Skip to main content

Yarın bambaşka bir insan olacağım diyorsun. Niye bu günden başlamıyorsun? Epictetus

Fotoğraf Gezileri Düzenliyoruz

Fotoğraf Gezilerimiz den Mersin Cehennem Deresi Vadisine Gittik     Böylece okulun geleneksel görevi olan “bilgi aktarma” rolü değişmiş, öğrenmenin sadece bilgilenme değil, “bilgi üretme” işi olduğu da kabul görmüştür. Böylelikle gelişim kavramı tartışmaya açılmıştır.   Bu yönde eğitimde,...

Hobi Kursları, Fotoğraf Atölyesi, Fotoğraf Eğitimleri, Fotoğraf Kursları, Fotoğraf Makinalarının Eğitimini Veren Kurumlar, Fotoğrafçılık Kursları, Fotoğrafçılık Teknikleri, Profesyonel Fotoğrafçılık Kursu, Sanat Atölyeleri, Sanat Kursları

Devamını oku...

Fotoğrafcılık Kursları ve Meslekleri

    Görsel Sanatlar Eğitimi, eğitim ile sanatın değişik konumlarda, değişik boyutta ve ağırlıkta bir araya geldiği bir alandır.   Çevreyle ilk tanışma, görme, algılama, adlandırma ve düzenleme ile başlayan sanat eğitimi daha sonra ürün verme tat alma olarak gelişir.   Örgün eğitim içerisinde...

Hobi Kursları, Fotoğraf Atölyesi, Fotoğraf Eğitimleri, Fotoğraf Kursları, Fotoğraf Makinalarının Eğitimini Veren Kurumlar, Fotoğrafçılık Kursları, Fotoğrafçılık Teknikleri, Profesyonel Fotoğrafçılık Kursu, Sanat Atölyeleri, Sanat Kursları

Devamını oku...

Fotoğraf Eğitimleri

      21.yüzyıl eğitiöğretim yöntemleri açısından değişim ve gelişim çağıdır. Öğretim yöntemleri değişen eğitim anlayışına göre yenilenmektedir. Eğitim paradigmalarında yaşanan değişim görsel sanat eğitimine de yansımaktadır. Görsel sanatlar eğitimi alanında paradigmalar ve yarattığı sonuçlar...

Hobi Kursları, Fotoğraf Atölyesi, Fotoğraf Eğitimleri, Fotoğraf Kursları, Fotoğraf Makinalarının Eğitimini Veren Kurumlar, Fotoğrafçılık Kursları, Fotoğrafçılık Teknikleri, Profesyonel Fotoğrafçılık Kursu, Sanat Atölyeleri, Sanat Kursları

Devamını oku...

Fotoğrafcılık Kursları ve Fotoğraf Çekim Denemeleri

    Görsel Sanatlar Eğitiminde kullanılan yöntemler çok çeşitli yollarla sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflama genellikle eğitmenin tutumuna göre uygulanan yöntemler, teknik özelliklere göre uygulanan yöntemler, kullanılan malzemeye göre uygulanan yöntemler ve bireysel özelliklere göre uygulanan yöntemler...

Hobi Kursları, Fotoğraf Atölyesi, Fotoğraf Eğitimleri, Fotoğraf Kursları, Fotoğraf Makinalarının Eğitimini Veren Kurumlar, Fotoğrafçılık Kursları, Fotoğrafçılık Teknikleri, Profesyonel Fotoğrafçılık Kursu, Sanat Atölyeleri, Sanat Kursları

Devamını oku...

Fotoğraf Kursları Ve Fotoğrafcılık Eğitimleri

        21. Yüzyıla girdiğimiz şu yıllarda, eğitimde modern anlayışın yerini post-modern yaklaşımlara bıraktığını görmekteyiz. Bunun anlamı daha çok bireyselleş-me, yani kişinin biricikliği üzerine oturtulmuş bir eğitim olarak algılanabilir. Böyle bir eğitim programı öğrencinin istek ve ihtiyaçlarını...

Hobi Kursları, Fotoğraf Atölyesi, Fotoğraf Eğitimleri, Fotoğraf Kursları, Fotoğraf Makinalarının Eğitimini Veren Kurumlar, Fotoğrafçılık Kursları, Fotoğrafçılık Teknikleri, Profesyonel Fotoğrafçılık Kursu, Sanat Atölyeleri, Sanat Kursları

Devamını oku...

En Başarılı Fotoğrafçılık Kursu

      Görsel Sanatlar Eğitiminde kullanılan yöntemler çok çeşitli yollarla sınıflandırılmaktadır.   Bu sınıflama genellikle eğitmenin tutumuna göre uygulanan yöntemler, teknik özelliklere göre uygulanan yöntemler, kullanılan malzemeye göre uygulanan yöntemler ve bireysel özelliklere göre uygulanan...

Hobi Kursları, Fotoğraf Atölyesi, Fotoğraf Eğitimleri, Fotoğraf Kursları, Fotoğraf Makinalarının Eğitimini Veren Kurumlar, Fotoğrafçılık Kursları, Fotoğrafçılık Teknikleri, Profesyonel Fotoğrafçılık Kursu, Sanat Atölyeleri, Sanat Kursları

Devamını oku...

Fotograf Gezisi ve Fotoğrafçılık Eğitimleri

  Ancak öğretim stratejileri açısından bu yöntemlerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Görsel sanatlar eğitimi alanında kullanılan öğretim yöntemleri diğer alanlarda olduğu gibi konu alanlarının neler olabileceği, öğrenilmesi gerekli bilginin nasıl aktarılacağı, kullanılacak eğitim teknolojilerinin...

Hobi Kursları, Fotoğraf Atölyesi, Fotoğraf Eğitimleri, Fotoğraf Kursları, Fotoğraf Makinalarının Eğitimini Veren Kurumlar, Fotoğrafçılık Kursları, Fotoğrafçılık Teknikleri, Profesyonel Fotoğrafçılık Kursu, Sanat Atölyeleri, Sanat Kursları

Devamını oku...

Fotoğrafcılık Kursları

      Post-modernist pedagoji alanındaki gelişmeler Görsel Sanatlar Eğitiminde uygulanan öğretim yöntemlerine de yansıtılmaktadır.Genel eğitim kapsamında Görsel Sanatlar Eğitimi; sanatların yasa ve teknik-lerini kullanarak bireye estetik kişilik kazandırmayı hedefleyen bir eğitim alanıdır.   Sanat...

Hobi Kursları, Fotoğraf Atölyesi, Fotoğraf Eğitimleri, Fotoğraf Kursları, Fotoğraf Makinalarının Eğitimini Veren Kurumlar, Fotoğrafçılık Kursları, Fotoğrafçılık Teknikleri, Profesyonel Fotoğrafçılık Kursu, Sanat Atölyeleri, Sanat Kursları

Devamını oku...

En Başarılı Fotoğrafçılık Kursları ve Meslekleri

    Görsel Sanatlar Eğitimi, eğitim ile sanatın değişik konumlarda, değişik boyutta ve ağırlıkta bir araya geldiği bir alandır.   Çevreyle ilk tanışma, görme, algılama, adlandırma ve düzenleme ile başlayan sanat eğitimi daha sonra ürün verme tat alma olarak gelişir. Örgün eğitim içerisinde verilen...

Hobi Kursları, Fotoğraf Atölyesi, Fotoğraf Eğitimleri, Fotoğraf Kursları, Fotoğraf Makinalarının Eğitimini Veren Kurumlar, Fotoğrafçılık Kursları, Fotoğrafçılık Teknikleri, Profesyonel Fotoğrafçılık Kursu, Sanat Atölyeleri, Sanat Kursları

Devamını oku...