Yarın bambaşka bir insan olacağım diyorsun. Niye bu günden başlamıyorsun? Epictetus

E-ticaret ve Pazarlama

Thumbnail image

İletişim Bilgileri:
Anadolu Telefonlarımız

0322 431 11 54

0505 296 21 96

 

 

 

 

İnternet üzerinde iş yapmanın size getireceği en büyük avantaj malınızı satarken yer ve zaman kavramlarından arınmanızdır. Günün 24 saati ürünlerinizi dünyanın dört bir yanına satabilme kapasitenize ulaşıyor olacaksınız.

 Bugün Türkiye’deki internet kullanıcılarının sayısının üç milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. 70 milyonluk bir nüfus için bu oldukça düşük bir rakam. Yakın zamanda iletişim alanında yaşanan gelişmeler sonrası (örneğin ADSL uygulamasının yaygınlaştırılması) Türkiye’deki internet kullanıcılarının çoğalması kaçınılmaz olacak.

 

E-ticaret alanında dünyada görülen uygulamalar sonucu, ticaretin yavaş yavaş bu alana kayacağı görülüyor. Sonuç olarak e-ticaret gerçeği ile şirketler er geç yüzleşecekler.

İşletmelerin e-ticaret'e yönelmelerini gerektiren başlıca nedenleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

 • İşletmenin ulaşabileceği piyasaların çeşitlenmesi/artması,
 • Müşterilere ulaşabilmek için ek bir kanalın açılması,
 • İşletmenin kendisi ve ürünleri hakkında bilgiyi doğrudan en hızlı şekilde mevcut veya potansiyel müşteriye ulaştırabilmesi,
 • Potansiyel müşterileri hedefleyebilmesi için gerekli olan bilgiyi elde edebilmesi,
 • Yeni hizmetler ve ürünler sağlayabileceği bir ortamın oluşması,
 • Diğer işletmelerin de hızla e-ticaret'e yönelmesi sonucu doğan zorunluluk,
 • Müşterilere 7/24 hizmet verme zorunluluğunun ve şansının doğması,
 • Müşteriyle birebir daha sağlam bir ilişkinin kurulması kolaylığı ve bunu çok düşük maliyetlerle gerçekleştirebilme şansı.
 • KOBİ’lere büyük firmalarla eşit şartlarda rekabet etme imkanı,
 • Reklam, nakliye, ürün tasarımı ve üretim maliyetlerinde azalma,
 • Pazar raporları ve stratejik planlama konularında ilerleme,
 • Etkin pazarlama,
 • Eşit şartlarda yeni pazarlara ulaşım,
 • Ürün ve hizmet tasarımına müşterinin dahil edilmesi.

 

OECD üye ülkelerinde yapılan ve 1999’da yayınlanan araştırmaya göre e-ticaret'in, ekonomik ve sosyal yaşamda kayda değer değişikliklere neden olduğu belirlenmiş:

 

 • İşletmeler arası rekabeti arttırıyor,
 • Genel maliyetleri düşürüyor,
 • Maliyetler fiyatlara yansıyor,
 • Tüketici açısından ürün seçenekleri artıyor,
 • Maliyet avantajı ve ürün seçeneğinin artması pazar gücünü büyütüyor.
 • ‘Aracısızlaşma’ veya ‘yeni fonksiyonlar üstlenen aracılar’ oluşuyor,
 • Hayatı kolaylaşıyor; 7 gün 24 saat (7x24) çalışma prensibi ile sürekli ticaret ve alışveriş imkanı sunuyor,
 • 7x24 prensibi ile açık olan mağazalar, aracıların da fonksiyon değiştirmesi ile ürün fiyatlarını 10’a 1 seviyesinde ucuzlatıyor,
 • Telekomünikasyon alt yapısındaki gelişmeler, ucuz PC’ler, kablo TV, telefon hatları, vb. altyapı gelişmeleri ile KOBİ’lerin doğrudan evdeki tüketiciye satış yapması ve pazarını genişletmesi bekleniyor,
 • E-ticaret'in yaygınlaşmasındaki teknik ve felsefi niteliğin ‘şeffaflık’ ve ‘açıklık’ olduğu belirtiliyor,
 • ‘Açıklık’ tüketicinin pazar gücünü artırıyor, fakat kişisel bilgilerin toplanmasıyla aleyhte kullanılabilecek bir veri tabanı yaratıyor,
 • E-ticaret ile zamanın göreli önemi değişiyor, pazara coğrafi olarak yakın olmanın önemi ortadan kalkıyor,
 • Firma tedarik/zincir yönetiminde düzenli bir planlama ile maliyetler düşürülüyor (ABD’de bu konuda yüzde 15-20 tasarruf edilmiş durumda),
 • Web tabanlı pazarlama ve siparişi online sisteme geçirme de işletme lehine verimliliği artırıyor,
 • Sipariş alma, alındı makbuzu, fatura tutarlılığı vb. izlemede yapılan hatalar e-ticaret ile düşüyor, böylece genel maliyetler azalıyor,
 • Firmanın iş organizasyonu ve modelleri değişiyor.

E-ticaret, firmalar arası ticarette maliyetlerin azaltılması ve verimliliğin artırılmasında önemli rol oynuyor. Bütün aşamalarında (kasa, stok kontrol, vb.) barkod okuyucu kullanan ve işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştiren bir süpermarkette,

otomasyon ile bilgisayar; envanterdeki ürünlerin (raflar, depo) takibini yapıyor, ürünlerin satış eğilimlerini izliyor ve gerektiğinde sipariş veriyor. Yeni siparişler, bilgisayar ağı üzerinden üreticiye otomatik olarak gönderilebiliyor.

 

Bilgisayar sipariş formu hazırladıktan sonra, söz konusu bilgiyi otomatik olarak satış, üretim, dağıtım ve muhasebe bölümlerine gönderiyor. Siparişlerin üretimi sonunda ürünler, fatura ile birlikte süpermarkete gönderiliyor.

 


Bilgisayarların otomatik olarak gerçekleştirdiği işlemler sonucunda birçok faaliyet için personel gereksinimi asgari düzeye ineceğinden, personel giderlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlanabilir. Bilgisayarların hassas işlem yapması nedeniyle süpermarketin siparişlerinin de aynı şekilde hassas olacağı öngörülüyor.

 

Bilgisayar destekli titiz ve zamanındaki siparişler ile depo için ihtiyaç duyulan alanda azalma olacak. Ayrıca satın alınan ürünlerdeki eğilimlerin izlenmesiyle, tüketicinin ilgisini çekebilecek yeni ürünlerin seçimi ve siparişi konularında karar verilmesinde kolaylıklar gündeme gelecektir.

Thumbnail image

İletişim Bilgileri:
Anadolu Telefonlarımız

0322 431 11 54

0505 296 21 96

 

Atölye: Döşeme Mah. Mehmet Nuri Sabuncu Blv. No: 25 Seyhan / ADANA / TURKEY Tel: 0322 431 11 54
 

Web Tasarım Kurslarımız, Web Tasarım Paketleri, Web Tasarım Fiyatları, En İyi Web Tasarım Şirketi, Web Tasarım Kampanya, Web Tasarımı Yapan Firmalar, Profesyonel Web Tasarımı, Web Tasarım Ve Yazılım, Web Tasarım Video, Web Tasarım Teklif, Web Tasarım Okulu, Web Tasarımcılar