Resim ve Ebru Sergi Galerileri

  Oranları ve açıları doğru tespit etmek için dikey, yatay ve çapraz araştırma çizgileri kullanınız. Oranları araştırırken iç kontur çizgilerini formun geometrik yapısına uygun olarak kullanmaya çalışınız. Gövdedeki ön, yan ve üst planları gösteriniz. Parça-bütün ilişkisini oluşturmaya çalışınız....

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, En İyi Ebru Kurslar, Karakalem Kursları, Sanat Sergisi, Ebru Sergisi

Devamını oku...

Ebru Dershanesi

Akrilik boyalarının yapıştırıcı özelliği kesyap çalışmalarına yardımcı bir madde olmalarını sağlar. Bu boya hem renk verici hem de yapıştırıcı olarak kullanılabilir. Piyasadaki renksiz akrilik medyumları da yapıştırıcı olarak kullanılabilir. Bu medyumların kuruyunca parlak ve mat olanları vardır....

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, En İyi Ebru Kurslar

Devamını oku...

Sertifikalı Ebru Kursları

  Kompozisyonu inceleyiniz. Perspektif kurallarını hatırlayınız ve arkadaşlarınızla oluşturduğunuz kompozisyondan yola çıkarak bu kuralların nasıl uygulanması gerektığini değerlendiriniz.   Ufuk çizgisinin altında, üzerinde ve hizasında nesnelerin geometrik yapılarındaki elipslerin, dörtgen formların,...

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, En İyi Ebru Kurslar

Devamını oku...

Resim Ve Ebru Sergileri

  Model olacak kişinin herkesin rahat görebileceği bir yerde ayakta durmasını sağlayınız. Bunun için oturma pozisyonunuzu modelin karşısında yarım daire biçiminde oluşturabilirsiniz. Modele basit bir hareket kazandırınız. Modeli dikkatle inceleyiniz. Başın, gövdenin, bacakların ve kolların birbirleriyle...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, En İyi Ebru Kurslar, Karakalem Kursları, Sanat Sergisi, Ebru Sergisi

Devamını oku...

Görsel Sanatlar Ebru Resim Sergileri

Desen çalışmalarında oranların belirlenmesinde deseni çizilecek nesnenin ya da modelin yalnızca kendi içindeki parçaları değil, yapısı ile ilgili olan iç ve dış boşlukların da oranlarının ve biçimlerinin doğru tespit edilmesi gerekmektedir. Bu boşluklar, kütlenin algılanmasında önemli rol oynamaktadır....

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Çizim Atölyeleri, Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, En İyi Ebru Kurslar, Karakalem Kursları, Sanat Sergisi, Ebru Sergisi

Devamını oku...

Güzel Sanatlar Ebru Gösterileri

  Oranları araştırırken iç kontur çizgilerini formların geometrik yapısına uygun olarak kullanınız. Model ve nesnelerin ön, yan ve üst planlarını göstererek parça-bütün ilişkisini oluşturunuz.   Desenin elemanları ile model-mekân ilişkisini kurunuz. Mekân çiziminde, perspektif kurallarına uyunuz...

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, En İyi Ebru Kurslar, Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları, Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları, Karakalem Atölyesi

Devamını oku...

Ebru Sanatı

    Kompozisyondaki varlıkların bütün içinde ve birbirleriyle oranları belirlenirken varlıkların konumuna ve hareketine göre oluşan açıların da doğru tespit edilmesi gerekmektedir.   Açıların tespitinde varlıkların birbirleriyle olan mesafeleri, aralarındaki boşlukların miktarı ve biçimleri, oluşan...

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, En İyi Ebru Kurslar

Devamını oku...

Tarihi Kız Lisesinde Ebru Sergisi

Kompozisyonu kâğıt yüzeyine aktarınız. Kompozisyonunuzda figürün kâğıt yüzeyinde küçük kalmamasına ya da kâğıt sınırlarını aşacak kadar büyük olmamasına dikkat ediniz. Baş, gövde, kol ve bacakların birbiriyle oranlarını ve modelin hareketine göre oluşan boşlukların biçimlerini doğru kurgulamaya çalışınız....

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, En İyi Ebru Kurslar, Güzel Sanatlar Liselerine Hazırlık, Sanat Sergisi, Ebru Sergisi

Devamını oku...

Kız Lisesi Ebru Sergileri ve Sanat Faaliyetlerimiz

  Hiç kuşkusuz, Kastelli Kültür ve Sanat Vakfı'nın kurulmuş olması, bizlere ülkemizin sanatsal gelişmesi içinde, ne «Kastelli tipi» bir sanatın, «Art Kastelli»nin var olacağını; ne de Kastelli şiirleri, oyunları, resimleri, filmleri yaratılacağını gösterir. Gösterdiği tek olgu, sanatsal yaşamımıza...

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, En İyi Ebru Kurslar, Güzel Sanatlar Liselerine Hazırlık, Sanat Sergisi, Ebru Sergisi

Devamını oku...

Ebru Eğitimleri Kurs Merkezleri

    Oranları ve açıları doğru tespit etmek için dikey, yatay ve çapraz araştırma çizgileri kullanınız. Oranları araştırırken iç kontur çizgilerini formun geometrik yapısına uygun olarak kullanmaya çalışınız.   Gövdedeki ön, yan ve üst planları gösteriniz. Parça-bütün ilişkisini oluşturmaya çalışınız....

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, En İyi Ebru Kurslar

Devamını oku...

Karışık Teknik ve Ebru Dersleri

  Park bahçe gibi açık alanlara çıkınız. Çevrenizdeki doğal ve yapay nesnelerin büyük-küçük ve dikey-yatay ilişkisini inceleyiniz. Kendinize doğal ve yapay nesnelerin bir arada denge oluşturduğunu düşündüğünüz bir kompozisyon belirleyiniz. Belirlediğiniz kompozisyondaki nesnelerin ve boşlukların...

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, En İyi Ebru Kurslar

Devamını oku...

Ebru Sanat Evinden

Öte yandan, yine «Ülkelerin Kültür Politikalarından öğrendiğimize göre, «Sartre'ın önerdiği existentialiste çizgide gelişen Japonya'da resmi bir Japon Kültür Politikası'ndan söz etmek kolay değil.» (16) Demir Özlü ise, «önce İsveç'te kültür ve sanat yaşamının, toplumda, en önde gelen bir yaşama biçimi...

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, En İyi Ebru Kurslar, Sanat Evi

Devamını oku...

Ebru Okulları

Bundan sonraki alıştırmalara geçmeden önce akrilik boyalar hakkında sık sık sorulan bazı soruları cevaplayalım. En sık sorulanlardan biri şu; «Fotoğrafa bakarak resim yapmak doğru mudur?» Çağımızda bu sorunun cevabı açıktır.   Eski ustaların büyük çoğunluğu böyle bir olanağa sahip olsalardı değerlendirirlerdi....

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, En İyi Ebru Kurslar

Devamını oku...

Ebru Ofisi

  Model olacak kişinin herkesin rahat görebileceği bir yerde oturmasını sağlayınız. Modelin yanına, farklı büyüklükte birkaç obje yerleştırerek kompozisyon oluşturunuz.   Modelin ve nesnelerin boşlukta kapladığı kütlesel hacmi ve oluşan boşlukları inceleyiniz. Model ve nesneler arasındaki hacimsel...

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, En İyi Ebru Kurslar

Devamını oku...

Başarılı Unutulmayan Ebru Sergileri

  Kompozisyonu, kâğıt yüzeyine aktarınız. Işığın yönüne ve şiddetine göre açık, orta, koyu çizgi ve leke değerlerini kullanarak kompozisyonun desenini çiziniz.   Açık-koyu zıtlıklarının ve leke dağılımlarının; ritim, denge, hareket, birlik ve bütünlük oluşturmasına dikkat ediniz.   Nesnelerin hareket...

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, En İyi Ebru Kurslar, Sanat Sergisi, Ebru Sergisi

Devamını oku...

Ebru Üstüne Karışık Teknikler

    Model olacak kişinin herkesin rahat görebileceği bir yerde oturmasını sağlayınız. Modelde yalnızca kol ve bacakların değil baş ve gövdenin de basit bir devinim kazanmasını sağlayınız.   Mekân içinde figürün gövde, kol, bacak ve baş arasındaki boşlukların büyük-küçük ilişkisinin oluşturduğu bütünlüğü,...

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, En İyi Ebru Kurslar

Devamını oku...

Ebru Festivalleri

  Model olacak kişiyi rahat görebileceğiniz biçimde oturma pozisyonunuzu oluşturunuz. Modelin ayakta, oturarak ve yatarak kısa süreli pozlar vermesini sağlayınız. İlk çalışmalarınızı 20 dakikada yapınız.   Çalışma ilerledikçe sürenin 5 dakikaya kadar düşmesini sağlayınız. Çizimlerinizde oranlara,...

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, En İyi Ebru Kurslar

Devamını oku...

Ebru Okulları Çizim Merkezi

Model olacak kişinin herkesin rahat görebileceği bir yerde oturmasını sağlayınız. Bunun için oturma pozisyonunuzu, modelin karşısında yarım daire biçiminde oluşturabilirsiniz. Modelin biçimini, hareketini, harekete göre parçalar arasında oluşan boşlukları, başın, gövdenin, bacakların ve kolların...

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, En İyi Ebru Kurslar

Devamını oku...

Ebru Resimleri

  Kompozisyonu, kâğıt yüzeyine aktarınız. Mekânla birlikte baş, gövde, kol ve bacakların birbirleriyle oranlarını ve yönlerini, modelin hareketıne göre oluşan boşlukların biçimlerini ve ağırlık merkezini doğru tespit ediniz.   Oranları araştırırken iç kontur çizgilerini formun geometrik yapısına...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, En İyi Ebru Kurslar, Karakalem Kursları

Devamını oku...

Heykel ve Ebru Gösterileri

  Okulunuzun içinde desenini çizebileceğiniz koridor, merdiven vb. bir yer seçiniz. Mekânı ve içindeki nesneleri inceleyiniz. Bakış açınıza göre ufuk çizgisinin yerini ve kaçan noktaları belirleyiniz. Ufuk çizgisinin hizasında, altinda ya da üstünde bulunan nesnelerin geometrik yapılarındaki elipslerin,...

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, En İyi Ebru Kurslar

Devamını oku...

Ebru Sanatı Eğitimleri

Işığın yönüne dikkat ederek açık, orta ve koyu çizgi değerleriyle modelin desenini çiziniz. Bu çalışmayı, modele farklı açılardan bakarak tekrarlayınız. Desen çalışmalarında oranların belirlenmesinde deseni çizilecek nesnenin ya da modelin yalnızca kendi içindeki parçaları değil, yapısı ile ilgili...

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, En İyi Ebru Kurslar

Devamını oku...

Ebru Dükkanı

  Bu denge ve bütünlüğün sağlanması, boşluk ve dolulukların büyük-küçük ilişkisi ve açık, orta, koyu değerlerin dağılımı ile oluşturulacaktır. Açık, orta ve koyu değerler, model ve nesneler arasındaki mesafenin algılanmasını sağlayarak kompozisyondaki derinliği de oluşturacaktır.   Görselde, figürün...

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, En İyi Ebru Kurslar

Devamını oku...

Sergilerden Fotoğraf Kareler

      Atölyenizde bulunan doğal ve yapay nesnelerle bir kompozisyon oluşturunuz. Kompozisyonunuzda cam, metal, ahşap ve deri gibi nesnelerle, sebze, meyve, bitki, deniz kabukları gibi farklı dokusal yapıya sahip nesneler seçiniz.Oturma konumunuzu, ışığın kompozisyona yandan gelmesini sağlayacak şekilde...

Sanat Sergisi

Devamını oku...