Skip to main content
Insan ne kadar büyük ruhlu olursa, aşkı o kadar derin bir şekilde duyar. Leonardo da Vinci

Ev Hanımları Ve Etkinlikleri

  Adana da çocuklar için vitray çalışmaları yaptırmaktayız. Geleneksel sanatlar içinde olan vitray sanatımız, camları boyayarak çok güzel çalışmalar çıkartmaktayız.   Böylece kurslarımıza katılan öğrencilerimiz, birçok tekniği uzman öğretmeninde uygulamalar yaparak öğrenmektedir. Çocukların...

En İyi Heykel Kursları, Heykel Atölyesi, Heykel Kursları, Heykel Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Resim Kursu, Hobi Sanat Evleri

Devamını oku...

Seyhen Belediyesinde Açılan Sergiler

Edebiyat yapıtlarının yapıları ancak toplumsal-tarihsel bir bakış açısıyla ele alındığı zaman; bir başka deyişle, yine örneğin, Nietzsche'den yola çıkışla Ferit Edgü'nün önerdiğinin tersine, (Gösteri, Nisan 1981), «içerik», «biçim» olarak ele alınmadığı zaman, kendi özüne uygun olarak açıklığa kovuşturulabilir....

En İyi Heykel Kursları, Heykel Atölyesi, Heykel Kursları, Heykel Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Resim Kursu, Hobi Sanat Evleri, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Galeri Programları

  Türkiye'deki İslamcı, Batı'lı olmayan düşünceyi yeni-idealizm'Ie suçlayan Sinanoğlu'nun bu Croce'ci felsefi idealizmi ya da yeni-Hegelciliği (bu arada bütün korkunçluğuyla), görüldüğü gibi, «milli ruh»ta kökten bir değişmeyi öngörürken aslında, o da gelenekçi görüş gibi, «ruh»un (bilincin) mutlak...

En İyi Heykel Kursları, Heykel Atölyesi, Heykel Kursları, Heykel Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Resim Kursu, Hobi Sanat Evleri

Devamını oku...

Kadınlar İçin Sergi Yapmak

Güzel sanatlar fakültelerine hazırlanan öğrencilerimizin düzenlediği resim sergilerine sizleri de bekleriz.   Ressamlar derneği sergi solonun da, büyükşehir belediyesi tiyatro fuayesinde, Seyhan Belediyesi kültür sanat sergi salonunda, Sabancı Kültür Sitesi resim sergi salonunda ve Tarihi Kız...

En İyi Heykel Kursları, Heykel Atölyesi, Heykel Kursları, Heykel Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Resim Kursu, Hobi Sanat Evleri, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Kursiyerlerin Düzenlediği Sergiler

Türk resim sanatı tarihinde bir dönüm noktası olarak ifade edilen Sanayi-i Nefise Mektebi, yetiştirdiği ressamlarla çağı aydınlatabilecek, sanatı ileri seviyelere taşıyabilecek gençlere imkân tanımıştır.   Buradan yetişen genç ressamlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük sanatçıları ve eğitimcileri...

En İyi Heykel Kursları, Heykel Atölyesi, Heykel Kursları, Heykel Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Resim Kursu, Hobi Sanat Evleri, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Güzel Sanatlar Eserleri

  FARKLI AÇILARDAN BAŞ: ALIŞTIRMA Önceki adımlarda gördüğünüz bazı örneklerde incelemiş olduğunuz gibi, baş üstten veya alttan görüldüğünde ağız ve göz çizgileri yatay istikamette başın şeklinin eğimini alır. Aşağıdan bakıldığında dış köşelerde aşağı doğru eğim kazanırlar. Yukarıdan bakıldığında...

En İyi Heykel Kursları, Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları, Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları, Heykel Atölyesi, Heykel Kursları, Heykel Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Resim Kursu, Hobi Sanat Evleri, Karakalem Atölyesi

Devamını oku...

Sofulu Lisesi Resim Sergileri

  Önceki adımda yapmış olduğunuz gibi, burada gördüğünüz açıları basitleştirmeye çalışın. İleride bu portrelerin hepsini tam olarak yapma şansınız olacak.   1. Dörtte üç büyüklükte görünüm çene açısını ve başın arka kısmını vurgular. İzleyenden uzakta olan göz burun kemeri tarafından kısmen kapatılmış...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, En İyi Heykel Kursları, Güzel Sanatlar Liselerine Hazırlık, Heykel Atölyesi, Heykel Kursları, Heykel Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Resim Kursu, Hobi Sanat Evleri, Karakalem Kursları, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Süper Resim Sergileri

Yalnız burada önemle üstünde durulması gereken yönler vardır. Bunlardan birincisi, günümüzde estetiğin yalnızca sanatla bağımlı olmaması, sanat dışı estetiksel olgu ve etkinlikleri de içermesi dolayısıyla, kendi özgünlüğünü ve bütünlüğü koruyabilmesi açısından, estetiğin ancak sanattan çıkarsayacak...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, En İyi Heykel Kursları, Heykel Atölyesi, Heykel Kursları, Heykel Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Resim Kursu, Hobi Sanat Evleri, Karakalem Kursları, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Özel Sergi Salonları

  Gerçekten de, yalnız felsefi bilgi alanlarının değil, ama öbür bilimsel bilgi alanlarının da ortaya çıkışı, genelinde estetiği, sanatla bağıntılı olarak bu bilimsel alanlara doğru çekmiştir.   Böylece, estetik, model kuramı yoluyla sanatın modellendirme özelliğine, göstergebilim yoluyla sanatın...

En İyi Heykel Kursları, Heykel Atölyesi, Heykel Kursları, Heykel Kursu, Hobi Resim Kursları, Hobi Resim Kursu, Hobi Sanat Evleri, Sanat Sergisi

Devamını oku...