Yarın bambaşka bir insan olacağım diyorsun. Niye bu günden başlamıyorsun? Epictetus

Resim Atölyesi Çizim Merkezleri

  Dolayısıyla, eğer, sözgelişi, ülkemizde ulusal kültürden söz açacaksak, bunun en önce, temelinden bağlı olduğu kapitalist üretim biçimi ve ilişkileriyle ortaya koymamız, yani, kapitalist toplum kültürü çerçevesinde, daha doğrusu, tarihsel gelişimi ve niteliği gereği, «azgelişmiş kapitalist toplum...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Ebru Sanatı Teknikleri, Ebru Sanatının Çeşitleri, Ebru Üzerine Hat, Eğitim Merkezleri, Hat ve Ebru Sanatı, Karakalem Kursları, Sanat Atölyesi

Devamını oku...

Resim Sergisi

Ülkemizde kitle kültürünün maddî tohumlarının atılışı 1950 yıllarına, yani, tekelci kapitalizmle ilişkiler içine girildiği yıllara bağlayabiliriz.   Hiç kuşkusuz, ülkemizde ilk sanayileşme etkinliklerine devletçiliğin ağır basması ve bu ilk sanayileşme süreci ve boyutlarının, kitle kültürünün...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Ebru Atölyeleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Teknikleri, Ebru Sanatının Çeşitleri, Ebru Üzerine Hat, Eğitim Merkezleri, Hat ve Ebru Sanatı, Karakalem Kursları, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Atatürk Lisesi Resim Sergisi adresi arıyorum

  Kültüre böylesine bir bakış, hiç kuşkusuz, kitle kültürünün de açıklanmasında yetersiz kalacaktır; çünkü son çözümlemede, ayırıcı özellikleri ne olursa olsun, genelinde egemen kültür anlayışlarını birleştiren yan, kültürü salt manevî kültür, manevî kültürü ise salt seçkinler kültürü içinde görmektir....

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Ebru Atölyeleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Teknikleri, Ebru Sanatının Çeşitleri, Ebru Üzerine Hat, Eğitim Merkezleri, Güzel Sanatlar Liselerine Hazırlık, Hat ve Ebru Sanatı, Karakalem Kursları, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Altın Kızlar Belediye Sergisi

Öte yandan, kapitalizmin emperyalizm aşaması içine girmesiyle birlikte, kitle kültürü de uluslararası bir anlam kazanmıştır.   Başka bir deyişle, ulusal burjuva kültürlerin emperyalist kültürlere dönüşmesi sonucu, uluslararası ölçekte maddî üretime egemen olan gelişmiş ülkeler, aynı ölçekte manevî...

Ebru Sanatı Teknikleri, Ebru Sanatının Çeşitleri, Ebru Üzerine Hat, Eğitim Merkezleri, Hat ve Ebru Sanatı, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Çok İlginç Sergi

Bunun için cetvel, uzun çubuk ya da bir ip kullanabilirsiniz. Tespit etiğiniz bu açıları kâğıt yüzeyinde basit bir çizimle gösteriniz. Modelin ayrıntılarına dikkat etmeden boşlukların ve dolulukların parça-bütün ilişkisini dörtgen formlarla gösteriniz.   Çizimlerinizi inceleyiniz. Çizimlerinizdeki...

Ebru Atölyeleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Teknikleri, Ebru Sanatının Çeşitleri, Ebru Üzerine Hat, Eğitim Merkezleri, Hat ve Ebru Sanatı, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Kız Lisesi Sergisi Çizim Dershaneleri

  Pek tabii, Sayın And, yukarda belirttiklerimizi çok iyi bildiğinden, yani Türkiye'de sermayenin güçsüzlüğünü, bilgisizliğini kavramış olduğundan, büyük kuruluşların kendi aralarında örgütlenmesi ve devlet aracılığıyla eşgüdüme sokulması gerektiğini, hele en güzeli, kurulacak bir «büyük kuruluşlar...

Ebru Atölyeleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Teknikleri, Ebru Sanatının Çeşitleri, Ebru Üzerine Hat, Eğitim Merkezleri, Güzel Sanatlar Liselerine Hazırlık, Hat ve Ebru Sanatı, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Büyükşehir Tiyatro Sergileri

  Model olacak kişinin herkesin görebileceği bir yere oturmasını ve modelin bacaklarından birini bir kaide üzerine uzatmasını sağlayınız. Oturma konumunuzu, modeli cepheden (karşıdan) görebileceğiniz biçimde oluşturunuz.   Modeli inceleyiniz. Kaide üzerine uzatılmış bacakta nasıl bir kısaltımın...

Ebru Sanatı Teknikleri, Ebru Sanatının Çeşitleri, Ebru Üzerine Hat, Eğitim Merkezleri, Hat ve Ebru Sanatı, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Açese Sanat Galeri Sanat Sergileri

  MADDİ KÜLTÜR VE MANEVİ KÜLTÜR Başında felsefî özelliklerini açıklarken gördüğümüz gibi, idealist kültür anlayışının başlıca bir açmazı, kültürü «manevi kültür» alanı içinde görmesi ve onu maddi kültürden koparıp ayırmasıdır. Böyle bir ayırım, maddi kültürün «uygarlık», manevi kültürün ise «kültür»...

Ebru Atölyeleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Teknikleri, Ebru Sanatının Çeşitleri, Ebru Üzerine Hat, Eğitim Merkezleri, Hat ve Ebru Sanatı, Sanat Sergisi

Devamını oku...

ÖSS'yi Kazananların Sergisi

Hiç kuşkusuz, Batı'da sanatsal kültürel yaşamın özündeki vahimliğin ABD'de billurlaştığını görmekteyiz: «Amerika Birleşik Devletleri'nde sanatın ve sanatçının durumuna yön veren Başlıca gerilim, bireyci dünya görüşü ile kitle kültürünün istekleri arasında yer alıyor.   Bir yandan sanatçının yaratıcılığına...

Ebru Atölyeleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Teknikleri, Ebru Sanatının Çeşitleri, Ebru Üzerine Hat, Eğitim Merkezleri, Hat ve Ebru Sanatı, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Sanar ve Ebrular

Bunun en son somut bir örneği. Kültür Bakanlığı'nın yine kaldırılarak, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'na bağlanışı; daha doğrusu, tümüyle büyük sermaye kuruluşlarının etkinliği alanma devredilmeden bir «yed'i emine tevdi edilerek», sözünü ettiğimiz «geçiş dönemi» içinde yerinin belirlenmesidir.   İşte...

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Teknikleri, Ebru Sanatının Çeşitleri, Ebru Üzerine Hat, Eğitim Merkezleri, En İyi Ebru Kurslar, Hat ve Ebru Sanatı

Devamını oku...

Kız Lisesi Resim Sergileri

İşte tam burada da, kitle kültürü ile seçkinler Kültürü’nün niçin aynı ideolojik özellikleri taşıdığı ortaya çıkar. (Sözgelişi, «kadercilik», umutsuzluk ve kötümserlik düşüncesi çok çeşitli biçimlerde, hem seçkinci düşünce ve sanatın, hem de kitle kültürü sanatının aynı burjuva-ideolojik bir özelliğidir),...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Ebru Atölyeleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Teknikleri, Ebru Sanatının Çeşitleri, Ebru Üzerine Hat, Eğitim Merkezleri, Güzel Sanatlar Liselerine Hazırlık, Hat ve Ebru Sanatı, Karakalem Kursları, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Kız Lisesi Sergisi

Ne var ki, Sayın And, şirketlerin, büyük kuruluşların bu yoldaki etkinliklerinin amaçlarının başında «sanatlarda yüksek düzeyde niteliği geliştirmek, daha da yükseltmek» olduğunu söylüyor.   İyi ama sanatın bir meta, bir ticaret ve kâr aracı olduğu bir düzen içinde, sanatın niteliğini belirleyecek...

Ebru Atölyeleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Teknikleri, Ebru Sanatının Çeşitleri, Ebru Üzerine Hat, Eğitim Merkezleri, Güzel Sanatlar Liselerine Hazırlık, Hat ve Ebru Sanatı, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Ebru ve Resim Sergisi

    Bundan sonraki aşama ise, kitle Kültürü’nün tüm toplumda olumlanışının sağlanmasıdır. Bu burjuva kültür kuram ve anlayışlarına düşen bir görevdir. Böylece, kültürü temelinde seçkinlerin kültürü olarak gören burjuva kültür anlayışları, kitle kültürünü kurumsallaştırmaya çalışırlar.   Temelinde...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Teknikleri, Ebru Sanatının Çeşitleri, Ebru Üzerine Hat, Eğitim Merkezleri, En İyi Ebru Kurslar, Hat ve Ebru Sanatı, Karakalem Kursları, Sanat Sergisi, Ebru Sergisi

Devamını oku...

Sergi Düzenleyen Kursiyerler

  Sanatın ideolojik alandaki önemi ve günümüzde sanatsal ideolojik mücadelenin keskin boyutlara ulaşmış olması apaçık bir gerçektir. Bu mücadele, toplumda egemen fikirlerin egemen kesimlerin fikirleri olmasından kaynaklanır.   Bu anlamda, günümüzde, egemen burjuva kesimlerin sanatsal-ideolojileri...

Ebru Atölyeleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Teknikleri, Ebru Sanatının Çeşitleri, Ebru Üzerine Hat, Eğitim Merkezleri, Hat ve Ebru Sanatı, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Özel Ebru Kursu Veren Kurslar

  Oran, kompozisyonda yer alan varlıkların ve desenin elemanlarının kendi içinde, birbirleriyle ve bütünle olan ölçü ilişkisidir. Etkili ve dengeli bir kompozisyon kurabilmek oranların doğru tespit edilmesiyle ilişkilidir. Bu dengenin oluşturulması kompozisyondaki dinamizmi de artırmaktadır. ...

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Teknikleri, Ebru Sanatının Çeşitleri, Ebru Üzerine Hat, Eğitim Merkezleri, En İyi Ebru Kurslar, Hat ve Ebru Sanatı

Devamını oku...

Öğrenci ACS Sergileri

  «KÜLTÜREL ETKİNLİKLER VE BÜYÜK KURULUŞLAR» Ülkemizde büyük kuruluşların sanatsal-kültürel yaşamı yönlendirmeye kendilerini tek aday olarak ortaya koymaya başlamaları genel kamuoyumuzca bilinen bir gerçek. Ne var ki, bu konuda deneyimsiz olduğu için, bu türden etkinliklerini düzene koyma ve «devletsin...

Ebru Atölyeleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Teknikleri, Ebru Sanatının Çeşitleri, Ebru Üzerine Hat, Eğitim Merkezleri, Hat ve Ebru Sanatı, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Çağdaş Sanatlar

  Bu durumda, Batı Avrupa'da sanatsal-kültürün yönlendirilmesi biçiminin altında yatan ana nedenler de açıkça ortaya çıkmaktadır. Kaldı ki, birer «sanat merkezi» olarak İngiltere (Londra) ve Fransa'nın (Paris'in) «sanat ticaretinden edindikleri kârlar olağanüstüdür.   İşte bizde özlenen durum...

Ebru Atölyeleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Teknikleri, Ebru Sanatının Çeşitleri, Ebru Üzerine Hat, Eğitim Merkezleri, Hat ve Ebru Sanatı

Devamını oku...

Sanat Sergileri

Ülkemizde sanatsal kültürün yönlendirilmesi ve kültür politikası seçenekleri üstüne yaptığımız bu genel değerlendirme sonunda şu gerçeklerle karşılaştığımızı sanıyoruz:   1— Ülkemizde sanatsal-kültür'ün yönlendirilmesinde devletçilik dönemi bitmiştir, «liberalizm» dönemi başlamıştır. 2— Tıpkı...

Ebru Atölyeleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Teknikleri, Ebru Sanatının Çeşitleri, Ebru Üzerine Hat, Eğitim Merkezleri, Hat ve Ebru Sanatı, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Ebru Sanatı ve Resim Sergisi

  İşte bu nedenle, kapitalizmin genel çelişkisine bağlı olarak. Sermaye de özellikle son yüzyılda, bu yönde çoğalarak «kültür endüstrisinin ortaya çıkmasına yol açmış, kültür değerleri ve ürünlerinin birer ticari meta olarak alım satımı özel bir kazanç sektörünü oluşturmuştur.   Buysa, bir yandan...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Teknikleri, Ebru Sanatının Çeşitleri, Ebru Üzerine Hat, Eğitim Merkezleri, En İyi Ebru Kurslar, Hat ve Ebru Sanatı, Karakalem Kursları, Sanat Sergisi, Ebru Sergisi

Devamını oku...

Ebru Sergisinde

 Hiç kuşkusuz, büyük kuruluşlar bu alandaki yerlerini almışlardır, ama bu etkinlikleri üstlenişleri henüz «resmîlik» kazanmadığı gibi, daha önce de sözünü ettiğimiz üzere, kanımızca, devletin eşgüdümcü-yönlendirici rolüne de son derece ihtiyacı vardır. Bu nedenlerdendir ki, kamuoyumuzda da sanatsal...

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Teknikleri, Ebru Sanatının Çeşitleri, Ebru Üzerine Hat, Eğitim Merkezleri, En İyi Ebru Kurslar, Hat ve Ebru Sanatı, Sanat Sergisi, Ebru Sergisi

Devamını oku...

Öğrenci Sergilerimiz

Bu arada, yine son yüzyılda, sınaî-teknik üretimdeki gelişmeler sonucu, kültür endüstrisi, kitle iletişim araçlarına egemenliği de getirmiş; kamu aracılığıyla kültürel iletişim zengin bir kazanç kaynağı olmuştur. Kendinden de anlaşılacağı gibi, gerek kültür endüstrisi, gerekse ona bağlı kitle iletişim...

Ebru Atölyeleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Teknikleri, Ebru Sanatının Çeşitleri, Ebru Üzerine Hat, Eğitim Merkezleri, Hat ve Ebru Sanatı, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Resim Sergisi Seyhan Belediyesi

Kitle Kültürünü Oluşturan Maddî Nedenler Bilineceği gibi, kitle kültürü, 19. yüzyılda, sanayileşme etkinliklerinin büyük boyutlara ulaşmasına, kentlerde emekçi kesimlerin yığınlar halinde yoğunlaşmasına bağlı olarak ortaya çıkmış; özellikle de, kapitalizmin emperyalizm aşamasında, burjuva toplumlardaki...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Ebru Atölyeleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Teknikleri, Ebru Sanatının Çeşitleri, Ebru Üzerine Hat, Eğitim Merkezleri, Hat ve Ebru Sanatı, Karakalem Kursları, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Sosyal Projeler

Öte yandan, belirleyici maddi kültür olmak üzere, maddi kültür ile manevi kültür arasında karşılıklı bir etkileşim vardır ve bu, toplumsal gelişme yasalarına bağlı, karmaşık bir ilişkidir.   Öyle ki, toplumda maddi kültürün düşük düzeyde olduğu dönemlerde manevi kültürün ileri gelişmiş bir düzeyde...

Ebru Atölyeleri, Ebru Kursları, Ebru Sanatı Teknikleri, Ebru Sanatının Çeşitleri, Ebru Üzerine Hat, Eğitim Merkezleri, Hat ve Ebru Sanatı

Devamını oku...