genel amaçları açısından değerlendirildiğinde aşağıdaki ilkeler üzerinde kurulmuştur: Kamu kurumları ve üniversite işbirliğine katkıda bulunmak, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla akademik programlar ve değişik eğitim programlarının organizasyonu...

Özel Atatürk Lisesi Resim Sergisi

  Zaman içinde herkes pratik yaparak bir resmin temel parçalarını çizmeyi öğrenebilir; ama bütün bir etkiyi oluşturmak (kompoze etmek) veya tasarlamak tamamıyla farklı bir konudur.   Bu aşama sanatçının çalışmasındaki en dikkat çekici, en hoş ama en zor aşamadır. Hem zihinsel hem de duygusal...

Özel Görsel Sanatlar Çizim Kursları

Lise Ogrencilerine Ozel Kurslar   Eğitim sürecinde beynin sağ yarım küresini de aktif kılan ve geliştirmeye yönelik, sözel olmayan, somut, sezgisel düşünme biçimlerine de yer verilmelidir.   O zaman okul programları, her alanda, yaratıcı bireylerin yetişmesine uygun hale gelir. Görsel Sanatlar...

Sanatsal Etkinliklerin Yapıldığı Yerler

  Popüler kültür için yapılan dördüncü bir tanımlama popüler kültürü folk kültürle beraber ele alır ve halkın halk için ürettiği kültür olarak tanımlar. Ancak bu tanımlama bir yandan halkın içine kimin dahil olduğu sorusunu da beraberinde getirirken, öte yandan popüler kültürün barındırdığı ticari...

Yaz Kurslarımız

Burada ve ortak değerlerin, ulusal eğitim politika belirleyicileri ve bu alanda hizmet veren tüm meslektaşlar tarafından dikkate alınması, topluma yaygın ve kaliteli eğitim hizmetleri açısından önem arz etmektedir.   Toplumun her kesiminin ekonomik ve sosyal gereksinimleri göz önünde bulundurularak...