Hiçbir zaman çıktığın kapıyı hızla çarpma, geri dönmek isteyebilirsin. Don Herold

En Başarılı Anadolu Resim Kursu Karışık Fotoğraflar

    İlk Aşamalarda sunulan alıştırmaları ne kadar sık tekrar ederseniz o kadar ilerlersiniz. Ben de bu alıştırmaların tümünü bıkıp usanmadan yaptım ve hem algılama hem de özgüven anlamında beni çok geliştirdiklerini gördüm. Hangi noktadan başlıyor olursanız olun, bu alıştırmalar çok önemlidir....

En Başarılı Atatürk Parkı Segi Gösterisi

  Üretimin etkisiyle insanlar sözü, resmi, yazıyı, basım teknikleri, fotoğrafı, telgrafı, telefonu, radyoyu, sinemayı, televizyonu ve bilgisayar sistemlerini geliştirmişlerdir. Kitle iletişimi ortaya çıkmıştır.   Giderek toplumsal üretim ve yeniden üretimin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir....

En Başarılı Resim Atölyesi Nerelerde Olabilir

  Türkler, tarih boyunca çok geniş bir coğrafi alana yayılmış olup buralarda birtakım farklı müzik kültürleriyle etkileşim içine girmişlerdir. Bu etkileşimler sonucunda Türk müzik kültürü pek çok koldan beslenmiş ve zengin bir yapıya kavuşmuştur.   Böylesine zengin bir kültür mirasının izlerini...

Özel Atatürk Lisesi Resim Sergisi

  Zaman içinde herkes pratik yaparak bir resmin temel parçalarını çizmeyi öğrenebilir; ama bütün bir etkiyi oluşturmak (kompoze etmek) veya tasarlamak tamamıyla farklı bir konudur.   Bu aşama sanatçının çalışmasındaki en dikkat çekici, en hoş ama en zor aşamadır. Hem zihinsel hem de duygusal...

Özel Görsel Sanatlar Çizim Çocuğun Gelişim Dersleri

Ozel Dersler   NİTELİKLİ BİR SANAT EĞİTİMİ NASIL OLMALIDIR? Sanat eğitiminin amacına uygun ve verimli olabilmesi birtakım faktörlerle mümkündür. Nitelikli bir sanat eğitimi: — sanat eğitiminin varlığının, öneminin farkında olan bir bakış açısı, — çağın değişen ve gelişen şartlarına göre kendini...

Sanat Etkinlerinin Yapıldığı Merkezler

  Tarihsel olarak bakıldığında kültürel incelemelerin büyük bir kısmı Marksizmin ortaya koyduğu katı materyalist yaklaşıma karşı gelişmiştir. Bunların en önemlisi Marksist hümanistlerdir ki 1920’li yıllarda ortaya çıkmış ve “eleştirel teori” şeklinde gelişen Frankfurt Okulu ile güç kazanmıştır.   Bu...

Sanatsal Etkinliklerin Yapıldığı Yerler

  Popüler kültür için yapılan dördüncü bir tanımlama popüler kültürü folk kültürle beraber ele alır ve halkın halk için ürettiği kültür olarak tanımlar. Ancak bu tanımlama bir yandan halkın içine kimin dahil olduğu sorusunu da beraberinde getirirken, öte yandan popüler kültürün barındırdığı ticari...