Ebru Gosterisi Optimum İş Merkezi

      Ebrunun TarihçesiEbru Sanatının ne zaman, nasıl ve nerede ortaya çıktığını kesin olarak söyleyebilmek mümkün değildir. Çok eski tarihli kitaplarda yan kağıdı olarak, yani cilt kapağı ile kitabı birbirine bağlayan kağıtlarda ebruya rastlıyoruz.    Yine eski bir albümün (murakkanın) içindeki...

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, En İyi Ebru Kurslar

Devamını oku...

Çocuklar İçin Ebru Sergiler

KÜLTÜR SORUNUNA KURAMSAL BİR YAKLAŞIM Günümüzün kültür sorunlarını, günümüzde kültürün aldığı çeşitli görünüşleri doğru bir şekilde değerlendirebilmemiz için, doğru bir kültür kuramına, kültür düşüncesi ve anlayışına sahip olmamız gerekir.   Böyle bir kuramın oluşturulabilmesi ya da geliştirilebilmesi...

Kişisel Gelişim Eğitimleri, Çocuk, Çocuk Eğitimi, Çocuk Gelişimi Dersleri, Çocuk Gelişimi Kursları, Çocuk Kursları, Çocuk Resim Atölyesi , Çocuk Resim Kursları , Çocuklar İçin Sanat Merkezi, Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, En İyi Ebru Kurslar, Kültür Sanat Atölyeleri, Sanat Sergisi, Çocuk Resim Sergileri, Ebru Sergisi

Devamını oku...

Ebru Sanatı Galerimiz

Burada, ülkemizdeki değerlendirmelere bakarak saptayacağımız ilk olgu şu. Burada, alıntıladığımız iki kişi de, bizde kaldırılması ya da işlevinin en aza indirilmesi gerektiğine inanılan Kültür Bakanlığı'nın başında bulunan kişiler.   O halde, nasıl oluyor bu? Çünkü Batı Avrupa ülkelerinde hükümetlerle...

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, En İyi Ebru Kurslar

Devamını oku...

Optimum Ebru Gösterileri ve Ebru Sergimiz

  Ebru malzemeleri SuKitre ,deniz kadayıfı boy tohunu ve sahlep gibi suyun yoğunluğunu sağlayacak doğal maddeler ile karıştırılır. Su kireçsiz ise dinlendirilmiş musluk suyu olabilir.Eskiler yağmur suyu kullanırmış.Tercihen saf su kullanılmalıdır.Kitre ile de yapılabilirToprak boya Ebruda kullanılan...

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, En İyi Ebru Kurslar, Sanat Sergisi, Ebru Sergisi

Devamını oku...

Kız Lisesi Ebru Sergi

Nitekim tarih boyunca, uzlaşmaz toplumlardaki kültürel gelişme egemen kesimlerin kendi çıkarlarıyla uygunluk içinde olmuştur; çünkü toplumda maddi güce sahip kesim, manevi güce de sahip olmuştur; bir başka deyişle, maddi kültürü oluşturan maddi üretim araçlarına egemenlik, daha önce de gördüğümüz...

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, En İyi Ebru Kurslar, Güzel Sanatlar Liselerine Hazırlık, Sanat Sergisi, Ebru Sergisi

Devamını oku...

İş Yerlerinde Düzenlenen Ebru Gösterileri

Sanatsal yaşama devletçiliğin aşınması aşamasında ilk sahip çıkan toplumsal-ekonomik kesimse küçük işletmecilik olmuştur.   Küçük dükkân sahipliği şeklinde tanımlayabileceğimiz bu toplumsal kesim, (örneğin, özel tiyatrolar, sanat galerileri ve yayıncılık yoluyla) sanatsal yaşama yön vermeye ve kendi...

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, En İyi Ebru Kurslar

Devamını oku...

Ev Kadınları ve Ebru Kurslarımız

Böylelikle, uluslararası ölçekte maddi üretime egemen olan gelişmiş ülkeler, uluslararası ölçekteki manevi kültüre de egemen olmuşlar; başka ulusların kültürlerini baskı altında tuttukları kadar, gelişmelerini de önleyecek ve yozlaştıracak şekilde «kitle kültürü»nü uygulamaya geçmişlerdir.   Öte...

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, En İyi Ebru Kurslar

Devamını oku...

Ev Kadınları ve Ebru Kursları

Böylelikle, uluslararası ölçekte maddi üretime egemen olan gelişmiş ülkeler, uluslararası ölçekteki manevi kültüre de egemen olmuşlar; başka ulusların kültürlerini baskı altında tuttukları kadar, gelişmelerini de önleyecek ve yozlaştıracak şekilde «kitle kültürü»nü uygulamaya geçmişlerdir.   Öte...

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, En İyi Ebru Kurslar

Devamını oku...

Öğrencilerin Ebru Kursundan Seçmeler

— 1950–1980 yılları arasında ülkemizde oluşan yeni sınıf ve tabakaların dünya görüşlerini, geleceğe yönelik amaçlarını ve bunun düşün-sanat yaşamına yansımasını sosyo-politik bir ütopya olarak niteleme olanağı var mıdır? Sanat-edebiyat-kültür ürünlerinin hayalî düzeyde kaldığı söylenebilir mi?   —...

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, En İyi Ebru Kurslar

Devamını oku...

Güzel Sanatlar Ebru Gösteri

Yine Batılı ülkelerin kültür politikaları ve yönlendirilmesi sorununa döndüğümüzde şunu da açıklıkla görmekteyiz. Sözgelişi, bugün büyük bir «kültür patlaması» olarak nitelendirilen Fransa'daki duruma baktığımızda, büyük bir atılım sonucu, Fransa tarihinde ilk kez olmak üzere, devlet bütçesinin yüzde...

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, En İyi Ebru Kurslar, Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları, Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları, Karakalem Atölyesi

Devamını oku...

Ebru Sergileri ve Ebru Gösteriler

Örneğin metafizik, agnostik ya da eklektik bir şekilde idealistçe mi, yoksa diyalektik maddeci bir şekilde mi?   Üçüncü nokta ise şu: Hiç kuşkusuz, gerek kuramsal-bilgisel, gerekse pratik-siyasal açıdan, manevi kültürün, bağlı olduğu toplumsal kesimin fikir ve değer sistemiyle dolayımsın bir bağlantısı...

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, En İyi Ebru Kurslar, Sanat Sergisi, Ebru Sergisi

Devamını oku...

Öğrencilerin Ebru Sergileri

Tarihin toplumsal üretim tarzı ve gelişmesi ile birlikte alınışı, hiç kuşkusuz, bizi geçmişin değerleriyle daha sağlıklı ilişkiler kurmaya götürmüş; «kültür mirası» sorununu yeni bir biçimde gündeme getirmiştir. Burada tek tek örnekler vermek yerinde, bu dönemin ilk kez geçmişle hesaplaşma dönemi...

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, En İyi Ebru Kurslar, Sanat Sergisi, Ebru Sergisi

Devamını oku...

Özel Ebru Dersleri Verenlerimiz

    Park, bahçe gibi açık alana çıkınız. Çevrenizdeki doğal ve yapay nesneleri gözlemleyiniz. Canlı ve cansız varlıkların bir arada bütünlük oluşturduğunu düşündüğünüz bir yerden kompozisyon seçiniz.   Bunun için bir bakaç kullanabilirsiniz. Seçtiğiniz kompozisyonda nesnelerin kendi içindeki oranlarını...

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, En İyi Ebru Kurslar

Devamını oku...

Tarihi Kız Lisesinde Ebru Gösteri

Birincisi, burjuvazinin kültürü derken, bu salt burjuva kesimin değil, ama ona bağlı kesimlerle de birlikte olan, sözgelişi, toprak ağalarının, din adamlarının, yani, egemen kesimi oluşturan bütün zümrelerin kültürü olarak anlaşılmalıdır; emekçi kitlelerin kültürü derken de, bunu salt işçilerin,...

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, En İyi Ebru Kurslar, Güzel Sanatlar Liselerine Hazırlık

Devamını oku...

Sanat ve Ebru Kursları

Ne var ki, temelinde bu görüşlerin çıkış noktası, devletin bu tür etkinliklerden artık elini eteğini çekmesi gerektiği; daha doğrusu, toplumumuzda sanatsal.-kültürel etkinliklerin devletçe yürütülmesi deneylerinin başarısızlıkla sonuçlandığıdır.   Yalnız şunu da hemen belirtelim ki, özellikle Kültür...

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, En İyi Ebru Kurslar

Devamını oku...

Ebru Sergilerinde Sanatsal Esintiler

  İnsan vücudu karmaşık bir yapıya sahiptir. Anatomik yapısı gereği her bir parçası kendi içinde harekete ve bu harekete bağlı olarak da diğer varlıklardan farklılıklara sahiptir.   Hareketindeki değişimin yanında kendi içinde oranlara sahiptir. Bu oranlar temelde benzer olsa da kadın-erkek ya da...

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, En İyi Ebru Kurslar, Sanat Sergisi, Ebru Sergisi

Devamını oku...

Sanat Etkinlikleri ve Ebru Gösterilerimiz

KÜLTÜR VE TOPLUMSAL GELİŞME Kültür, hiç kuşkusuz, toplumsal bir olgu olarak, yukarda da değindiğimiz gibi, toplumun genel nesnel gelişme yasaları uyarınca bir gelişme gösterir, bu nedenle de toplumdaki üretim tarzına sıkı sıkıya bağlıdırlar. İnsanoğlu toplumunun gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan...

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, En İyi Ebru Kurslar

Devamını oku...

Ebru Sergilerinde

  Sanatsal kültürün yönlendirilmesi konusunda ışık tutabilmek için «Milliyet Sanat Dergisi» uzunca zamandır yayında bulunarak yabancı ülkelerin kültür politikalarını ve sanat yaşamlarını bizlere yakından tanıtmaya çalışmaktadır.   Konumuz dolayısıyla, genelinde bu yazılardan çıkarsadıklarımızın...

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, En İyi Ebru Kurslar, Sanat Sergisi, Ebru Sergisi

Devamını oku...

Özel Ebru Sanatı Kursu

Desen çalışmalarında oranların tespitinde, varlıkların en ve boy olarak kapladığı alan ile form çevresindeki boşluklar arasında matematiksel ilişki kurulmaya çalışılır. Zihinsel olarak yapılan bu matematiksel ölçülendirme içinde varlıkları doğru görmek gerekir.   Varlıklar farklı büyüklüğe sahiptir...

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, En İyi Ebru Kurslar

Devamını oku...

Ebru Eğitimleri ve Ebru Sergilerimiz

Öte yandan, kültürel gelişme, görece özerkliği içinde, kendi itici gücü olan toplumsal kesimin çıkarlarıyla uygunluk içinde, tarihte, «ilerici» ya da «gerici» bir nitelik gösterebilir.   Örneğin, feodal üretim tarzının ortadan kaldırılmasıyla bağıntılı olarak aristokrasiye karşı verdiği savaşımda...

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, En İyi Ebru Kurslar, Sanat Sergisi, Ebru Sergisi

Devamını oku...

Ebru Eğitimleri Çizim Dersleri

Bunun sanat ve kültür yaşamındaki gelişim sürecini yine «Sanat Kimindir?» başlıklı yazımızda görmeye çalışarak, toplumumuzun sanatsal yaşamında devletçilikten bankerliğe nasıl gelindiğini saptamıştık.   Kısaca özetlemek gerekirse, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında nasıl kapitalist gelişme devletçilik...

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, En İyi Ebru Kurslar

Devamını oku...

Unutulmayan Ebru Sergileri

  Atölyenizde bulunan antik modellerden birini seçiniz. Oturma konumunuzu ışığın modele yandan gelmesini sağlayacak biçimde oluşturunuz.   Antik modelin oranlarını ve harekeni inceleyiniz. Modelin; eninin boyuna olan oranını, büyük-küçük parçaların bütün içinde ve birbirlerine olan oranlarını yatay,...

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, En İyi Ebru Kurslar, Sanat Sergisi, Ebru Sergisi

Devamını oku...

Sanat Galerileri Ebru Sergileri

Hiç kuşkusuz, burada da, aslında egemen burjuva kültürünün kitlelerin kültürünü kendi içinde eritme, kendi değerlerine bağımlı kılma amacını görmekteyiz; öyle ki, pratikte bu görüş (sözgelişi, Andre Malraux'nun denediği şekilde), modern burjuva sanatına «kitlesellik» kazandırılması olarak karşımıza...

Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, En İyi Ebru Kurslar, Sanat Sergisi, Ebru Sergisi

Devamını oku...

Çocuklar İçin Heykel Sergilerim

  KÜLTÜR KAVRAMI  Bilindiği gibi, kültür sözcüğü Latincedeki cultura, cultus, agrikultura gibi sözcüklerden gelme olup, genelinde «işleme» («toprağı işleme») anlamına gelmekte ve insan emeği, insanın etkin, dönüştürücü faaliyeti ile yakın bir bağıntı içinde bulunmaktadır.   Ne var ki, daha başından,...

Kişisel Gelişim Eğitimleri, Çocuk, Çocuk Eğitimi, Çocuk Gelişimi Dersleri, Çocuk Gelişimi Kursları, Çocuk Kursları, Çocuk Resim Atölyesi , Çocuk Resim Kursları , Çocuklar İçin Sanat Merkezi, Kültür Sanat Atölyeleri, Sanat Sergisi, Çocuk Resim Sergileri, Heykel Sergisi

Devamını oku...