Skip to main content

İnsanın özgürlüğü, kendisine yapılanlara karşı takındığı tavırda gizlidir. Jean Paul Sartre