Heykel Sergileri Nerede Oluyor

    Ressam, desen yoluyla tabiatı inceler, desen yoluyla onu yorumlar. Bu incelemede, yorumlamada kullanılan tek araç, çizgidir.   Eşyanın sınırlarını gösteren, oturtan ve tespit eden bu çıplak çizgi; tek başına, başka biçim güzelliğini, kıvraklığını, hareketini, çeşitli anlamları içinde canlandırmaya...

Sanat Sergisi, Heykel Sergisi

Devamını oku...

Heykel Bölümünü Kazanan Öğrencilerin Eğlencelerimiz

Tabii kültür hiçbir zaman maddi içeriğiyle, toplumsal-ekonomik biçimlenmeyle ve üretim tarzı ile ele alınmadığından, Şura'da kültür tartışmalarının, yukarda sözünü ettiğimiz düşünceler doğrultusunda bir arkeolojik coğrafya tartışmasına dönmüş olması kaçınılmaz bir olgudur. Türk milli kültürü nerde...

Eğlenceli Kurslar

Devamını oku...

Heykel Resim Ebru Sanat Atölyeleri

    Türkiye'de bu zenginlik vardır, ancak elini atacak insanları beklemektedir.» Görüldüğü gibi burada temel sorun İslâm düşüncesi ve sanatının günümüz karşılığı içinde yeniden yaratılması, bunun için de İslâm değerlerinin, İslâm sanat ilkelerinin temel alınmasıdır. Nitekim yine son zamanlarda «İslâm...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Ebru Atölyeleri, Ebru Atölyesi, Ebru Kursları, En İyi Ebru Kurslar, Karakalem Kursları, Sanat Atölyeleri, Sanat Atölyesi

Devamını oku...

Heykel Sergileri ve Sanat Günleri

    Ressam, desen yoluyla tabiatı inceler, desen yoluyla onu yorumlar. Bu incelemede, yorumlamada kullanılan tek araç, çizgidir.   Eşyanın sınırlarını gösteren, oturtan ve tespit eden bu çıplak çizgi; tek başına, başka biçim güzelliğini, kıvraklığını, hareketini, çeşitli anlamları içinde canlandırmaya...

Sanat Sergisi, Heykel Sergisi

Devamını oku...

Güzel Sanatlar Heykel Bölümlerimiz

Türkiye'de düşünce ve kültür yasanımın bugün de derin bir bunalım içinde olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu bunalım, günümüze özgü özellikler taşımakla birlikte, aslında, yüzyıllardan bu yana süregelmektedir. Bu bunalımın derin toplumsal ve tarihsel nedenleri açıkça ortaya konmuş olduğu halele,...

Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları, Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları, Karakalem Atölyesi

Devamını oku...

Heykel Bölümleri Nered Var

    Milli eğitim konusunda yeni bir organizasyona YÖK yoluyla gidildiği tartışılmaz bir gerçektir. YÖK'ün tartışılması dışında, burada söylemek istediğimiz şey, kültür politikası çerçevesinde verilen mücadelenin somut bir biçimde üniversitelere de yansımış olduğudur. Aynı çatışmanın Türk Dili Kurumu...

Devamını oku...

Heykel ve Resim Sergileri

    Birinci Dünya Savaşı’nda Türk kadını, eskiden beri kendisini çember içine almış yapay her toplum yasasını yararak kendine düşen görevi fazlası ile yerine getirir. 1919–1923 Türk Kurtuluş Savaşı’nda ise bizzat cephede savaşa katılır.   Cumhuriyet’in kurulması ile kadın hakları Tazminat’taki gibi...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Karakalem Kursları, Sanat Sergisi, Heykel Sergisi

Devamını oku...

Heykel Sanatı Atölyeleri Çizim Kursları

Eğer bu sanatsal-estetik ideal, toplumun gereksinmesiyle uygunluk içindeyse, toplumsal gelişmenin gereksinimlerine karşılık veriyorsa, sanatta yenilik olarak kendini gerçekleştirir. Ne var ki, toplumsal gelişme içinde, eski sanat sal estetik idealler ve kültürel değerler ile yeni estetik amaçlar,...

Çizim Kursları, Sanat Atölyeleri, Sanat Atölyesi

Devamını oku...

Güzel Sanatlar Heykel Bölümleri İçin Kurslarımız Başladı

    Öte yandan, siyaset, belli bir toplumsal ekonomik düşüncenin, uygulamaya geçirilmesi, pratiğin ona göre yönlendirilmesi olduğundan, burada, sözü edilen kültür politikalarının hangi ekonomik-toplumsal temele oturduğuna da bakmamız gerekir. Yani, ister «milli görüş», ister «yenilikçi» görüş çerçevesinde...

Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları, Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları, Karakalem Atölyesi

Devamını oku...

Sezgin Shola'yla Heykel Dersleri

  Alman ruhunun ve Alman gücünün birer «timsali»dir. Bu anlamda, Nazi sanatına, tarihte bir eşi gerçekten görülmemiş biçimde, «tümel sanat», «toplumsal mitos» sanatı, «kült sanatı», yani «siyasal Nazi dini sanatı» ya da «tipik çoğunluk sanatı» diyebiliriz.   Gerçekten de Hitter'in bütün amacı, gerek...

Devamını oku...

Heykel Sergileri

Kübizmle beraber makine estetiğinin ifade edilmesinde ve görsel öğelerin analitik kübizmle ele alınışında, vazgeçilmez bir modülasyon aracı olmuştur. Yerli kabilelelerin kum danslarından esinlenerek tuval üzerinde adeta dans ederek resimler yapan Jackson Pollock gibi savaş sonrası Amerika’ya göç...

Sanat Sergisi, Heykel Sergisi

Devamını oku...

Güzel Sanatlar Heykelcilik

    Egemen seçkinci burjuva düşüncesindeki çekişme günümüzde dil konusunda doruğuna ulaşmaktadır; çünkü dil alanında, ister istemez, soyutluktan kurtulup, somut düzleme girmektedir. Yalnız, hemen belirtelim, öbür konularda olduğu gibi burada da, sözünü ettiğimiz iki eğilim, dıştan birbirine ne denli...

Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları, Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları, Karakalem Atölyesi

Devamını oku...

Resim Heykel Sergileri Güzel Sanatlar

  Desen, resim sanatının temelidir. Renkler, ışık ve gölgeler, tablonun genel yapısı, kompozisyon gibi temeller üzerine kurulan iyi deseni çizebilmek; desenin işlevinde yer alan çizgi, hareket, denge, hacim, oran, form, ritim, kompozisyon, perspektif, ışık ve renk kavramlarının öğrenilmesiyle sağlanabilir....

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları, Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları, Karakalem Atölyesi, Karakalem Kursları, Sanat Sergisi, Heykel Sergisi

Devamını oku...

Sanat ve Heykel Sergilemeler

    Göstergebilimci ve filozof Roland Barthez’in sıklıkla üzerinde durduğu anlatı olgusu, bir çağdaş sanat yapıtının katmanlarını analiz etmede önemli teoriler ve hipotezler ortaya atmıştır. Sanat eserinin bünyesinde barındırdığı simgeler, nesneler, formlar artık göstergeler dünyasının birer nesneleridir...

Sanat Sergisi, Heykel Sergisi

Devamını oku...

Heykel Sanatı Ve Sergileri

    Yazımızın başında da değindiğimiz gibi, günümüzde etkisini gösteren ya da sürdüren düşünce eğilimleri ya da doğrultulan geçmişteki belirgin ' özellikleriyle karşımıza çıkmaktadır. Başka bir deyişle, hiç kılık değiştirmeden kendini yineleyen idealist düşünce ile hep kılık değiştirerek kendini...

Sanat Sergisi, Heykel Sergisi

Devamını oku...

Resim Heykel Tasarım Atölyesi

  Sanat kuramcısı Hal Foster’in “gerçeğin geri dönüşü”* olarak vurguladığı durumdan hareketle, sanatın nesneyle olan kadim bağlantısının gündelik yaşamın içerisindeki nesnelerde gizli olması gerçeği desenin varlığıyla ilişkilendirilebilir. Yalın haldeki tekil nesnelere karakalemle ve kuruboyalarla...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Karakalem Kursları, Sanat Atölyeleri, Sanat Atölyesi

Devamını oku...

Güzel Sanatlar Heykel

    Öyle ki çizgi ve desen pratikleri, Rönesans ve sonrası dönemlerdeki klasik olarak nitelene sanatın temsilcileri olan başat sanatçıların atölyelerindeki eğitimin de vazgeçilmez aşamalarını oluşturmuş, sanatçının insan ve yaşam arasındaki ilk deneyimleri, desenin varlığı ile açıklanmıştır.   Bu...

Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları, Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları, Karakalem Atölyesi

Devamını oku...

Heykel Bölümlerine Giriş Sınavları

    Burada amacımız, hiç kuşkusuz, ne yapısalcılığın bir çözümlenişini yapmak, ne de yapısalcılığı tartışmak. Belirtmek istediğimiz olgu, 20-25 yıl önce Avrupa'da tartışması yapılmış bitmiş ama sonradan «yeni sol»ca yeniden canlandırılmış yapısalcılık düşüncesinin bizde günümüzde niye adeta bir «moda»...

Devamını oku...

Heykel Eğitimleri ve Sergi

    Göstergebilimci ve filozof Roland Barthez’in sıklıkla üzerinde durduğu anlatı olgusu, bir çağdaş sanat yapıtının katmanlarını analiz etmede önemli teoriler ve hipotezler ortaya atmıştır. Sanat eserinin bünyesinde barındırdığı simgeler, nesneler, formlar artık göstergeler dünyasının birer nesneleridir...

Sanat Sergisi, Heykel Sergisi

Devamını oku...

Güzel Sanatlar Heykel Sınavları Yıl Sonu

    İnsan figürü çizmesi en zor ama en zevkli öznedir; hiçbir sanatçı bu özneyi çizmeye doymaz. Bunu nasıl yapabileceğinizi öğrenmek istiyorsanız canlı modelden çizim sınıflarına katılmalısınız.   Bununla birlikte, kendi başınıza çalışıyorsanız, disiplin ve her detayın gözlemlenmesi uzun zaman alacaktır....

Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları, Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları, Karakalem Atölyesi

Devamını oku...

Heykel Resim Grafik Sanat Sergileri

    Günümüzün burjuva düşüncesine hangi eğilimin egemen olacağı sorusu hiç kuşkusuz kültür politikasının hangi düşünce eğilimine göre belirleneceği sorusuyla yakından ilintilidir. Bu yüzden «resmi düşünce mücadelesi», sonunda «resmi kültür politikası mücadelesi»   biçimini alarak güncellik kazanmış...

Resim Dersleri, Hobi Kursları, Karakalem Kursları, Sanat Sergisi, Heykel Sergisi

Devamını oku...

Heykel ve Heykel Tasarımlarımız

    Göstergebilimci ve filozof Roland Barthez’in sıklıkla üzerinde durduğu anlatı olgusu, bir çağdaş sanat yapıtının katmanlarını analiz etmede önemli teoriler ve hipotezler ortaya atmıştır. Sanat eserinin bünyesinde barındırdığı simgeler, nesneler, formlar artık göstergeler dünyasının birer nesneleridir...

Devamını oku...

Güzel Sanat Heykel Bölümünü Kazanan Öğrencilerin Yıl Sonu Sergileri

    O yüzden burada önce şu gerçeğin altını çizmek zorundayız: İslâm sanatının incelenmesi başka bir şey, İslâm sanatının yeniden yaratılmak istenmesi başka bir şeydir. Çünkü gerek Türkiye dışında, gerek Türkiye'de İslâm düşüncesi ve sanatı üstüne çokça araştırma ve inceleme yapılmış olmasına karşın,...

Sanat Sergisi, Heykel Sergisi

Devamını oku...

Tarihi Mekenlarda Heykel Sergileri

Şurası da çok önemli ki, bu iki düşünce tarzı da ister mis-tik-idealist ya da akılcı-idealist, ister yeni-idealist, yeni-hegelci, ya da yerli-aktarmacı olsun, aslında ikisi de salt «ideolojidirler. Çünkü «ideolojiler», somut gerçeğin değişen tarihsel koşullarda yeniden üretilemeyen zihin kategorilerine...

Sanat Sergisi, Heykel Sergisi

Devamını oku...