Hiçbir zaman çıktığın kapıyı hızla çarpma, geri dönmek isteyebilirsin. Don Herold

Sanat Kültür Sergiler

  İnsan vücudu karmaşık bir yapıya sahiptir. Anatomik yapısı gereği her bir parçası kendi içinde harekete ve bu harekete bağlı olarak da diğer varlıklardan farklılıklara sahiptir. Hareketindeki değişimin yanında kendi içinde oranlara sahiptir. Bu oranlar temelde benzer olsa da kadın-erkek ya da...

Ebru Malzemeleri Seti, Ebru Sanat Evi, Ebru Sanatı Boyası, Ebru Sanatı Teknikleri, Ebruli Kursu, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Görsel Sanatlar Okulları

  Desen çalışmalarında amaç, varlıkları göründüğü gibi çizmekten öte oluşturulan kompozisyonlarda özgün ifadeler de kullanabilmektir. Bu, desen çizen kişinin üslup geliştirebilmesi için de gereklidir. Kompozisyon oluştururken amaç, uyumlu bütünler oluşturmaktir.   Kullanılan görsel elemanlar...

Çizim Atölyeleri, Ebru Atölyeleri, Ebru Kursları, Ebru Malzemeleri Seti, Ebru Sanat Evi, Ebru Sanatı Boyası, Ebru Sanatı Teknikleri, Ebruli Kursu

Devamını oku...

Minik Resamların Açtıkları Sergiler

  Oranları araştırırken iç kontur çizgilerini, formun geometrik yapısına uygun olarak kullanınız. Gövdedeki ön, yan ve üst planları göstererek parça-bütün ilişkisini oluşturunuz. Işığın yönüne dikkat ederek açık, orta, koyu çizgi ve leke değerleriyle modelin desenini çiziniz.

Ebru Atölyeleri, Ebru Kursları, Ebru Malzemeleri Seti, Ebru Sanat Evi, Ebru Sanatı Boyası, Ebru Sanatı Teknikleri, Ebruli Kursu, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Tarihi Kız Lisesi Sanat Sergileri

Bu çalışmayı modele farklı açılarından bakarak ya da farklı mekânlarda model kullanarak tekrarlayınız.   Desen çalışmalarında kompozisyonda kullanılacak varlıkları yerleştirmek için mekâna ihtiyaç vardır. Mekân, derinliğin ve üçüncü boyutun oluşturulmasında büyük öneme sahiptir.   Desen çalışmalarında...

Ebru Malzemeleri Seti, Ebru Sanat Evi, Ebru Sanatı Boyası, Ebru Sanatı Teknikleri, Ebruli Kursu, Güzel Sanatlar Liselerine Hazırlık, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Liseliler Arası Sanat Kültür Ve Bilim

  Nesneler arasındaki hacimsel ilişkiyi ve boşlukları; kompozisyonda oluşan ritim, denge birlik ve bütünlüğün sağlanması açısından değerlendiriniz.   Kompozisyonu, kâğıt yüzeyine aktarınız. Işığın yönüne ve şiddetine göre açık, orta, koyu çizgi ve leke değerlerini kullanarak kompozisyonun desenini...

Ebru Atölyeleri, Ebru Kursları, Ebru Malzemeleri Seti, Ebru Sanat Evi, Ebru Sanatı Boyası, Ebru Sanatı Teknikleri, Ebruli Kursu, Güzel Sanatlar Liselerine Hazırlık

Devamını oku...

Kültürel Faaliyetler

  Atölyenizde herkesin görebileceği bir yerde üst yüzeyleri ufuk çizgisinin altında, hizasında ve üzerinde olacak biçimde üç adet dörtgen kaideyi birleştiriniz. Kaideleri yan yana değil birbirlerinin önüne ve arkasına gelecek biçimde yerleştiriniz. Kaidelerin üzerinde nesnelerle bir kompozisyon...

Ebru Atölyeleri, Ebru Kursları, Ebru Malzemeleri Seti, Ebru Sanat Evi, Ebru Sanatı Boyası, Ebru Sanatı Teknikleri, Ebruli Kursu

Devamını oku...

Çok Başarılı Eğitim Kurumları

Bir kişinin size model olmasını sağlayınız. Modeli dikkatle inceleyiniz. Başın gövdeye oranını ve eğimindeki açıyı, gövdedeki hareketi ve harekete göre oluşan açıları; kol ve bacaklardaki hareketi ve harekete göre olan açıları tespit etmeye çalışınız. Bunun için cetvel, uzun çubuk ya da bir ip kullanabilirsiniz....

Ebru Malzemeleri Seti, Ebru Sanat Evi, Ebru Sanatı Boyası, Ebru Sanatı Teknikleri, Ebruli Kursu

Devamını oku...

Yocuklar İçin Yaratıcı Dersler

  Barocci'nin [Barossi (1526-1612)] deseninde, arkadaki figürlerin hareketi, kompozisyonun ilgi merkezine doğrudur; öndeki figürün geriye doğru ters hareketi yle de kompozisyon dengelenmiştir.   Kullanılan çizgilerin yönleri ve açık değerlerin dağılımı da figürlerin hareketini destekler nit...

Ebru Atölyeleri, Ebru Kursları, Ebru Malzemeleri Seti, Ebru Sanat Evi, Ebru Sanatı Boyası, Ebru Sanatı Teknikleri, Ebruli Kursu

Devamını oku...

AÇS Sanat Galerisi

  Desen çalışmalarında mekân, bir boşluktur. Mekânın doğrudan deseni çizilemez. Kompozisyonda kullanılan varlıkların art arda sıralanması, birbirlerine örtme-kapama yapması ve bu sayede boşluğun görünür kılınmasıyla mekân kurgulanır.   Varlıkların birbirleriyle ilişkili olarak yerleştirilmesi,...

Ebru Atölyeleri, Ebru Kursları, Ebru Malzemeleri Seti, Ebru Sanat Evi, Ebru Sanatı Boyası, Ebru Sanatı Teknikleri, Ebruli Kursu

Devamını oku...

Ebru Sergisi Yapılabilecek Sergi Salonları

    Oran, kompozisyonda yer alan varlıkların ve desenin elemanlarının kendi içinde, birbirleriyle ve bütünle olan ölçü ilişkisidir. Etkili ve dengeli bir kompozisyon kurabilmek oranların doğru tespit edilmesiyle ilişkilidir. Bu dengenin oluşturulması kompozisyondaki dinamizmi de artırmaktadır.

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, Ebru Malzemeleri Seti, Ebru Sanat Evi, Ebru Sanatı Boyası, Ebru Sanatı Teknikleri, Ebruli Kursu, En İyi Ebru Kurslar, Sanat Sergisi, Ebru Sergisi

Devamını oku...

Okullarda Sanat Ve Kültür Faaliyetleri

Okulunuzun içinde desenini çalışabileceğiniz uygun bir mekân seçiniz. Seçtiğiniz mekânda doğal ve yapay nesnelerin bütün oluşturacak biçimde bir arada olmasına özen gösteriniz. Gerekirse siz bir düzenleme oluşturunuz. Nesnelerin boşlukta kapladığı hacmi ve aralarında oluşan boşlukları inceleyiniz....

Ebru Atölyeleri, Ebru Kursları, Ebru Malzemeleri Seti, Ebru Sanat Evi, Ebru Sanatı Boyası, Ebru Sanatı Teknikleri, Ebruli Kursu

Devamını oku...

Sergi Galeri Fotolar

  «Sanat Kimindir?» başlıklı yazımızda yeni bir toplumsal olguya değinerek, sanatsal kültürün günümüzdeki gelişme sürecini çözümlemeye çalışmıştık: «Ülkemizde sanatsal yaşamın bugünkü gelişmesi içinde yeni bir olguyla karşılaşıyoruz: 'Kastelli Kültür ve Sanat Vakfı'nın kurulmasıyla birlikte artık...

Ebru Atölyeleri, Ebru Kursları, Ebru Malzemeleri Seti, Ebru Sanat Evi, Ebru Sanatı Boyası, Ebru Sanatı Teknikleri, Ebruli Kursu, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Milli Eğitim

Desen çalışmalarında amaç, varlıkları göründüğü gibi çizmekten öte oluşturulan kompozisyonlarda özgün ifadeler de kullanabilmektir. Bu, desen çizen kişinin üslup geliştirebilmesi için de gereklidir. Kompozisyon oluştururken amaç, uyumlu bütünler oluşturmaktir.   Kullanılan görsel elemanlar ne...

Ebru Atölyeleri, Ebru Kursları, Ebru Malzemeleri Seti, Ebru Sanat Evi, Ebru Sanatı Boyası, Ebru Sanatı Teknikleri, Ebruli Kursu

Devamını oku...

Sanat Eğitim Sergisi

Model olacak kişinin herkesin rahat görebileceği bir yerde oturmasını sağlayınız. Bunun için oturma pozisyonunuzu, modelin karşısında yarım daire biçiminde oluşturabilirsiniz.   Mekânla birlikte modelin biçimini, hareketini, harekete göre parçalar arasında oluşan boşlukları, başın, gövdenin,...

Ebru Atölyeleri, Ebru Kursları, Ebru Malzemeleri Seti, Ebru Sanat Evi, Ebru Sanatı Boyası, Ebru Sanatı Teknikleri, Ebruli Kursu, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Minyatür ve Ebru Sanatı

  Kompozisyondaki varlıkların bütün içinde ve birbirleriyle oranları belirlenirken varlıkların konumuna ve hareketine göre oluşan açıların da doğru tespit edilmesi gerekmektedir.   Açıların tespitinde varlıkların birbirleriyle olan mesafeleri, aralarındaki boşlukların miktarı ve biçimleri, oluşan...

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, Ebru Malzemeleri Seti, Ebru Sanat Evi, Ebru Sanatı Boyası, Ebru Sanatı Teknikleri, Ebruli Kursu, En İyi Ebru Kurslar

Devamını oku...

Karışık Teknik Uyguluyarak Yapılan Resimler

Desen çalışmalarında, kompozisyonda yer alan varlıkların yüzey üzerinde kaplayacağı alan ve varlıklar arasındaki boşluklar dengeli dağılım göstermelidir.   Bunun için de iyi gözlem yapılmalı, boşluk ve dolulukların biçimleri doğru tespit edilmelidir. Kompozisyonda boşluk ve dolulukların biçimleri...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Ebru Atölyeleri, Ebru Kursları, Ebru Malzemeleri Seti, Ebru Sanat Evi, Ebru Sanatı Boyası, Ebru Sanatı Teknikleri, Ebruli Kursu, Karakalem Kursları

Devamını oku...

Liselerde Sanat Gösterileri

  Modelden desen çalışmalarında; modelin kendi içinde ve çevresindeki varlıklarla arasındaki boşluklar, modelin oranlarının, hareketinin ve yönünün belirlemesinde önemlidir.   Bu boşlukların biçimlerinin ve oranlarının doğru tespit edilmesi hem modelin yüzey üzerine doğru aktarımını hem de kompozisyondaki...

Ebru Atölyeleri, Ebru Kursları, Ebru Malzemeleri Seti, Ebru Sanat Evi, Ebru Sanatı Boyası, Ebru Sanatı Teknikleri, Ebruli Kursu, Güzel Sanatlar Liselerine Hazırlık

Devamını oku...

Görsel Sanatlar Kursları

  Atölyede bulunan nesnelerden (sandalye, masa, bitki, resim sehpası vb.) birkaçını da bu kompozisyonlara dâhil ediniz. Kendi pozisyonunuzu bozmadan karşı grubun oluşturduğu kompozisyonu, oluşan boşluk ve doluluklar açısında değerlendiriniz.   Kompozisyonlara ilişkin değerlendirmeler bitiğinde...

Çizim Atölyeleri, Ebru Atölyeleri, Ebru Kursları, Ebru Malzemeleri Seti, Ebru Sanat Evi, Ebru Sanatı Boyası, Ebru Sanatı Teknikleri, Ebruli Kursu

Devamını oku...

Görsel Sanatlar Öğrencisi

Model olacak kişinin, herkesin rahat görebileceği bir yerde oturmasını sağlayınız. Modelin oturuşunda kol, bacak ve baş hareketinde denge oluşmasına dikkat ediniz.   Figürün duruşundaki ağırlık merkezini belirleyiniz. Kompozisyonu kâğıt yüzeyine aktarınız. Mekânla birlikte baş, gövde, kol ve...

Çizim Atölyeleri, Ebru Atölyeleri, Ebru Kursları, Ebru Malzemeleri Seti, Ebru Sanat Evi, Ebru Sanatı Boyası, Ebru Sanatı Teknikleri, Ebruli Kursu

Devamını oku...

Ebru Eğitimleri

    Okulunuzun içinde desenini çalışabileceğiniz uygun bir mekân seçiniz. Seçtiğiniz mekânda doğal ve yapay nesnelerin bütün oluşturacak biçimde bir arada olmasına özen gösteriniz. Gerekirse siz bir düzenleme oluşturunuz. Nesnelerin kendi içinde, birbirleriyle ve mekânla oranlarını inceleyiniz....

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, Ebru Malzemeleri Seti, Ebru Sanat Evi, Ebru Sanatı Boyası, Ebru Sanatı Teknikleri, Ebruli Kursu, En İyi Ebru Kurslar

Devamını oku...

Liselerde Sanat Etkinlikleri

  Park, bahçe, cadde gibi açık alana çıkınız. Çevrenizdeki doğal ve yapay nesnelerin büyük-küçük ve dikey-yatay ilişkisini inceleyiniz.   Kendinize, varlıkların bir arada denge oluşturduğunu düşündüğünüz bir kompozisyon belirleyiniz. Nesnelerin boşlukta kapladığı hacmi ve aralarında oluşan boşlukları...

Ebru Atölyeleri, Ebru Kursları, Ebru Malzemeleri Seti, Ebru Sanat Evi, Ebru Sanatı Boyası, Ebru Sanatı Teknikleri, Ebruli Kursu, Güzel Sanatlar Liselerine Hazırlık

Devamını oku...

Sergiler ve Sanat Eğlenceleri

Kısaltımları kâğıt yüzeyine aktarırken hacim etkisini güçlendirmek için geometrik bölünmeleri iç kontur çizgileri ile belirtniz. Modelin kendi içinde ve mekânla olan oranlarını, oluşan boşlukların biçimlerini ve kompozisyondaki ağırlık merkezini doğru tespit ediniz.   Oranları araştırırken iç...

Ebru Atölyeleri, Ebru Kursları, Ebru Malzemeleri Seti, Ebru Sanat Evi, Ebru Sanatı Boyası, Ebru Sanatı Teknikleri, Ebruli Kursu, Eğlenceli Kurslar, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Liselerde Okutulan Görsel Sanatlar

Model olacak kişinin, herkesin rahat görebileceği bir yerde oturmasını sağlayınız. Modelin oturuşunda kol, bacak ve baş hareketinde denge oluşmasına dikkat ediniz. Figürün duruşundaki ağırlık merkezini belirleyiniz. Kompozisyonu kâğıt yüzeyine aktarınız.   Mekânla birlikte baş, gövde, kol ve...

Çizim Atölyeleri, Ebru Atölyeleri, Ebru Kursları, Ebru Malzemeleri Seti, Ebru Sanat Evi, Ebru Sanatı Boyası, Ebru Sanatı Teknikleri, Ebruli Kursu, Güzel Sanatlar Liselerine Hazırlık

Devamını oku...

Muhteşemm Sergiler

Desen çizerken varlıkların kendi içinde ve birbirleriyle oranları tespit edilirken düz-dik, yatay ve çapraz çizgiler kullanılır.   Öncelikli olarak varlıkların en ve boy ölçüleri tespit edilir. Daha sonra çevresindeki boşlukların da biçiminden ve büyüklüğünden yararlanılarak diğer varlıklarla...

Ebru Atölyeleri, Ebru Kursları, Ebru Malzemeleri Seti, Ebru Sanat Evi, Ebru Sanatı Boyası, Ebru Sanatı Teknikleri, Ebruli Kursu, Sanat Sergisi

Devamını oku...