Hiçbir zaman çıktığın kapıyı hızla çarpma, geri dönmek isteyebilirsin. Don Herold

Sanat Sergileri ve Gösterileri

  Yıllarca sergi izleyen kişiler farkında olmadan her eserden bir şeyler alarak, nitelikli birey olmak yolunda doruklara tırmanırlar. Sanat ortamlarını izlemek, yeteneklerle donatılmış kişilerle iletişim sağlamak paylaşım anlayışının gereğidir.   Bu Sitede buraya kadar okuyup, " ülke toz duman...

Heykel Kurslarımız, Hobi Kursları, Çizim Atölyeleri, Hafta Sonu Kursları, Hobi Sanat Evleri, Karakalem Kursları, Resim Kursu, Yağlı Boya Resim Sergiler, Yağlıboya Kursları, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Harika Karakalem Örnekleri

Uluslararası ilişkilerdeki çok hızlı gelişmeler ve etkileşimin yaşandığı günümüzde; ülkeler iç bünyesindeki değişim hareketlerinin daha etkin hale gelmesi için gayret gösterirlerken, diğer taraftan ülkelerarası etkileşim ve ilişkilerde etkin söz sahibi olmayı hedeflemektedirler. Son yıllarda meydana...

Heykel Kurslarımız, Hobi Kursları, Çizim Atölyeleri, En İyi Karakalem Kursları, Hafta Sonu Kursları, Hobi Sanat Evleri, Karakalem Atölyesi, Karakalem Çizim Dersleri, Karakalem Kursları, Resim Atölyemiz, Resim Kursu, Yağlı Boya Resim Sergiler, Yağlıboya Kursları, Resim Atölyeleri

Devamını oku...

Yağlı Boya Sanatı İçin Güzel Örnekler

YAĞLI BOYA RESİM TEKNİĞİ Rönesans’tan günümüze kadar en çok uygulanan ve kabul görmüş resim tekniğidir. Yağlı boya tekniği yapım sırasında kısmen hata kabul eden bir tekniktir. İstenmeyen yerler sonradan düzeltilebilir.Yapılan resimler uzun ömürlüdür.Temizlik ve bakımı kolaydır. Yağ (bezir yağı)...

Heykel Kurslarımız, Hobi Kursları, Çizim Atölyeleri, Hafta Sonu Kursları, Hobi Sanat Evleri, Karakalem Kursları, Resim Kursu, Yağlı Boya Resim Sergiler, Yağlıboya Kursları

Devamını oku...

Güzel Sanatlar Sergisinden Güzel Kareler

  RESİM PROGRAMININ AMACI, doğanın, eşyanın ya da insanın resmini yapan sanatçıları yetiştirmektedir. Resim programının ilk yıllarında sanatın temel bilgi ve becerileriyle ilgili temel sanat eğitimi, görsel algılama, renk, anatomi, uygulama ve sanat tarihi gibi derslerin yanı sıra, sosyoloji ve...

Heykel Kurslarımız, Hobi Kursları, Çizim Atölyeleri, Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları, Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları, Hafta Sonu Kursları, Hobi Sanat Evleri, Karakalem Atölyesi, Karakalem Kursları, Resim Kursu, Yağlı Boya Resim Sergiler, Yağlıboya Kursları, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Sanat Eğlenceleri

  PASTEL BOYA RESİM TEKNİĞİ Pastel de, diğer tüm resim teknikleri kadar renkli ve canlı bir görünüm sağlar. Kuru bir teknik olduğu gibi pudramsı yüzeyi ışığın kurulmasını güçlendirir ve bu yüzden de hiçbir tekniğin ulaşamayacağı bir renk yoğunluğu taşır. Kuru olduğundan kâğıdın ya da boyanın kurumasını...

Heykel Kurslarımız, Hobi Kursları, Çizim Atölyeleri, Eğlenceli Kurslar, Hafta Sonu Kursları, Hobi Sanat Evleri, Karakalem Kursları, Resim Kursu, Yağlı Boya Resim Sergiler, Yağlıboya Kursları

Devamını oku...

Karakalem Hocasından Örnekler

    Yaşadığımız yüzyılda hızla değişen dünyada başarılı olabilmek, gelişen teknolojiye, yeniliklere ayak uydurabilmek için bilgiye ulaşmak ve bilgiyi sürekli yenilemek çok önemli bir hale gelmiştir.   Yaşam boyu öğrenme, adalet, eşitlik, haklar gibi değerlerin yanı sıra çevreye duyarlılık ve...

Heykel Kurslarımız, Hobi Kursları, Çizim Atölyeleri, En İyi Karakalem Kursları, Hafta Sonu Kursları, Hobi Sanat Evleri, Karakalem Atölyesi, Karakalem Çizim Dersleri, Karakalem Kursları, Resim Atölyemiz, Resim Kursu, Yağlı Boya Resim Sergiler, Yağlıboya Kursları, Resim Atölyeleri

Devamını oku...

Sofulu Lisesi Resim Sınavı

  Ana malzemesi “kil” olan seramik, en yalın haliyle “pişmiş toprak” olarak ifade edilmektedir. Seramik; uygarlığın erken dönemlerinde insanoğlunun günlük hayatına girmiş ve günümüze kadar kesintisiz olarak kullanımını sürdürmüştür. Kimi kaynaklar seramiğin tarihini insanlığın tarihiyle yaşıt kabul...

Heykel Kurslarımız, Resim Dersleri, Hobi Kursları, Çizim Atölyeleri, Güzel Sanatlar Liselerine Hazırlık, Hafta Sonu Kursları, Hobi Sanat Evleri, Karakalem Kursları, Resim Kursu, Yağlı Boya Resim Sergiler, Yağlıboya Kursları

Devamını oku...

Karakalem Desenler

  Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezleri genel amaçları açısından değerlendirildiğinde aşağıdaki ilkeler üzerinde kurulmuştur: Kamu kurumları ve üniversite işbirliğine katkıda bulunmak, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla akademik programlar ve değişik eğitim programlarının organizasyonu...

Heykel Kurslarımız, Hobi Kursları, Çizim Atölyeleri, En İyi Karakalem Kursları, Hafta Sonu Kursları, Hobi Sanat Evleri, Karakalem Atölyesi, Karakalem Çizim Dersleri, Karakalem Kursları, Resim Atölyemiz, Resim Kursu, Yağlı Boya Resim Sergiler, Yağlıboya Kursları, Desen Tasarım Kursu, Desen Tasarım Atölyesi, Resim Atölyeleri

Devamını oku...

Sanat Sergileri ve Tarihi Mekanlar

  Renk Armonisi Analiz YöntemiIşığın cisimlere çarptıktan sonra yansıyarak görme duygumuzda bıraktığı etkiye renk denir. Güneşli bir günde renklerin daha parlak daha canlı olmaları, kapalı bir havada ise renklerin parlaklığını kaybetmeleri ve olduklarından daha koyu görünmeleri rengin ışığa bağlı...

Heykel Kurslarımız, Hobi Kursları, Çizim Atölyeleri, Hafta Sonu Kursları, Hobi Sanat Evleri, Karakalem Kursları, Resim Kursu, Yağlı Boya Resim Sergiler, Yağlıboya Kursları, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Muhteşem Karakalem Örnekleri

    Toplumun her kesiminin ekonomik ve sosyal gereksinimleri göz önünde bulundurularak yapılandırılan eğitim programlarıyla toplumun, bölgenin daha kaliteli bir yaşama sahip olması hedeflenmektedir.   Merkezi yapılanmadan ziyade eğitimi değişen şartlara göre çeşitlendirebilen ve sürekli eğitimi...

Heykel Kurslarımız, Hobi Kursları, Çizim Atölyeleri, En İyi Karakalem Kursları, Hafta Sonu Kursları, Hobi Sanat Evleri, Karakalem Atölyesi, Karakalem Çizim Dersleri, Karakalem Kursları, Resim Atölyemiz, Resim Kursu, Yağlı Boya Resim Sergiler, Yağlıboya Kursları, Resim Atölyeleri

Devamını oku...

Anadolu Güzel Sanatlar Merkezi Resim Sergileri

Sulu boya Su ile inceltilen, kapatıcı özelliği olmayan boyalardır. Kağıt üzerine uygulanırlar. Suyla çözülen renkli kalemler Suyla çözülen renkli kalemler, kullanılması heyecan veren resim malzemeleridir. Sıradan renkli kalemlerin kullanıldığı her yer ve şekilde kullanılabildikleri gibi suyla harmanlanarak...

Heykel Kurslarımız, Resim Dersleri, Hobi Kursları, Çizim Atölyeleri, Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları, Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları, Hafta Sonu Kursları, Hobi Sanat Evleri, Karakalem Atölyesi, Karakalem Kursları, Resim Kursu, Yağlı Boya Resim Sergiler, Yağlıboya Kursları, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Öğrencilerimizin Sabanci Sanat Galerisindeki SanatSergisi Kurs Eğlenceleri

  Detayların Çizgisel Analiziİlk önce bir çizgi kabataslak çizilir, daha sonra düzeltilir ve sonunda tüm çizime yol göstermek üzere tasarlanan bir çizgisel altyapı hâline getirilir. Bu kesin temel yapı alınarak, farklı çizgiler, öncekilerin üstüne yerleştirilebilir; çizimi kesinleştirmek ve tamamlamak...

Heykel Kurslarımız, Hobi Kursları, Çizim Atölyeleri, Eğlenceli Kurslar, Hafta Sonu Kursları, Hobi Sanat Evleri, Karakalem Kursları, Resim Kursu, Yağlı Boya Resim Sergiler, Yağlıboya Kursları, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Çizim Atölyelerinde Öğrenciler

  Çağımızda, resim yapmak isteyen her kesin ortak duygusu yaratma içgüdüsüdür. Ne yazık ki çoğu İteri yaşlarına kadar bu içgüdülerinin farkına varmazlar. Ancak içle rinde bir şeylerin kıpırdadığını duymak onları resim yapmaya itebilir. Bazıları için resim yapmak, büyüleyici, cazip ve dinlendirici...

Heykel Kurslarımız, Hobi Kursları, Çizim Atölyeleri, Hafta Sonu Kursları, Hobi Sanat Evleri, Karakalem Kursları, Resim Kursu, Sanat Atölyeleri, Sanat Atölyesi, Yağlı Boya Resim Sergiler, Yağlıboya Kursları

Devamını oku...

Yağlı Boya Sergileri

  RESİM PROGRAMININ AMACI, doğanın, eşyanın ya da insanın resmini yapan sanatçıları yetiştirmektedir. Resim programının ilk yıllarında sanatın temel bilgi ve becerileriyle ilgili temel sanat eğitimi, görsel algılama, renk, anatomi, uygulama ve sanat tarihi gibi derslerin yanı sıra, sosyoloji ve...

Heykel Kurslarımız, Hobi Kursları, Çizim Atölyeleri, Hafta Sonu Kursları, Hobi Sanat Evleri, Karakalem Kursları, Resim Kursu, Yağlı Boya Resim Sergiler, Yağlıboya Kursları, Sanat Sergisi, Yağlı Boya Sergisi

Devamını oku...

Charles Bargue'nin Cizim Kursu Desenler Tasarımları

  Toplumun her kesiminin ekonomik ve sosyal gereksinimleri göz önünde bulundurularak yapılandırılan eğitim programlarıyla toplumun, bölgenin daha kaliteli bir yaşama sahip olması hedeflenmektedir.   Merkezi yapılanmadan ziyade eğitimi değişen şartlara göre çeşitlendirebilen ve sürekli eğitimi...

Heykel Kurslarımız, Hobi Kursları, Çizim Atölyeleri, Hafta Sonu Kursları, Hobi Sanat Evleri, Karakalem Kursları, Resim Kursu, Yağlı Boya Resim Sergiler, Yağlıboya Kursları, Desen Tasarım Kursu, Desen Tasarım Atölyesi

Devamını oku...

Sanat

  Sulu Boya Tekniği Teknik ÖzellikleriSulu boyatekniği kağıt veya benzeri yüzey üzerinde tabaka yapmayan su ve sulu boyaçeşitleriyle yapılan bir tekniktir. Boya tipleri genellikle çeşitli tabletler biçiminde veya tüp içinde krem halindedir. Sulu boyatekniği, sabırlı ve titiz çalışma isteyen, hata...

Heykel Kurslarımız, Hobi Kursları, Çizim Atölyeleri, Hafta Sonu Kursları, Hobi Sanat Evleri, Karakalem Kursları, Resim Kursu, Yağlı Boya Resim Sergiler, Yağlıboya Kursları

Devamını oku...

Kız Lisesi Sergisi Salonu

Yaptığınız çizimin ayrıntısına geçmeden ilk önce kaba bir eskiz çizmek ve çizim geliştikçe çizgileri belirginleştirmek her zaman önemlidir. Bu çizim işlemini evrelerle anlatacak olursak ilk evre her zaman çok şematik olmalıdır. Bu formun üzerine gelecek çizgiler düzeltme gerektirmeyecek ölçüde...

Heykel Kurslarımız, Hobi Kursları, Çizim Atölyeleri, Güzel Sanatlar Liselerine Hazırlık, Hafta Sonu Kursları, Hobi Sanat Evleri, Karakalem Kursları, Resim Kursu, Yağlı Boya Resim Sergiler, Yağlıboya Kursları, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Güzel Sanatlar Sokaklarda

    Desende Dengeİnsan vücudunun dengede olduğu durumda dikey aks çizgisi; alın, burun ve bacakların tam ortasından geçer. Vücut ağırlığının tek bir yöne binmesiyle dengesizlik oluşur ve düşme gerçekleşir. Düşmeyi engellemek için ağırlık vücut bölümlerine dengeli olarak dağıtılır. Aşağıdaki şekillerde...

Heykel Kurslarımız, Hobi Kursları, Çizim Atölyeleri, Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları, Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları, Hafta Sonu Kursları, Hobi Sanat Evleri, Karakalem Atölyesi, Karakalem Kursları, Resim Kursu, Yağlı Boya Resim Sergiler, Yağlıboya Kursları

Devamını oku...

Charles Bargue'nin Çizim Kursu Karakalem Figür Cizimleri

  Uluslararası ilişkilerdeki çok hızlı gelişmeler ve etkileşimin yaşandığı günümüzde; ülkeler iç bünyesindeki değişim hareketlerinin daha etkin hale gelmesi için gayret gösterirlerken, diğer taraftan ülkelerarası etkileşim ve ilişkilerde etkin söz sahibi olmayı hedeflemektedirler.   Son yıllarda...

Heykel Kurslarımız, Hobi Kursları, Çizim Atölyeleri, En İyi Karakalem Kursları, Hafta Sonu Kursları, Hobi Sanat Evleri, Karakalem Atölyesi, Karakalem Çizim Dersleri, Karakalem Kursları, Resim Atölyemiz, Resim Kursu, Yağlı Boya Resim Sergiler, Yağlıboya Kursları, Resim Atölyeleri

Devamını oku...

B.S.Bel. Sergisi

  Detayların Çizgisel Analiziİlk önce bir çizgi kabataslak çizilir, daha sonra düzeltilir ve sonunda tüm çizime yol göstermek üzere tasarlanan bir çizgisel altyapı hâline getirilir. Bu kesin temel yapı alınarak, farklı çizgiler, öncekilerin üstüne yerleştirilebilir; çizimi kesinleştirmek ve tamamlamak...

Heykel Kurslarımız, Hobi Kursları, Çizim Atölyeleri, Hafta Sonu Kursları, Hobi Sanat Evleri, Karakalem Kursları, Resim Kursu, Yağlı Boya Resim Sergiler, Yağlıboya Kursları, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Yağlı Boya Sergilerinde Güzel Sanatlar Öğrencilerimiz

  Yağlıboya, macunumsu, ya da tamamen inceltilmiş ve saydam bir biçimde boyanabilir. Bu egzersizde model olarak ana çizgileri aktarabilecek ya da basit bir şekilde kopya edilebilecek bir fotoğraf seçilmiştir.   Yağlıboyanın ilk katmanları inceltilmiş olarak uygulanır, tonlar belirli bir renge...

Heykel Kurslarımız, Hobi Kursları, Çizim Atölyeleri, Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları, Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları, Hafta Sonu Kursları, Hobi Sanat Evleri, Karakalem Atölyesi, Karakalem Kursları, Resim Kursu, Yağlı Boya Resim Sergiler, Yağlıboya Kursları, Sanat Sergisi, Yağlı Boya Sergisi

Devamını oku...

Öğrenci Sergisileri ve Örnekleri

  İnsanoğlunun ilk atalarının ortaya çıktığı dönem günümüzden yaklaşık iki milyon yıl önce başlayan ve 10.000 yıl önce son bulmuş olduğu tahmin edilen Paleolitik Çağ olarak kabul edilmektedir. Bu dönemin ilk el aletlerinin üretimiyle insanlaşma sürecine girişi de temsil ettiği var sayılmaktadır....

Heykel Kurslarımız, Hobi Kursları, Çizim Atölyeleri, Hafta Sonu Kursları, Hobi Sanat Evleri, Karakalem Kursları, Resim Kursu, Yağlı Boya Resim Sergiler, Yağlıboya Kursları, Sanat Sergisi

Devamını oku...

Charles Bargue'nin Cizim Kursu Desenlerinde Örnekler

  Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezleri genel amaçları açısından değerlendirildiğinde aşağıdaki ilkeler üzerinde kurulmuştur: Kamu kurumları ve üniversite işbirliğine katkıda bulunmak, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla akademik programlar ve değişik eğitim programlarının organizasyonu...

Heykel Kurslarımız, Hobi Kursları, Çizim Atölyeleri, Hafta Sonu Kursları, Hobi Sanat Evleri, Karakalem Kursları, Resim Kursu, Yağlı Boya Resim Sergiler, Yağlıboya Kursları, Desen Tasarım Kursu, Desen Tasarım Atölyesi

Devamını oku...