Insan ne kadar büyük ruhlu olursa, aşkı o kadar derin bir şekilde duyar. Leonardo da Vinci

Altın Kızlar Grubunun Real Sergisi Merkezi

Çocuklar İçin Yaz Kurslari   Modernizmidoğuran nedenlerin ele alındığı metinleriokuyarak soruları yanıtlayınız. Sözlük anlamıyla “çağdaş” anlamına gelen modern, daimaşimdiyi temsil eder; yaşanan zamanı ve yeniyi gösterir.   Modernizm terimi ise “çağdaşlık” ve “yenicilik” anlamında geri dönüşsüz,...

Altın Kızlar Grubunun Real Sergisi Sergileme Ve Fotoğrafları

     KompozisyonBir sanat yapıtında yapıtı oluşturan elemanların belirli bir düzen içinde bir araya getirilmesidir. Kompozisyonda en önemli ilke, parça ile bütün arasında bir bütünlük olması, kompozisyondaki elemanların birbirine yabancı ve uygunsuz olmamasıdır.Hareketsiz, durgun doğa anlamına...

Altın Kızlar Hobi Resim Sergileri

Çocuklar İçin Özel Eğitici Kurslar   Öte yandan, kapitalizmin emperyalizm aşaması içine girmesiyle birlikte, kitle kültürü de uluslararasıbir anlam kazanmıştır.   Başka bir deyişle, ulusal burjuva kültürlerin emperyalist kültürlere dönüşmesi sonucu, uluslararası ölçekte maddî üretime egemen...

Altın Kızlar Resim Sergisi

Hobi Sanat Gruplarimiz   Böylece illerimiz, sadece bilgiye ihtiyaç duyan toplumlar olmaktan çıkıp bizzat bilgiyi kullanarak hizmet üreten bir il olmak için, programlar yaparak bu yapıya kavuşmanın planlarını yapmaya başlayacaklardır.   Gelişmiş illerimizin ekonomik büyümelerinde yakaladıkları...

Altın Kızlar Sanat Atölyesi

    Doğanın bir parçası olan insanoğlu çevresinde olup biten toplumsal ve doğal değişmeleri anlamaya ve onları açıklamaya uğraşmaktadır. Emekleme çağından sonra çocuklar ilk önce sekemeyerek yürür, daha sonra ise konuşur.   Belli bir zaman sonra değişik fizik hareketleri yapar ve konuşmaya baslar....

Altın Kızlar Sanat Atölyesinde

  Doğanın bir parçası olan insanoğlu çevresinde olup biten toplumsal ve doğal değişmeleri anlamaya ve onları açıklamaya uğraşmaktadır. Emekleme çağından sonra çocuklar ilk önce sekemeyerek yürür, daha sonra ise konuşur. Belli bir zaman sonra değişik fizik hareketleri yapar ve konuşmaya baslar.   Daha...

Altın Kızlardan Zeliha Kuzum un Resim Sergisi

Kursumuzdaki Sanat Dokumanlari   Perspektif AnalizYakın olan şekiller uzakta olanlardan daha büyük ve belirli gözükürler. Perspektif esasına uygun bir çizim şu şekilde yapılır:Resim çizimine başlarken kağıt üzerinde, önce ufuk çizgisi belirtilir.   Ufuk çizgisinin üzerinde bulunan esas nokta...

Altın Kızların Büyük Şehir Belediyesinde Açtıkları Resim Sergileri

SANATSAL FOTOĞRAFÇILIK Sanatsal fotoğrafın malzemeleri, sanat fotoğrafı ilkeleri, sanatsal fotoğrafta vurgulanması gerekenler ve estetik öğeler, makro ve mikro fotoğraf, ön ve arka plan denetimi, sanatsal fotoğrafta ışık çözümlemeleri, dış mekân ve iç mekân, Sanat fotoğrafından beklenenler, Sanat...

Altın Kızların Düzenlediği Resim Sergisinde Kareler

Çocuklar İçin Ozel Kurslar Güneş ışığında depoolmuş bu renkler bir eşya üzerine geldiğinde o cisim renklerin bir kısmını yutar, bir kısmını yansıtır.   Bu olayın sonucuolarak da cisimler bize yansıttığı renkte görünür. Örneğin, bir eşyanın kırmızı olarak görünmesinin nedeni, o cismin güneş...

Altın Kızların Karışık Resimleri

  Anatomi: Resim ve heykelde vücut yapısıdır.Model: Görsel sanatlarda bakılarak çalışılan kişi, nesne, varlıktır.İnsan anatomisinin canlı modelden nü (çıplak) çalışmalar yaparak öğrenilmesi en yararlı olan yoldur. Anatomi bilgisine sahip olmak, formun doğru olarak ifade edilmesinde yardımcı olacaktır.İnsan...