Temel Fotoğraf Öğrencileri Karma Sanat Sergilerimiz

    BELİRLİ ŞEKİLLERİN RENKLENDİRİLMESİSıra fırçayı kontrol etmeyi öğrenmede. Bunun da nasıl yapıldığını görünce, düşündüğünüzden daha kolay olduğunu göreceksiniz. olduğu gibi içleri boyanacak şekillerin konturlarmı boyarken çok özenli olmak gerekiyor. Yuvarlak bir cismin etrafından kalem geçirerek...

Fotoğraf Sergisi, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Real İş Merkezide Düzenlenen Fotoğraf Sergi

    Son buzul çağının sona ermesiyle bitki ve hayvan türleri çoğalmıştır. Bu olumlu gelişmenin sonucunda insanlık tarihinin ilk büyük devrimi kabul edilen Neolitik Devrim yaşanmıştır.   Bu dönemde insanoğlu, tarım ve hayvancılığı öğrenerek üretime geçmiştir. Göçebe hayat tarzından yerleşik düzene...

Fotoğraf Sergisi, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Belediyede Açılan Fotoğrafcılık Sergileri

    Çizim yapabilmeyi öğrenmek isteyen öğrenciler için kimi zorluklar aşılamaz gibi görünebilir. Çizim sanatını öğrettiğim yetişkin ve genç sınıflarında bu durumla sıklıkla karşılaştım. Pek çok neden çizimi güçleştirebilir ve öğretmenin elinde de bu nedenleri bir anda ortadan kaldırabilecek bir sihirli...

Fotoğraf Sergisi, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Fotoğraf Kurs Sergilerimiz

  Doğal olarak, yağlıboya, suluboya, guvaş gibi öbür malzemelerde de olduğu gibi, bir malzemeyi kullanmada uzmanlaşmadan önce öğrenilmesi gereken teknikler ve kurallar vardır. Bunları sonraki bölümlüde açıklayacağız.   Yandaki resim bize akrilik boyanın geniş olanaklarını gösteriyor. Altlan başlayarak...

Fotoğraf Sergisi, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Resimlerle Fotoğraflar

  PERSPEKTİF ÇİZİMİNİN ANA KURALLARI Denize baktığımızda ister bir tepede, ister deniz kıyısında olalım, ufuk çizgisi daima göz hizamızdadır. Böylece ufuk çizgisi, göz hizası olur. Kapalı bir mekânda ise ufuk çizgisi olmadığından göz hizası geçerlidir. Bunu bulmak için, kaleminizi yanlamasına tutarak...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Karakalem Kursları

Devamını oku...

Real de Düzenlenen Fotoğraf Sergileme

  Bireylerin yaratıcı güçlerini geliştirmede en önemli etkenlerlerden biri de sanat eğitimidir.Toplumun gelişmesi ancak yaratıcı insanların ortaya koyduğu ürünlerle mümkündür.   Çağdaş olmanın önemli koşullarından biri de sadece çevresiyle uyumlu olmak değil yaşanan çevreye yeni şeyler katarak yaşamı...

Fotoğraf Sergisi, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Fotograf Gezisi

Telefon    : 0322 459 37 37Cep          : 0543 763 45 49Cep          : 0537 281 97 97     Ancak öğretim stratejileri açısından bu yöntemlerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Görsel sanatlar eğitimi alanında kullanılan öğretim yöntemleri diğer alanlarda olduğu gibi konu alanlarının neler olabileceği,...

Devamını oku...

Resim Fotoğraf Sergilerimiz

    Niçin akrilik boya kullanmalı? Bu soru bana sürekli yöneltilir. Cevabım ise şu; akrilik boyalar hem kişiliğime uyuyor, hem de onları kullanmayı seviyorum. Akrilik boyalar ilk olarak 1960'larda piyasaya çıktı. ilk çıktığında (yukarıdaki resimdeki küçük tüp) oldukça kalın; yağlıboyaya benzer kıvamdaydı.   ...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Karakalem Kursları, Fotoğraf Sergisi, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Orjinal Fotoğraf Çekim Pozları

    Sanat eğitimi alan bireylerin sanat tarihi bilincini geliştirerek geçmişten günümüze neler yapıldığını bilmesi, bireyin kendini gerçekleştirmesi ve çağını anlamlandırabilmesi açısından önemlidir. Kültürel birikimini tamamlayan birey, bu sayede bir sanat eserini tanıyıp kavrayacaktır. Geçmişten...

Devamını oku...

Fotoğraf ve Resim Sergi

    Modernizm, Avrupa’da 17. yüzyılda ortaya çıkan, zamanla tüm dünyaya yayılan toplumsal değerler sistemine ve organizasyona verilen addır. Genel anlamda geleneğe karşı duruş ve ondan kopuşu ifade eden; bireysel, toplumsal ve politik yaşam alanlarının tamamındaki dönüşüm ya da değişimdir.   Modernizmin...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Karakalem Kursları, Fotoğraf Sergisi, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Fotoğrafcılıkla İlgili Sergiler

    Akrilik polimer reçineleri çağdaş kimyanın bir ürünüdür ve perspeks gibi saydam plâstikleri bilenler için yabancı bir madde değildir. Monomer denilen küçük moleküllerin kimyasal yoldan birleşerek uzun zincirler meydana getirmesine polimer adı verilir. Bu reçineler süt rengi bir emülsiyona dönüştürülür....

Fotoğraf Sergisi, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Sanatsal Fotoğraf Çekimlerimiz

  Elinizdeki sanat tarihi kitabı, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 8/12/2006 tarih ve 392 sayılı kararıyla kabul edilen “Sanat Tarihi Dersi Öğretim Programı” uyarınca “öğrenci merkezli eğitim yöntemi”ne göre hazırlanmıştır. Öğrenci merkezli eğitim için yöntem ve tekniklerin...

Devamını oku...

Resim ve Fotoğraf Sergisi

  Resim yapmak, ilk zamanlardan beri insanoğlunun kendini ifade etmek için kullandığı yollardan biridir. Taş devri insanı mağaraların duvarlarını resimlerdi. Bunlar vahşi hayvan resimleri ve av sahneleriydi. Bu resimlerin hangi amaçla yapıldığını söylemek ise zor.   Öğretici amaçla, örneğin çocuklarına...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Karakalem Kursları, Fotoğraf Sergisi, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Fotograf Etkinlikleri Sergisinde

    Şimdiye kadar bu kitabın okuyucusu olarak, ilk büyük adımınızı attınız. Resme yeni başlıyorsanız, resim yapmayı merak ettiğiniz ve bu konuda daha çok bilgi sahibi olmak istediğiniz anlaşılıyor. Kullanacağınız malzemeyi de seçtiniz; akrilik boyalar.   Resim yapmayı biliyorsanız ve bu kitabı yeni...

Fotoğraf Sergisi, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Fotoğraf Sergilerinde Bir Sunumlar

    Sanatın merkezi Paris’e dünyanın farklı ülkelerinden olduğu gibi İtalya’dan gelen sanatçılar da izlenimcilerle çalışmış ve onların 1879’dan sonraki sergilerine katılmışlardır. İtalyan eleştirmenlerin etkisiyle izlenimcilik İtalya’da da tanınmıştır. 1879, 1880, 1881 ve 1886’da açılan sergilere...

Fotoğraf Sergisi, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Fotoğraf ve Resim Sergilerimiz

    Sanat, insanlığın var oluşundan bu yana sürekli olarak değişim geçirmekte ve insanın ihtiyaçlarını dile getirmektedir. İnsan, sanatla birlikte gelişerek sanatı, kendini ifade etme aracı olarak kullanmaktadır.     Sanat, bir arama ve sorgulama biçimi ya da bir dil olarak tanımlanırsa bu dilin...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Karakalem Kursları, Fotoğraf Sergisi, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Fotoğraf Geleneği

  SANAT NEDİR?Sanat; düş gücü, yaraticilik ve yetenek gerektiren bir insan etkinli¤idir. Baflka deyiflle bir duygunun, bir düflüncenin, bir tasarinin veya güzelli¤in anlatiminda kullanilan yöntemler sonucu ortaya çikmifl üstün yaraticiliktir.   İnsanlarin çok eski zamanlardan beri duygularini düflüncelerini...

Devamını oku...

Çok Güzel Fotoğraf

1. Görsel eser, sizce hangi desen türüne aittir?2. Desende açık, orta, koyu çizgi ve lekeler nasıl kullanılmıştır?3. Işığın türüne ve yönüne göre ton değerleri nasıl dağılım göstermektedir? Bu dağılımı basit çizimlerle gösteriniz.4. Hacmin oluşumunda ton değerleri nasıl kullanılmıştır?5. Nesnelerin...

Devamını oku...

Fotoğraf Günlerimiz

    Batı uygarlığının gelişiminde 18. yüzyıl her bakımdan önemlidir. “Akıl çağı” olarak da nitelendirilen 18. yüzyılda, felsefeden edebiyata kadar “akıl” egemen olmuştur. 18. yüzyılda Avrupa’da örnek ülke konumundaki Fransa, tüm batının yıldızıdır.   Avrupa kıtasının en kalabalık ve refah seviyesi...

Devamını oku...

Fotoğrafcılık Kursunun Belediyedeki Sergisi

    Daha önce baflkasi tarafindan yapilmifl taklit edilerek ortaya çikarilan ürün güzel olsa da sanat eseri ayilmaz. Örne¤in seri olarak üretilen fabrika ürünleri sanat eseri değildir. insanlarin bir takim maddi ihtiyaçlarini karflilamak amaciyla yapilan dokumaclik, aflçilik, marangozluk, duvarcilik...

Fotoğraf Kursları, Fotoğraf Sergisi, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Profesyonel Fotoğraf Kursları

    Binlerce yıldır varlığını sürdüren insan, hayvanlara göre daha savunmasızdır, buna rağmen avcılık yeteneğiyle zekâsını birleştirerek doğayla mücadele etmiştir. Yaşama, yeme ve giyinme gereksinimlerini karşılayabilmek amacıyla avlanmıştır. Yiyecekleri parçalamak için taş kullanmayı akıl etmiştir....

Devamını oku...

Resim Ve Fotoğraf Kurs Sergilerimiz

    Sanatsal fotoğrafın malzemeleri, sanat fotoğrafı ilkeleri, sanatsal fotoğrafta vurgulanması gerekenler ve estetik öğeler, makro ve mikro fotoğraf, ön ve arka plan denetimi, sanatsal fotoğrafta ışık çözümlemeleri, dış mekân ve iç mekân, Sanat fotoğrafından beklenenler, Sanat fotoğrafında vurgulanması...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Karakalem Kursları, Fotoğraf Sergisi, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Belediyede Açılan Fotoğraf Kursu Sanat Sergisi

    Daha önce baflkasi tarafindan yapilmifl taklit edilerek ortaya çikarilan ürün güzel olsa da sanat eseri ayilmaz. Örne¤in seri olarak üretilen fabrika ürünleri sanat eseri değildir. insanlarin bir takim maddi ihtiyaçlarini karflilamak amaciyla yapilan dokumaclik, aflçilik, marangozluk, duvarcilik...

Fotoğraf Kursları, Fotoğraf Sergisi, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Sanatsal Fotoğrafcılık

    Anadolu’da Paleolitik Çağ’a ait ilk bulgular, 1894’te Şanlıurfa’da elde edilmiştir. İlk kapsamlı araştırma ise 1941’de başlamıştır. Burada saptanan yüzlerce mağara ve açık yerleşim alanı, insanların yüz binlerce yıldır bu bölgede yaşadığını ortaya çıkarmıştır.   Antalya’da Karain (1. görsel),...

Devamını oku...